Sortland ungdomsskole

Sortland ungdomsskole Skolen ligger sentralt plassert på Sortland i et skoleområde under utvikling, der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer.

Sortland ungdomsskole har 435 elever fordelt på 18 klasser. Skolen flyttet inn i ny bygning høsten 2011. Skolen er organisert i 6 baser med 3 klasser på hver base.

Vi har en moderne og trivelig bygning med bl.a. digitale/interaktive tavler i alle undervisningsrom. Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Bibliotek har en sentral plassering.   Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom m/scene utgjør en sentral del av skolen. Det drives daglig kantine og skolefrokost. Dette inngår i skolen miljørettede tiltak.

Lærere og assistenter er organisert etter klassetrinn med en teamleder for hvert trinn. Teamlederne inngår i skolens ledelse sammen med rektor, assisterende rektor og inspektør.

Skolen har egen rådgiver, sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator og helsesøstertjeneste.
 


Kontaktpersoner:

e-post:sortland.ungdomsskole@sortland.kommune.no

Sekretær:
Solveig Lykseth, tlf 76 10 83 30

E-post: solveig.lykseth@sortland.kommune.no

Rektor:
Vidar Halvorsen, tlf 76 10 83 32 / 905 09 525

E-post: vidar.halvorsen@sortland.kommune.no

Inspektør:
Yngve Christensen, tlf. 76 10 83 40

E-post: yngve.christensen@sortland.kommune.no


Fronter:
www.fronter.com/sortland

Sist endret 01.12.2014

Nyheter

Web-ansvarlig Rådmann      Web-redaktør Ørnulf Nielsen
padlock padlock