Publisert 24.04.2015
CIMG3092.JPG

Sortland kommune har fått en ramme på 150 000 kr. til dreneringstilskudd i 2015. Vi ønsker derfor søknader fra kommunens gårdbrukere.

Publisert 22.04.2015

Trygve Hoff Stiftelsen ønsker forslag på kandidater til Trygve Hoffs minnepris 2015.

Minneprisen er på kr 50 000,- og har vært delt ut siden 1990.

 

Publisert 21.04.2015
Folkehelseuka 15.jpg

Folkehelseuka arrangeres på Sortland 20.-26. april 2015.
Les programmet her og delta! 

PROGRAM (PDF, 306 kB)

NB! Feil i programmet:
Onsdag 22. april er arrangementet Regional folkehelsefonferanse med følgende tema: PROSJEKT RUSFOREBYGGING, i Møysalen, flyttet til kl 15.00!

(I programmet står det kl 16.00)

 

 

 

 

Kjære sortlending!

Jeg er stolt over at Sortland kommune har et spesielt fokus rettet mot vår folkehelse. I ei uke, fra 20. til 26. april, skal hele Sortland settes i sving. Jeg håper du finner mange ting du har lyst å delta på!

«Folkets helse» handler om hvordan vi som innbyggere totalt sett har det i hverdagen. Vi ønsker å leve i et samfunn som fremmer den fysiske og psykiske gode helse. Å bety noe for andre, å glede andre og selv få glede av sine medmennesker er en viktig del av folkehelsen. Et godt kosthold, nok søvn og tid til å gå seg en tur er hverdagslige ting, – men like fullt en viktig del av livet.

Jeg vil avslutte med det kjente sitatet: Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet – og med det håper jeg å få treffe akkurat deg på et av disse flotte arrangementene under folkehelseuka i Sortland!

Grete Ellingsen, Folkehelseukas høye beskytter

Publisert 16.04.2015

Sortland kommune inviterer til rydding av søppel i nærmiljøet og langs vegene før 17.mai.

Påmeldingsfrist  28.april

 

 

Publisert 15.04.2015

Eidsfjord Sjøfarm AS har søkt Nordland fylkeskommune om klarering av ny lokalitet for produksjon av matfisk sør for Bremnesøya.

Søknaden legges ut til offentlig innsyn i perioden 16.04. - 18.05.2015

Publisert 15.04.2015

Formannskapet

Møtested: Møterom I

Dato: 16.04.2015

Tidspunkt: 08:30

Sakspapirene til møtet

 

Publisert 09.04.2015

Torsdag 16. april 2015 kl. 1000

i kKommunestyresalen, Rådhus 1

Møtepapirene

Publisert 08.04.2015
hovedlogo_cmyk.jpg
Veien fra idè til marked starter med å la kundene avgjøre om idèen din er god. Innovasjon Norge inviterer til samling. Her vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idèen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien videre.
 
 
Tid: Onsdag 15. april kl. 1800-2000
Sted: fabrikken Næringshage, Strandgata 1, Sortland.
Pris: Gratis
 
 

Se mer informasjon (PDF, 82 kB)

Publisert 07.04.2015

Kortene koster også i år kr. 170,-. Les mer om ordningen her:

 http://sortlandstrimmen.com/

Publisert 30.03.2015

Sortland kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd.  Før søknaden sendes skal kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill. Høringsfrist er 27.04. 2015.

Sortland kommune har over tid arbeidet for at innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet skal få tilgang til bredbandstjenester av tilfredsstillende kvalitet. I noen områder i kommunen har operatører funnet det forretningsmessig lønnsomt å bygge ut bredbånd, mens i andre områder har operatørene fått tilskudd for utbygging. Både Telenor og Vesterålskraft m. flere er aktive operatører i kommunen.

Høyhastighetsbredbånd
Dagens status er at noen av kommunens bygder mangler, eller har mangelfull bredbåndsdekning.
Sortland kommune vil derfor søke om tilskudd til videre utbygging. Tilskuddet vil gjøres tilgjengelig for operatør som bygger ut i aktuelt område.

Om bredbåndsstøtteordninga
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte.

Organisering av ordninga
Nordland fylkeskommune skal vurdere og deretter rangere søknader fra vårt fylke, mens Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) skal foreta den endelige avgjørelse opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettramma.

Kriterier og søknadsområder
Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

  1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
  2. Kostnadseffektivitet
  3. Lokal medfinansiering
  4. Plan for bærekraftig drift
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

 

Det er planlagt søkt tilskudd til utbygging av bredbånd i følgende områder:

  • Området fra Selnes til Jennestad/Breivik
  • Områdene Holmstaddalen, Valfjorden og Frøskeland
  • Området fra Strand/Kringelen til kommunegrensen mot Andøy

 Høringsuttalelser
I forbindelse med søknaden vil vi invitere innbyggerne til å komme med innspill i forhold til våre utbyggingsplaner.
Høringsuttalelser skal være skriftlige og kan sendes til:

Epost:    postmottak@sortland.kommune.no    

Brev:     Sortland kommune,  Postboks 117,  8401 Sortland 

Høringsfrist: 27. April 2014.
 

Kontaktperson i kommunen er Henrik Willumsen telefon 76 10 90 64.

 

 

 

 

 

Nyheter

Web-ansvarlig Rådmann      Web-redaktør Ørnulf Nielsen
padlock padlock