Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune
Publisert 03.07.2015
Strandgata ved torget, mai 2015

I uke 28/15 fullføres Strandgata: Etter at krysset Strandgata/Kjøpmannsgata ble satt i stand, og strekningene ved kvartal 13 (bildet) og tidligere Nortura er asfaltert, gjenstår nå partiet ved Skipsgården. En del av dette er istandsetting av krysset Strandgata/Rådhusgata.

Dette krysset sperres helt eller delvis i perioden 8. juli til 10. juli. Se detaljer her (PDF, 2 MB).

I løpet av fredag 10. juli 2015 vil asfaltdekket i Strandgata være komplett fra sør til nord.

Publisert 01.07.2015

Gravearbeid for etablering av gatelys i Havnegata starter i morgen 2. juli og vil vare ut neste uke.

Kabelgrøft etableres langs østsiden fra innkjøring Sortland Havn til vis a vis tankanlegg Statoil. Her vil det bli etablert en kort kabelgrøft på vestsiden av Havnegata.

Arbeidet medfører at Havnegata innsnevres der arbeidet vil pågå.

Anleggstedet vil bli skiltet som arbeidsplassområde.

 

 Elektroarbeidet planlegges gjennomført i uke 32.

 

Kart gatelystrase (JPG, 2 MB)

Publisert 01.07.2015

Sortland kommune vil fra juli til oktober 2015 etablere gatelys på 6 kommunale veier og gater i tråd med politiske budsjettvedtak og prioriteringer.

Det er firmaet El-Team AS som er valgt som utførende entreprenør etter gjennomført konkurranse.

Etablering av gatelys omfatter nedenstående veistrekninger, og her angis omtrentlige tidspunkter for de ulike arbeidsoppgavene.

 

Det gjøres særlig oppmerksom på at både gravearbeidet og elektroarbeidet medfører at det vil pågå arbeid i og ved veien/gata.

Innsnevring av veibanen vil gjelde alle veiene og gatene.

Alle som berøres av dette oppfordres til å vise smidighet overfor denne løsningen - det står ikke lenge på uansett, og resultatet blir bra!

Publisert 25.06.2015

I perioden 20.06 til 17.08 kan i hallen, unntatt svømmehallen, leies.
All leie, uansett alder eller grupper, faktureres etter ordinære satser.

Det skal søkes en uke i forveien om ønskede dager der tidspunkt angis med klokkeslett.

Hallen er tilgjengelig for leie mellom kl. 08.00 og 20.00 mandag-fredag.

 Her kan du søke https://www.sortland.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/sortlandshallen/

Publisert 18.06.2015

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Vi ønsker å nå flere
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt.

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene våre www.momskompensasjon.no. Her finner du også søknadsskjema.

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss pr. e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader.
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

 

Publisert 18.06.2015
Rådhuset.jpg

Kommunestyremøtet i dag 18. juni kl 1000 kan du se på linken under.

Linken vil fungere fra kl. 1000.

Se kommunestyremøtet (fungerer ikke før kl 10:00)

Publisert 18.06.2015

Ekstraordinært kommunestyremøte 22. juni 2015 kl. 1700

i Kommunestyresalen

 

Sak til behandling:

Orienteringssak: Varslingssak

 

Publisert 10.06.2015

Byplan Sortland ligger ute til nytt offentlig ettersyn. Fristen for  innspill er forlenget til 17. juni 2016. 

Publisert 09.06.2015

Kulturfabrikken Lanterna (kinosalen) onsdag 17. juni kl. 18.00-20.00.
 

Innledninger med

Rolf Steffensen, ordfører i Hamarøy
Knut Holmøy, næringslivsleder i Sortland
Oddmund Enoksen, politiker Sortland
Rolf M. Lossius, rådmann i Sortland

Konferansier Geir Bjørn Nilsen, redaktør Vesteraalens Avis

Rådmannen i Sortland vil blant annet oppsummere BDO-rapporten og oppgavemeldinga fra departementet.

Les BDO-rapporten (PDF, 2 MB)

Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Publisert 08.06.2015

Torsdag 11.06.15  kl. 09.00

i møterom I, Rådhus II.

Sakspapirene til møtet

Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
padlock padlock