Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune
Publisert 06.10.2015

Svømmebasenget i Sortlandshallen blir desverre stengt fredag kveld 9. oktober, på grunn av manglende bemanning.

 

Publisert 02.10.2015
Planavgrensning

Kommunestyret i Sortland har vedtatt å gjennomføre regulering, og grunnerverv av gang- og sykkelvei på Hinnøya fra kryss Rv 85 til området ved Sigerfjord skole. Planområdet følger Sigerfjordveien i en lengde på ca. 2,8 km og omfatter kommunal grunn, en rekke private eiendommer og andre hjemmelshavere.

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Sortland kommune har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for gang- og sykkelvei Sigerfjord i Sortland kommune. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet av Sortland kommune.

 

 

 

Publisert 02.10.2015

Torsdag 15.10.15  kl.16.00

i Kommunestyresalen, Rådhus I.

 

Sakspapirene leser du her.

 

Publisert 30.09.2015

I hht. plan- og bygningsloven § 11-15  kunngjøres med dette vedtak av

Hovedplan vannforsyning 2015 - 2026

 

Publisert 30.09.2015

Gatelysene i Solveien, Rogneveien og søndre del av Strandgata er satt i drift.

Sørmoveien planlegges satt i drift i uke 41.

Havnegata settes i drift i uke 40 - 41.

Nordre og Søndre Frydenlund planlegges satt i drift i uke 41.

 

Publisert 25.09.2015

Sortland kommune har sendt ut anbud på vedlikeholdsoppgaver på gatelys for dette år.

Status på vedlikehold og prioriteringsliste gatelys ble behandlet i formannskapet 17.09.2015 som orienteringssak, saksnummer 093/15.

Utbedringene utføres, hvis antakelse av entreprenør, i henhold til  prioritert liste og innenfor budsjettmessige rammer.

Enkelte oppdrag vil i første omgang omfatte feilsøk på gatelysanlegg.

Antatt ferdigstillelse utfra prioritert liste og hva som kan utføres innen for budsjett er 01.12.2015. Utbedrede anlegg settes i drift fortløpende etter vedlikehold.

Mørke områder og gang- og sykkelveier er gitt prioritert 1, samt der gatelysanlegg (stolper, linjer, armatur) er ødelagt eller skadet. Videre er pålegg fra det lokale el-tilsynet plassert på prioritet 1 listen.

Det tas forbehold om alle feil og mangler på gatelysanleggene kan utbedres utfra tilbudte priser fra entreprenør og budsjettramme, men det antas at alle tiltak som har prioritet 1 og deler av tiltak på prioritet 2 listen kan som minimum utføres.

Forøvrig vil Sortland kommune legge ut anbud på drift- og vedlikehold på gatelys fra og med 2016 og inntil 3 år framover. Det antas at kontraktsinngåelse for dette vil være klar medio desember.

Publisert 22.09.2015

I perioden 21. september - 31. desember vil det foregå arbeid i Kong Øysteins vei mellom Blåbyhallen og Lamarktunet.

Dette medfører at veibredden vil bli noe innsnevret.

 

Publisert 17.09.2015

Vaksineringen starter mandag 23.09.2015

Vi vaksinerer mot influensa så lenge beholdningen rekker. 
Det koster 150 kroner å få den satt.

 

Helsemyndighetene anbefaler vaksine til følgende personer:

*Alder over 65 år.

*Voksne og barn med alvorlig lungesykdom og nedsatt lungekapasitet.

*Voksen og barn med alvorlig hjertesykdom.

*Voksne og barn med nedsatt immunforsvar.

*Voksen og barn med kronisk nyresvikt.

*Voksne og barn med diabetes mellitus.

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.


Vaksine fås på Sortland kommunale legekontor, Søndre Frydenlund legesenter

Bruk ditt fastlegekontor.  

 

Sortland 02.10.2014

Astrid B. Holm

Kommuneoverlege

 

 

Publisert 14.09.2015

Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterhjem som starter denne uken, leter vi etter folk med rom for en til i livet sitt. 

 

63 barn venter på fosterhjem i fylkene Nordland, Troms og Finnmark i dag. Dette er barn med litt ekstra bagasje som trenger trygge, gode og rause fosterforeldre som har «rom for en til».

Vi søker spesielt fosterhjem til eldre barn og ungdom, til søsken, til barn med etnisk minoritetsbakgrunn og fosterhjem blant slekt og i nettverk. Hvert år er det behov for rundt 1000 nye fosterhjem i Norge, og behovet for nye fosterhjem vil øke i årene som kommer.
Fosterhjem er det viktigste barneverntiltaket for barn som ikke kan bo hjemme, og åtte av ti fosterforeldre anbefaler andre å ta i mot et barn. Målet med kampanjen er å synliggjøre behovet for fosterhjem og å senke terskelen for å ta kontakt med oss.
Alle som vurderer å bli fosterhjem, kan sammen med Fosterhjemstjenesten finne ut om dette er noe for deg og din familie.
fosterhjem.no finner du mye bakgrunnsinformasjon om å være fosterforeldre, informasjon om kurs og møter og ikke minst en oversikt over barn som trenger fosterhjem.

 

 

Publisert 14.09.2015

Vakttelefon i Vesterålen barnevern

Tlf.nr 97 99 38 00

Vesterålen barnevern har opprettet vakttelefon for barn, unge, familier og samarbeidspartnere som trenger vår hjelp i helgene.

Du når oss på telefon i tidsrommet fredag kl. 15.30 til søndag kl. 09.00.

Mer informasjon om vår tjeneste finner du på www.vestbv.no

 

 

 

Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
padlock padlock