For ansatte og politikere

Her kan du som ansatt i kommunen logge deg inn på ulike sider:

Webmail

VISMA HRM (ansatte som jobber fra skolene)

Visma HRM (ansatte ellers, fra jobb eller jobb hjemmefra)

Compilo, kvalitets- og avvikssystem (Kontakt nærmeste leder ved problemer med innlogging. Hvis brukeren er registrert i Feide, gjennom et tidligere arbeidsfohold, må dette slettes før bruk i Sortland kommune)

Fjernsupport IKT (EXE, 4 MB)

Intranett

 

For politikere:

Politikerportal
 

Hvis du har problemer med innlogging på Visma HRM eller Compilo, ta kontakt med hr@sortland.kommune.no