Byggesak

Byggesaksbehandler / jurist

Behandler byggesaker, delingssaker, tilsyn, ulovlighetsoppfølging og klagesaker.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Forhåndskonferanse

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. I motsetning til veiledningstime som kan bookes, medfører forhåndskonferanse referatplikt.

 

Forhåndskonferanse bestiller du via e-post
Merk e-posten med "(gårds- og bruksnummer) Forhåndskonferanse byggesøknad".

I e-posten må det følge informasjon om: 

  • Eiendommen det gjelder (gårds-/bruksnummer eller adresse)
  • Hva du ønsker å bygge
  • Tegninger av planlagt byggetiltak
  • Alternative tidspunkter det passer for møte.

Du kan lese mer om forhåndskonferanse i byggesaksforskriften § 6-1. 

 

Hvordan avtale møte med byggesaksbehandler?

Velg det ledige tidspunktet som passer deg best.

Fyll ut registreringsskjemaet så detaljert som du kan.

Du vil få en bekreftelse fra en ledig saksbehandler på e-post om ønsket tidspunkt er godtatt eller ikke.

Personlig oppmøte eller telefon
Du kan velge om du ønsker at møtet skal foregå ved oppmøte, eller via telefon.

Hvor langt møte kan jeg få?
Du kan booke møte for 30 minutter. Dersom du mener du har behov for et lengre møte,
oppgi dette i kommentarfeltet i registreringsskjema.

Hvor lenge i forkant må jeg avtale tid?
Ved forespørsler som kommer inn senere enn én arbeidsdag før, kan vi ikke garantere svar fra saksbehandler på ønsket tid.

Hva kan jeg få hjelp til?

I møte med en saksbehandler kan du få hjelp til utfylling av søknader og svar på andre spørsmål du har i forbindelse med bygging.

Kan jeg få møte pr telefon?

Ja, i registreringsskjema kan du velge om du ønsker å avtale møte via telefon eller ved å møte opp personlig.

Dersom du ønsker telefonmøte vil saksbehandler ringe deg opp på gitt tidspunkt.
Husk å oppgi ditt telefonnummer i registreringsskjemaet.

Hvordan avlyser jeg et avtalt møte?

Du vil få kontaktinformasjon til saksbehandler på e-post når møtet er bekreftet.

Dersom du må avlyse et møte, må du ta direkte kontakt med den saksbehandleren som du har avtalt møte med.