Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 9. september 2019.
I Sortland kommune vil det også være valg i noen kretser søndag 8. september.

Forhåndsstemming fra 12. august til 9. september

Ordinær forhåndsstemming foregår på Servicetorget, Rådhus I fra 12. august til 6. september i ordinære åpningstider, hverdager kl. 08.00-15.00.

I tillegg har vi disse åpningstidene:
Torsdag 29. august: kl. 15.00-18.00
Lørdag 31. august: kl. 10.00-13.00
Torsdag 5. september: kl. 15.00-18.00

 

Stemmerett
Stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget har:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
  • For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.
     

Manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?
Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen!

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen!

Velgere bosatt i utlandet
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

NB: Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret, innen 10. september 2019 kl. 17:00.

Kontaktinfo

Oddbjørg Birkelid
Leder Fellestjenesten
76 10 90 00