Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune

Folkehelse

”Hvis du ikke setter av tid til fysisk aktivitet i dag, må du regne med å sette av mye tid til sykdom i framtiden.”
Prof. i medisin Jan Helgerud

  - Klikk for stort bilde Sortland kommune skal være en foregangskommune i det moderne folkehelsearbeidet hvor vi går fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv, der oppmerksomheten rettes mot faktorer som påvirker helsen. Dette innebærer tiltak i alle sektorer for å skape gode oppvekst- og levekår, og legge til rette for sunne levevaner, og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.

 

Folkehelse dreier seg om følgende:

 

  1. Folkehelse: (folkehelseloven 1.1.2012.). Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.
  2. Folkehelsearbeid: Handler om å legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har negativ innvirkning (jf. Folkehelseloven § 3).
  3. Tverrsektorielt ansvar: Vanskelige levekår kan ha sosiale og helsemessige konsekvenser. Dette er en utfordring for flere enn helsesektoren. Det kreves en bred og god tilnærming på mange områder. Løsningen ligger i samfunnsplanlegging og er ikke et ansvar for helsevesenet alene.

 

Folkehelsesatsingen i Sortland kommune ledes av styringsgruppen for folkehelse.
Denne består av skolesjef, kultursjef, helsesjef, kommunelege og folkehelsekoordinator. Sortland kommune har en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet, hvor vi har valgt å prioritere satsningen på:

1. Fysisk aktivitet
2. Ernæring
3. Tobakksforebygging
4. Psykisk helse

Målsetninger på bakgrunn av satsningsområdene er:

Flere år med gode liv for Sortlands befolkning!


For å nå målsetningen har man kommet fram til følgende strategier.

  1. Folkehelse – helse i alt vi gjør (health in all policies) – skal være sektorovergripende og øverst på prioriteringslisten i kommunen.
  2. Det skal være lett å ta de helsefremmende valgene i Sortland kommune
  3. Befolkningen skal trives i hverdagen, og få veiledning og hjelp for å endre levevaner og forebygge sykdom.
Sist endret 27.08.2014
Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
Login for redigering Login for redigering