Publisert 25.02.2015
GBCsolnedgang med fugl. redigering.jpg

Kommunens sentralbord vil fra 1. mars 2015 være åpent mellom kl. 10.00 -14.00.

Dørene skal ha samme åpningstid som før; dvs. mellom kl. 08.00 og 15.00.

Den ordinære arbeidstiden vår er mellom 8.00 og 15.30 og vi har flere løsninger for deg som trenger kontakt utenom sentralbordets åpningstid.

På vår hjemmeside www.sortland.kommune under knappen «kontakt oss» finner du epostadresser og telefonnummer. Under knappen "selvbetjening" finner du søknadsskjema og mulighet for å søke elektronisk. Generell informasjon om våre tjenester ligger fordelt under emner. 

Publisert 25.02.2015

I hht. plan og bygningsloven § 12-12 kunnungjøres vedtak av

Reguleringsplan for Bremnes avfallspark

 

Publisert 25.02.2015

I hht. plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres vedtak av reguleringsplan

Fv. 82 Maurnes-Reinsnes, breddeutvidelse og etablering av gang-/sykkelvei 
 

 

 

Publisert 20.02.2015

 

 

Nytt barnehageår starter 17.august 2015.

Foreldre som ønsker barnehageplass plass for sine barn fra høsten, må

søke innen 15.mars.

Barn som fyller ett år før 1.sept 2015 har rett til å få plass i barnehage

fra august dersom de har søkt innen søknadsfristen. Barnet har rett

til plass i den kommunen der det er bosatt.

Søkere som ikke har prioritet etter barnehagens vedtekter, rangeres etter

dato for innkommet søknad.

Det er 14 barnehager i Sortland, 7 private og 7 kommunale.

Informasjon om den enkelte barnehage og søknadsskjema finnes på

www.sortland.kommune.no.

Eventuelle spørsmål rettes til kommunens

Servicetorg tlf. 76 10 90 00

  •  Både private og kommunale barnehager er med på

              samordnet opptak.

  •  Det er felles søknadsskjema for alle barnehager

Hovedopptak skolefritidsordning 2015

Nytt skoleår starter 17. august 2015. Foreldre som ønsker SFO plass for sine barn fra høsten, må søke

innen 15. mars.

Søknadsskjema finnes ved den enkelte skole, på Servicetorget eller på Sortland kommune sin nettside,

www.sortland.kommune.no

Søknaden sendes til den skolen hvor barnet har skoleplass

 

Publisert 20.02.2015

Oppstart 3. mars 2015  (10,18,24 og 7/4)

Sted  Lamarktunet møterom u.etg.

Klokka 1800-2030

Form Felles forelesninger og gruppesamtaler i mindre grupper.

Se mer info i brosjyre.

Publisert 18.02.2015

I hht. plan- og bygningsloven § 12-10 jf § 5-2 legges reguleringsplanforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.02. – 08.04.2015. 

Planforslaget er vedtatt i delegert sak 029/15 datert 10.02.2015, jf. drøftingssak i møte i Sortland formannskap 29.01.2015.

 

Publisert 16.02.2015
Selvportretter, utstilling

Velkommen til utstillingen;  «Alle vi elever i 6. klasse»

Den kulturelle skolesekken Sortland har den glede i å invitere til utstillingsåpning i kulturfabrikken fredag 20. februar kl.17.00

 

Publisert 13.02.2015

Torsdag 19.02.15 kl 08.15.

i Møterom I, Rådhus II. 
 

Møtet starter med befaring visningsanlegg i Blokken.

Møtepapirene finner du her

 

Publisert 06.02.2015

Sortland formannskap inviterer innbyggere, næringsliv og politikere til åpent møte i

Kulturfabrikkens kino "Lanterna" onsdag 11. februar kl. 18:00 - 20:00.

Publisert 06.02.2015

I forbindelse med ekstremvarselet “Ole” er varslet å treffe Sortland lørdag ettermiddag og kveld, har Sortland kommune gått gjennom sin beredskap og forberedt oss dersom situasjonen vil kreve det. Dette gjelder spesielt innenfor hjemmebasert omsorg og teknisk. Vi har en tett og god dialog med Vesterålskraft, og vil koordinere vår aktivitet, dersom uværet “Ole” treffer oss på en slik måte at det blir behov for tiltak.

 

Med vennlig hilsen

 

Rolf M. Lossius

Rådmann

 

 

Nyheter

Web-ansvarlig Rådmann      Web-redaktør Ørnulf Nielsen
padlock padlock