Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune

Holmstad skole

Holmstad skole bygningHolmstad skole bygning

Hovedmål: 
Skape trygge og gode oppvekstsvilkår og et aktivt læringsmiljø i ei bygd vi er stolte av. 

Fakta om skolen: 
Fulldelt barne – og ungdomsskole 1. – 10 klasse
Skolen har SFO, som åpner 0700 hver dag.

Andre opplysninger:
Holmstad skole ligger innerst i Eidsfjorden ca. 14 km fra Sortland sentrum. 
Elevtallet ser ut til å være stigende. Kretsen dekker et stort geografisk område med elever fra Kavåsen, Romset, Brenna, Frøskeland, Holmstad, Sildpollen, Valfjord, Kjerringvik og Holmstaddalen. 

Skolen består av to bygninger; et hovedbygg for 5 -10 klasse og en paviljong for 1-4 klasse samt SFO. Skolegården er stor og gir muligheter til mange ulike aktiviteter. Hovedbygget er fra 1965. 

Paviljongbygget ble bygd i 1973. Påbygd 2004. Siste renovering var ferdig høsten 2012.
Vi har imidlertid et flott uteområde med nær tilgang til mange forskjellige biotoper. Vi er innen gangavstand til både sjø, elv og fjell. Dette gir oss et variert skolemiljø og vi håper å kunne utnytte dette ytterligere til å skape en skole med særpreg som både ansatte, elever og bygda kan føle seg stolte av. 

Valgfag som Holmstad skole tilbyr skoleåret 2013/14
- Fysisk aktivitet og helse.
- Trafikk.

Henvendelse:

Rektor Bjørn Risvåg, tlf. 76 10 94 43 Mob: 95 26 44 02
E-post til rektor 


Kristine Pedersen 76 10 94 42, 
E-post til inspektør

Sekretær Lillian Grøsnes, tlf. 76 10 94 40
E-post til sekretæren 

Sist endret 11.09.2013
Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
padlock