Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune
Publisert 23.09.2016
Kart asfaltering Markveien uke 39

Asfaltering i Markveien fra mandag 26.09. kl. 07.00 til torsdag 29.09. kl. 12.00, fra kryss Nordlysveien til Industriveien.

Det vil være manuell dirigering og følgebil på denne strekningen.

Asfalteringen medfører at følgende veier fra/til Markveien vil være tidvis stengt uten noe angitt tidspunkt:

Myrullveien, Verkstedveien og vei til Selnes kirkegård.

Dette arbeidet er væravhengig og endringer i tidsplan over kan forekomme.

Entreprenør foretar nødvendig skilting.

Kart:

 

 

 

Publisert 22.09.2016
KN.jpg

 Kongens Nei handler om de tre dramatiske døgnene i april 1940, hvor den norske kongen får et ufattelig ultimatum av den tyske krigsmakten: Overgivelse eller døden.
Med tyske fly og soldater i hælene tvinges kongefamilien på flukt. De bestemmer seg for å skille lag uten å vite om de noensinne vil se hverandre igjen. Kronprinsesse Märtha reiser med barna til Sverige, mens kong Haakon og kronprins Olav blir igjen i Norge for å fortsette kampen.
Etter tre døgns desperat flukt, fatter kong Haakon sin endelige beslutning. Han nekter å kapitulere selv om dette kan koste både ham selv, hans familie, og mange uskyldige nordmenn livet.

Publisert 20.09.2016
Kart parsellvis stenging av Steiroveien

Ved rehabilitering av Steiroveien blir denne etappevis stengt.

Entreprenøren har endret fremdriftsplanen. De nye datoene under er omtrentlige, og det må påregnes forlengelser av stenginger for den enkelte parsell.
 

Det blir skiltet omkjøring ved Fv 82 og rundt anleggsområdet.

Parsell 1: Fra kryss Holandsveien - Rogneveien: stengt fra 19.09.- 30.09.

Parsell 2: Rogneveien - Maragarethe Wiigs vei: stengt fra 27.09.- 05.10.

Parsell 3: Maragarethe Wiigs vei - Møllenbakkveien: stengt fra 04.10. - 12.10.  

Parsell 4: Møllenbakkveien - Øvermarka: stengt fra 12.10. - 20.10.

Se vedlagt kart. 

Omkjøringsveier:

Gunsteins vei -Bjørklundveien og H. Berthinussens vei. Entreprenør kan etter vurdering også bruke Karl Reinsnes vei og Myrlandsveien som omkjøringsveier.

Publisert 19.09.2016

Sortland kommune ønsker å etablere Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Sortland kommune.

Forskriften er laget med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til vern av liv, helse, miljø og materielle verdier ved å øke brannsikkerheten i bygninger og områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

Formannskapet har i møte 15.09.16 behandlet forslag til forskrift som nå legges til offentlig ettersyn, i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.


Frist for å komme med merknader er 3. oktober 2016.

Merknader  kan gis skriftlig til postmottak@sortland.kommune.no

 

Formannskapets behandling og forslag til forskriftstekst vedlagt (PDF, 68 kB).

Saka med fullstendig forskriftstekst finnes er også tilgjengelig på Servicetorget.

 

Publisert 19.09.2016

Torsdag 22.09.16  kl. 10.00

i Kommunestyresalen, Rådhus I.

 

Sakspapirene til møtet

Publisert 19.09.2016

Sortland kommune ber om at grunneiere selv fjerner vegetasjon og liknende på egen eiendom som kan skape problemer for ledningsnett, stolper eller armatur, eller som hindrer effektiv belysning og dermed bidrar til redusert trafikksikkerhet.

Dersom grunneier selv ikke kan foreta utbedring bes det om at kommunen får beskjed slik at utbedring kan skje.

Kostnader ved slik rydding henføres til grunneier.

Publisert 15.09.2016

Frist for å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg, m.m.,  er 1. oktober. 

Publisert 14.09.2016

 

Alle er invitert til åpent informasjonsmøte i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Sigerfjord. Sted: Samfunnssalen på Sortland onsdag 14. september kl. 18.00.

I forkant av informasjonsmøtet, mandag og tirsdag, gjennomføres det befaring langs hele traèen. Berørte grunneiere sendes brev med invitasjon til å delta på befaring og på informasjonsmøtet.  

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
Login for redigering Login for redigering