Informasjon fra kommuneoverlegene 15. mars

Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge.

Krav om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10. mars. Regelen gjelder fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

- Folkehelseinstituttet har hele tiden oppfordret til at man bør ta lokale avveiinger. Vi har per i dag et lavt smittepress, og som en sårbar region er det vårt ansvar å gjøre vårt ytterste for å holde det slik lengst mulig. Dette er inngripende, alvorlige tiltak, som statsministeren og helseministeren sagt. Dette er ikke noe verken vi eller sentrale myndigheter gjør med lett hjerte, men la det være helt klart: Disse tiltakene vil redde liv, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.

Sammen med sine kolleger i de andre kommunene i Vesterålen og Lofoten, innfører han nå krav om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10. mars. Unntaket er Værøy, som har innført sin egen, strengere forskrift. Regelen gjelder fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

- Vi er en sårbar region, preget av små tettsteder og lange avstander. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss, sier kommuneoverlege Bleidvin.

Kommuneoverlegene anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. Innstrammingen gjelder per nå fylkene

- Vi gjør de samme unntak og tilpassinger som Helsedirektoratet har gjort i sitt nasjonale vedtak, med mulighet for unntak for helt kritisk nøkkelpersonell. Vi regner heller ikke transitt på flyplasser som et opphold i de berørte områdene, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan.

Hva betyr dette vedtaket i praksis for folk? - Det betyr at alle som var i disse fylkene 10. mars eller senere, må være i hjemmekarantene i 14 dager, på samme måte som alle som har vært i utlandet, sier Juul.

- For øvrig gjelder alle reglene som ellers gjelder nasjonalt, for eksempel om du er helsepersonell eller får mer enn helt milde luftveissymptomer.

Kommuneoverlegene har inntrykk av at det er stor forståelse i befolkningen for tiltakene, og understreker at folk må forberede seg på at situasjonen kan vare lenge.

- Det å holde avstand til hverandre har vært det soleklart mest effektive tiltaket mot pandemien i alle land som har klart å holde den i sjakk., avslutter Bleidvin.