Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune
Publisert 22.05.2015

Lag som ønsker å leie Sortlandshallen 2015/2016 bes

innen 10. juni sende søknad til Kulturfabrikken Sortland KF,
postboks 117,
8401 Sortland eller
e-post postmottak@kulturfabrikkensortland.no.

Barn og unge blir prioritert før kl. 20.00, og idrettslag med seriespill blir prioritert. Alle som har søkt timer vil bli invitert til fordelingsmøte i uke 25.

Ulike lag/private som ønsker å leie fast i helgene må også søke nå. Gjelder både idrettshall og svømmehall.

Ved spørsmål kontakt
Øystein Bjørstad Lindbeck på 76 10 91 59 eller Sortlandshallen 76 10 96 12.


 

 

Publisert 18.05.2015

TORSDAG 21.05.15  kl. 10.00

i Møterom I Rådhus II.

Møtepapirene leser du her.

 

Publisert 13.05.2015

Det planlegges Gang-/ sykkelvei fra kryss riksvei 85 /Sigerfjordveien i nord og fram til Sigerfjord barneskole.

Det inviteres til åpen anbudskonkurranse om nødvendige rådgivertjenester i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan, prosjektering og oppfølging i byggetid.

Tilbudsfrist 02.06.2015., kl. 13.00.

 

Det vises til konkurransebeskrivelse og kontraktgrunnlag som vil være tilgjengelig på Doffin

og www.mercell.no fra 15.05.2015.

Interreserte entreprenører bes om å melde sin interesse og laste ned konkurransegrunnlaget på

Doffin eller via Mercell-portalen.

 

 

Publisert 11.05.2015

TOTALENTERPRISE I MARKVEIEN
 

BYGGING AV NY VEG OG REHABILITERING AV EKSISTERENDE VEG.

BYGGING AV GANG OG SYKKELVEI OG VA-ANLEGG

Sortland kommune skal legge om og bygge ny veg fra FV82 (Vesterålsgata) og opp til Verkstedveien. Videre skal eksisterende vei rehabiliteres med bedre bæreevne fra Verkstedveien til Industriveien. Det skal bygges ny gang og sykkelvei fra ca. Myrullveien og frem til Selneselva. Prosjektområdet strekker seg fra Vesterålsgata og frem til Selneselva ca. 1400 m.

Det inviteres til åpen anbudskonkurranse om utførelse av disse arbeidene. Omfanget er omtrent som følger:

• ca. 390 m bygging ny veg.

• ca. 250 m ombygging av eksisterende veg til adkomstveg/ gang og sykkelveg i Markveien fra Vesterålsgata til Nordlysveien.

• ca.540 m rehabilitering veg

• ca. 770 m Ny gang og sykkelveg

• ca. 770 m VA-grøft med tilhørende ledninger og kummer.

• Sanering av eksisterende VA- anlegg og bygging nytt VA-anlegg fra Myrullveien til Nordlysveien.

• Opsjoner rehabilitering av eksisterende vei fra Industriveien til Selneselva ca. 370 m.

 

Tilbudsfrist: Fredag 5. juni 2015 kl. 12.00

 

Entreprenører bes om å melde sin interesse og laste ned konkurransegrunnlaget via mercell portalen:

www.mercell.no Skriv "Markveien" i søkefeltet.

Konkurransegrunnlaget er lagt ut på doffin.

 

 

Publisert 09.05.2015

Sortland kommune utlyser konkurranse om byggeledelse for prosjekter som starter opp i perioden 2015 til 2017.

Konkurransen vil være tilgjengelig på Doffin og www.mercell.no fra 11.05.2015.

Tilbudsfrist er satt til 21.05.2015.

Publisert 06.05.2015

VVA FAGERLUNDVEIEN
BYGGING AV VEG MED FORTAU OG VA-ANLEGG

 

Sortland kommune skal anlegge ny hovedatkomst med fortau og tilhørende VA-anlegg fra Bjørklundveien til Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter.

Det inviteres til åpen anbudskonkurranse om utførelse av disse arbeidene.
Omfanget er omtrent som følger:

• Ca. 660 m veg med fortau.

• Ca. 850 m VA-grøft med tilhørende ledninger og kummer.

• Opsjoner på justering av kryss ved Blåbyhallen, vedlikehold av eksisterende gang-/ sykkelvei sør for Blåbyhallen og tilpasninger innenfor tomt Lamarktunet.

Tilbudsfrist: Torsdag 4. juni 2015 kl. 13.00

 

Entreprenører bes om å melde sin interesse og laste ned konkurransegrunnlaget på Doffin.
Dette vil bli lagt ut innen 8. mai 2015.

 

 

Publisert 05.05.2015
Norske flagg

Sortland kommune i samarbeid med Kystvakten inviterer til markering av

Frigjøringsdagen fredag 8. mai

 

 

PROGRAM

  • kl. 12.00 Paviljongen v/Minnebautaen. Nedlegging av krans v/Kystvakten
  • kl. 12.20 Blåboksen i Kulturfabrikken. Enkel servering i Blåboksen Kulturfabrikken for Veteraner og pårørende.

  • kl. 13.00 Foredrag i Museet ved Kristian H. Schancke: Frigjøringen av Finnmark 1944-45. Se program for Kulturfabrikken

 

Regjeringen besluttet i 2011 at frigjøringsdagen 8. mai også skal være vår nasjonale Veterandag.

Til denne seremonien inviteres både veteraner fra 2. verdenskrig, Koreakrigen, Tysklands-brigadene

og veteraner fra våre internasjonale FN- og NATO-operasjoner helt fram til i dag.

Alle interesserte inviteres til å delta, og særlig er det ønskelig at skoleelever og klasser deltar.

 

Arrangører

Kystvakten, Sortland kommune og Museum Nord

 

Medieoppslag

VOL

BLV

Publisert 29.04.2015

Byplan Sortland legges ut til nytt offentlig ettersyn i perioden 29.04.-10.06.2015 

Publisert 24.04.2015
CIMG3092.JPG

Sortland kommune har fått en ramme på 150 000 kr. til dreneringstilskudd i 2015. Vi ønsker derfor søknader fra kommunens gårdbrukere.

Publisert 22.04.2015

Trygve Hoff Stiftelsen ønsker forslag på kandidater til Trygve Hoffs minnepris 2015.

Minneprisen er på kr 50 000,- og har vært delt ut siden 1990.

 

Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
padlock padlock