Publisert 30.03.2015

Sortland kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd.  Før søknaden sendes skal kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill. Høringsfrist er 27.04. 2015.

Sortland kommune har over tid arbeidet for at innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet skal få tilgang til bredbandstjenester av tilfredsstillende kvalitet. I noen områder i kommunen har operatører funnet det forretningsmessig lønnsomt å bygge ut bredbånd, mens i andre områder har operatørene fått tilskudd for utbygging. Både Telenor og Vesterålskraft m. flere er aktive operatører i kommunen.

Høyhastighetsbredbånd
Dagens status er at noen av kommunens bygder mangler, eller har mangelfull bredbåndsdekning.
Sortland kommune vil derfor søke om tilskudd til videre utbygging. Tilskuddet vil gjøres tilgjengelig for operatør som bygger ut i aktuelt område.

Om bredbåndsstøtteordninga
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte.

Organisering av ordninga
Nordland fylkeskommune skal vurdere og deretter rangere søknader fra vårt fylke, mens Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) skal foreta den endelige avgjørelse opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettramma.

Kriterier og søknadsområder
Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

  1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
  2. Kostnadseffektivitet
  3. Lokal medfinansiering
  4. Plan for bærekraftig drift
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

 

Det er planlagt søkt tilskudd til utbygging av bredbånd i følgende områder:

  • Området fra Selnes til Jennestad/Breivik
  • Områdene Holmstaddalen, Valfjorden og Frøskeland
  • Området fra Strand/Kringelen til kommunegrensen mot Andøy

 Høringsuttalelser
I forbindelse med søknaden vil vi invitere innbyggerne til å komme med innspill i forhold til våre utbyggingsplaner.
Høringsuttalelser skal være skriftlige og kan sendes til:

Epost:    postmottak@sortland.kommune.no    

Brev:     Sortland kommune,  Postboks 117,  8401 Sortland 

Høringsfrist: 27. April 2014.
 

Kontaktperson i kommunen er Henrik Willumsen telefon 76 10 90 64.

 

 

 

 

 

Publisert 26.03.2015
Earth Hour 60-logo.jpg

 

 

 

 

 

Årets Earth Hour går av stabelen lørdag 28. mars kl. 20.30 - 21.30.

Earth Hour er en verdensomspennende klimakampanje som i år arrangeres for syvende gang i Norge. Kampanjen er en symbolsk markering og et uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene.

Earth Hour handler om å sende et symbolsk budskap til våre beslutningstakere om at mennesker verden over engasjerer seg for miljøet, og at vi alle er villige til å bidra til en felles klimadugnad.

Earth Hour handler altså ikke om å spare strøm i en time.

Publisert 25.03.2015

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Er du nyetablert med egen bedrift? Da er du invitert til gratis innføringskurs om alt som har med regnskap og skatt å gjøre.

Det er Skatt nord som inviterer til gratis kurs i Sortland hotell på følgende datoer:

tirsdag 12. mai 2015, klokken 12.00-15.30

tirsdag 15. september 2015, klokken 12.00-15.30

Skatt nord kaller kurset "En god start"
- Kunnskap er nøkkelen til suksess, derfor inviterer Skatt nord til gratis innføringskurs for nyetablerte næringsdrivende, heter det i innbydelsen.

Om du har startet et enkeltpersonforetak, aksjeselskap eller et norskregistrert utenlandsk foretak, mener Stein Tore Sebulonsen i Skatt nord sin avdeling for veiledning i Harstad at kurset har et innhold som er tilpasset for deg.

- Ny virksomhet gir nye utfordringer. Du har sikkert mye å huske på. Vi ønsker å hjelpe deg videre på veien, sier skatteveilederen.

På kurset kan du lære mer om regnskap, forskuddsskatt, selvangivelse og næringsoppgave, fradragsrett, merverdiavgift og omsetningsoppgave, og elektronisk innlevering.

Du kan melde deg på her (Skatteetatens nettside): 

Publisert 20.03.2015

FORMANNSKAPSMØTE

Torsdag 26. mars 2015 kl. 10.00

i Møterom I, Rådhus II.

 

Sakspapirer til møtet

Publisert 18.03.2015
Plankart1.jpg

Det varsles, i samsvar med i plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av arbeid med regulering av Fagerlundveien. Det skal reguleres adkomstveg til Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter.

Reguleringsplanen vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning, ihht til forskriften.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet,
kan sende disse til


Multiconsult AS,
postboks 2274,
9269 Tromsø


innen 4 uker.

Opplysninger om planarbeidet kan fås pr. telefon: 776 22616

Publisert 13.03.2015
sortland

Møtet blir i kommunestyresalen
Onsdag 18. mars 2015 kl. 1800-2030

1800-1810  Åpning og innledning v/ ordfører Grete Ellingsen
1810-1815  Status i planarbeidet v/ rådmann Rolf M. Lossius
1815-1845  Sentrale planer innvirkning på næringsutvikling v/ administrasjonen
1845-1900  Kaffepause
1900-2000  Åpen debatt om by- og arealplanens mulighetsrom for næringslivet

Velkommen

 

Arrangør Sortland kommune

Publisert 10.03.2015
CIMG3092.JPG

Sortland kommune har fått en ramme på 150 000 kr. til dreneringstilskudd i 2015. Vi ønsker derfor søknader fra kommunens gårdbrukere.

Publisert 10.03.2015
SMILogNMSK

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler. Som i fjor blir det to søknadsfrister, 1. april og 15. august. Søker du innen 1. april kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november.

Publisert 06.03.2015

I hht. plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres vedtak av reguleringsplan

Fv. 82 Maurnes-Reinsnes, breddeutvidelse og etablering av gang-/sykkelvei 
 

 

 

Publisert 06.03.2015

Torsdag 12. mars avholdes årsmøte i Sortland idrettsråd.

Nyheter

Web-ansvarlig Rådmann      Web-redaktør Ørnulf Nielsen
padlock padlock