For ansatte og politikere

Her kan du som ansatt i kommunen logge deg inn på ulike sider:

Webmail

VISMA HRM (skoler, helse-legekontor, omsorg og rådhus brukere)

Visma HRM (fra hjemmekontor, gjestenett, mobilnett. Alt utenfor Sortland kommune sitt nettverk

Visma HRM (for ansatte med personalansvar, fra jobb eller jobb hjemmefra via vpn)

Compilo, kvalitets- og avvikssystem (Kontakt nærmeste leder ved problemer med innlogging. Hvis brukeren er registrert i Feide, gjennom et tidligere arbeidsfohold, må dette slettes før bruk i Sortland kommune)

Fjernsupport IKT

Intranett

 

For politikere:

Politikerportal
 

Hvis du har problemer med innlogging på Visma HRM eller Compilo, ta kontakt med hr@sortland.kommune.no