Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune
Publisert 24.08.2016

Sortland kommune ber om at grunneiere selv fjerner vegetasjon og liknende på egen eiendom som kan skape problemer for ledningsnett, stolper eller armatur, eller som hindrer effektiv belysning og dermed bidrar til redusert trafikksikkerhet.

Dersom grunneier selv ikke kan foreta utbedring bes det om at kommunen får beskjed slik at utbedring kan skje.

Kostnader ved slik rydding henføres til grunneier.

Publisert 17.08.2016

Grunnskolene i Sortland har skolestart for elevene mandag 22. august, til følgende tider:

Skolestart
  Holand skole   Alle kl. 09.00
  Holmstad skole   Alle kl. 08.10
  Lamarka skole   Alle kl. 08.30
  Maurnes skole   Alle kl. 08.00
  Sortland barneskole   Alle kl. 08.30
  Sortland ungdomsskole   Alle kl. 08.30
  Sigerfjord skole   1. trinn kl. 09:00
    2.-7.trinn kl. 08:15
  Strand skole   1. trinn kl. 10.30
    2.-7.trinn kl. 08.30
Publisert 17.08.2016

Fredag 26.08.16  kl. 09.00

i Møterom I, Rådhus II

 

Sakspapirene til møtet

Publisert 11.08.2016

Frist for å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg, m.m.,  er 1. oktober. 

Publisert 21.07.2016

Det varsles, i samsvar med i plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av arbeid med regulering av krysstilknytning mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata og mellom Kjempenhøy og Strandgata med mere.

 

Publisert 19.07.2016

Sortland formannskap vedtok i møte 09.06.16 sak 061/16 å legge forslag til kommuneplanen arealdel for 2016 – 2028 ut til offentlig ettersyn.

Publisert 15.07.2016

Sortland kommune har lagt ut reguleringsplan for Strandskogjordet til offentlig ettersyn; 2. gangs utlysing.

Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Sortland kommune og utbygger. Dette forslag publiseres med dette, og er tilgjengelig for offentlig ettersyn i 30 dager.

Frist for å komme med innspill er 15. august 2016. Merk eventueller innspill/merknader med "sak 16/823", og send innspillet til postmottak@sortland.kommune.no

Publisert 15.07.2016
Bobilparkering.jpg

Sortland kommune har i samarbeid med grunneier avtalt at det denne sommeren kan parkeres bobiler på området som vises avbildet her.

Det er det gruslagte området ved sjøen nordøst for kulturfabrikken, like nord for Kvitbrygga-tomta, det er snakk om.

Det vil bli satt ut søppelkontainer på området, men ingen fasiliteter utover dette.  

Avtalen gjelder ut august måned.

Publisert 11.07.2016

Formannskapet vedtok 23.06.16 at det skulle etableres en miljøgate forbi torget som et prøveprosjekt i sommer.

I forbindelse med selve etableringen vil Strandgata forbi Torget kunne bli stengt i kortere perioder i uke 27, tidspunkt vil bl.a. være avhengig av værforhold.

På grunn av værforholdene i uke 27, ble ikke malearbeidene gjennomført som planlagt.  Strandgata forbi Torget vil i stedet bli stengt mandag 11.juli på kveld/natt. Omkjøring kan skje via Kjøpmannsata.

Publisert 05.07.2016

Anleggsarbeidet på strekningen Blåbyhallen - Lamarktunet er forlenget til 31.08.2016.

Adkomst for kjøretøy, fotgjengere og sykelister langs eksisterende vei til og fra Lamarktunet vil foregå som før i anleggsperioden.

Sortland kommune gjør oppmerksom på at Kveldroveien ikke skal brukes som adkomstvei til og fra Lamarktunet.

Det vil fortsatt gå anleggstrafikk langs Bjørklundveien fram til  30.09.2016.

 

Disse periodene kan bli forlenget.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
Login for redigering Login for redigering