Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune
Publisert 04.05.2016
Stenging av del av Markveien 09. - 11.05.2016

Markveien fra Fv 82 til Myrullveien stenges på grunn av asfaltering 9., 10. og 11. mai.

Skiltet omkjøring via Fv 951 (Blåheiveien) til Vestmarka industriområde.

 

Se kart under.

Publisert 04.05.2016

Sortland kommune er i gang med et mulighetsstudie for etablering av gågate i sentrum av byen. 

Skal deler av Strandgata være gågate? Havnepromenaden? Byaksen? Skal det være en egen gågate?

Det inviteres til ÅPENT MØTE på Kulturfabrikken, Blåboksen, torsdag 19. mai kl. 18:30 - 20:15.

Publisert 04.05.2016

Lag som ønsker å leie Sortlandshallen 2015/2016 bes innen 1. juni sende søknadskjema til Kulturfabrikken Sortland KF pr epost: postmottak@kulturfabrikkensortland.no - søknadsskjema finner du under.

Barn og unge blir prioritert før kl. 20.00, og idrettslag med seriespill blir prioritert. Alle som har søkt timer vil bli invitert til fordelingsmøte onsdag 8. juni kl 19:00 i Sortlandshallen.

Ulike lag/private som ønsker å leie fast i helgene må også søke nå. Dette gjelder både idrettshall, svømmehall og skyterom.

Ved spørsmål kontakt
Øystein Bjørstad Lindbeck på 76 10 91 59 eller Sortlandshallen 76 10 96 12.

 

Søknadsskjema for leie (DOCX, 14 kB)

Tildelingskriterier (PDF, 18 kB)

Hallreglement (PDF, 28 kB) 
 

 

Publisert 04.05.2016

Reno-Vest i samarbeid med eierkommunene inviterer også i år til STRANDRYDDEDUGNAD

i tidsrommet 17. mars - 27. mai (artikkel i Naturligvis) (PDF, 166 kB) og det er fremdeles mulighet for å gjøre en innsats

Publisert 02.05.2016
Vannmåler (illustrasjon)

Sortland kommune gjør tilpasning av rutine i tilknytning til installasjon av vannmåler. Dette gjøres for å redusere den samlede ressursinnsats ved slik installasjon, foruten å bedre kommunens dokumentasjon.

Rørleggere som utfører vannmålerinstallasjoner er velkommen til gjennomgang av rutiner i Sortland rådhus - møterom "Eiendom" - tirsdag 10. mai kl 12:00. Henvendelse i Servicetorget.

Publisert 29.04.2016

Sortland legekontor har fått ny betalingsterminal. På denne kan du betale både med kontanter og med kort. Det vil ikke lenger være anledning til å betale i ekspedisjonsluka.

 

Publisert 28.04.2016
Stenging del av Markveien 28.04. - 19.05.2016

I forbindelse med det pågående arbeidet i Markveien, blir denne stengt mellom XL-Bygg og Statens vegvesen i tidsrommet 28.04. - 19.05.2016.

Omkjøring via Verkstedveien.

Erfaringsvis kan stengingen bli forlenget.

Det vises til kart under.

 

Publisert 27.04.2016

Sortland kommune har fått melding fra beboere i Kveldroveien om økt trafikk i denne veien etter at denne ble vurdert som midlertidig adkomstvei til Lamarktunet ved bygging av Fagerlundveien.

Kong Øysteins vei skal fortsatt benyttes som adkomstvei til og fra Lamarktunet.

 

Publisert 26.04.2016
CIMG3092.JPG

Sortland kommune har fått en ramme på 150 000 kr til dreneringstilskudd i 2016. Vi ønsker derfor søknader fra kommunens gårdbrukere.

Publisert 26.04.2016

Sortland kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd.  Før søknaden sendes skal kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill. Høringsfrist er 06.05. 2016.

Sortland kommune har over tid arbeidet for at innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet skal få tilgang til bredbandstjenester av tilfredsstillende kvalitet. I noen områder i kommunen har operatører funnet det forretningsmessig lønnsomt å bygge ut bredbånd, mens i andre områder har operatørene fått tilskudd for utbygging.

Høyhastighetsbredbånd

Dagens status er at noen av kommunens bygder mangler, eller har mangelfull bredbåndsdekning. Sortland kommune vil derfor søke om tilskudd til videre utbygging. Tilskuddet vil gjøres tilgjengelig for operatør som bygger ut i aktuelt område.

Om bredbåndsstøtteordninga

Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte.

Organisering av ordninga

Nordland fylkeskommune skal vurdere og deretter rangere søknader fra vårt fylke, mens Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) skal foreta den endelige avgjørelse opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettramma.

Kriterier og søknadsområder

Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

  1. Antall husstander som får et tilbud om  bredbånd med grunnleggende god kvalitet (vekt 30 %).
  2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt (vekt 25 %).
  3. Lokal medfinansiering (vekt 20%)
  4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført (vekt 15%).
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud (vekt 5%).
  6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere næringsliv og besøkende (vekt 5 %).

 

Det er planlagt søkt tilskudd til utbygging av bredbånd til området Holmstaddalen og deler av  Holmstad som mangler grunnleggende god kvalitet.

Høringsuttalelser

I forbindelse med søknaden vil vi invitere innbyggerne til å komme med innspill i forhold til våre utbyggingsplaner. Høringsuttalelser skal være skriftlige og kan sendes til:

Epost:    postmottak@sortland.kommune.no   

Brev:     Sortland kommune,  Postboks 117,  8401 Sortland

Høringsfrist: 06. Mai 2016.

Kontaktperson i kommunen er Henrik Willumsen

 

Les mer om tilskuddsordningen på Nordland fylkeskommune sine websider https://www.nfk.no/bredband.749619.aspx eller på NKOM sine websider http://www.nkom.no/

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
Login for redigering Login for redigering