Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune

Sortland ungdomsskole

Sortland ungdomsskole Skolen ligger sentralt plassert på Sortland i et skoleområde under utvikling, der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer.

Sortland ungdomsskole har 435 elever fordelt på 18 klasser. Skolen flyttet inn i ny bygning høsten 2011. Skolen er organisert i 6 baser med 3 klasser på hver base.

Vi har en moderne og trivelig bygning med bl.a. digitale/interaktive tavler i alle undervisningsrom. Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Bibliotek har en sentral plassering.   Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom m/scene utgjør en sentral del av skolen. Det drives daglig kantine og skolefrokost. Dette inngår i skolen miljørettede tiltak.

Lærere og assistenter er organisert etter klassetrinn med en teamleder for hvert trinn. Teamlederne inngår i skolens ledelse sammen med rektor, assisterende rektor og inspektør.

Skolen har egen rådgiver, sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator og helsesøstertjeneste.
 


Henvendelse

e-post:sortland.ungdomsskole@sortland.kommune.no

Sekretær: Solveig Lykseth, tlf 76 10 83 30

e-post:solveig.lykseth@sortland.kommune.no

Rektor Vidar Halvorsen, tlf 76 10 83 32 mob.905 09 525

e-post: vidar.halvorsen@sortland.kommune.no

Ass. Rektor : Marie Andreassen, tlf. 76 10 83 35

e-post: marie.jane.andreassen@sortland.kommune.no

Inspektør: Yngve Christensen, tlf. 76 10 83 40

e-post:yngve.christensen@sortland.kommune.no

Fronter:

www.fronter.com/sortland

Sist endret 11.09.2013
Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
padlock