Du er her: Skip Navigation Links(Hjem)
Publisert 15.04.2014
Sol

Onsdag 16. april stenger kommunens sentralbord og servicetorg kl. 12.00.

Sortland legekontor stenger dørene kl. 11.45 og telefonen kl 11.30.

Telefonlinjene åpner igjen tirsdag 22. april kl. 08.15.

 

Telefonnummeret til legevakten er 95 26 40 00

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113

Ha en riktig god påske.

 

Publisert 11.04.2014

Formannskapet som planutvalg behandlet reguleringsforslag for Skogveien 9-11 i sitt møte 3. april 2014 i FS-sak 027/14.   

 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 11.04. - 24.05.2014.    

Publisert 11.04.2014

I hht. plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjres vedtak av reguleringsplan for Fv. 82 med gang-/sykkelveg på strekningen Holmen - Maurnes.

Planen er behandlet og vedtatt i Sortland kommunestyre i møte 12.12.2013 i sak 043/13. 

Publisert 11.04.2014
Ivrige hender

Sortland kommune inviterer lag, foreninger og skoleklasser til ryddeaksjon i nærmiljøet og langs vegene. Ryddeaksjonen skal foregå i ukene før 17. mai (snøforbehold). Det vil bli gitt godtgjørelse for arbeidet.

Publisert 11.04.2014
Byplan - kart avgrensing

Med hjemmel i § 11-14 i plan- og bygningsloven (pbl.) har Sortland formannskap i møte 20.02.2014 vedtatt å legge ut Kommunedelplan Byplan Sortland, Blåbyen 2014 – 2026 til høring og offentlig ettersyn.

Kommunedelplan Byplan Sortland, Blåbyen 2014 - 2026 legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden fredag 11.04.2014 - fredag 23.05.2014. 

Publisert 10.04.2014

 

Kunngjøring – oppstart planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens arealdel.

 

Publisert 10.04.2014
rio.jpg

Ønsker du å være en av de første som får sett film i kulturfabrikken? Nå har du sjansen. Vi har satt opp fire prøveforestillinger i påsken.  

Publisert 09.04.2014

Det kunngjøres, jfr plan og bygningslovens § 17-4, at arbeid med utbyggingsavtale i tilknytning til bygging av vei mellom Bjørklundveien og Lamarktunet er igangsatt. 

Publisert 09.04.2014
Sølvi Foss.jpg

Sortland kommune er aktiv i rekruttering av lærere.
Sølvi Foss, inspektør ved Sortland barneskole, møter studenter som er i ferd med å avslutte lærerstudier ved Universitetet i Nordland for å friste dem til å søke lærerjobb på Sortland
.

Publisert 03.04.2014

Eidsfjord Sjøfarm AS har søkt Nordland fylkeskommune om tillatelse til å endre dagens plassering av fôrflåten ved oppdrettslokaliteten ved Daljorda i munningen av Olderfjorden. 

Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
padlock