Ansattoversikt


Kontaktpersoner - HR og service

Ansatte i avdelingen HR og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lønn 76 10 90 08
Fellestjenesten - Arkivleder 76 10 90 46
Rådgiver 76 10 90 40
Fellestjenesten 76 10 90 43 958 20 103
Fellestjenesten 76 10 91 40
Avd. leder lønn 76 10 90 06
Kommunalsjef HR og Service 76 10 90 20 909 82 796
Personvernombud 76 10 90 22
Lønn 76 10 90 07
HR-rådgiver 76 10 91 31
HR-rådgiver 76 10 91 69