Forhåndsstemmegivning til valget 2019

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september i alle landets kommuner. Husk å ta med legitimasjon!
Forhåndsstemming avholdes på Servicetorget, Rådhus I på Sortland til følgende tider:

Klikk for stort bilde

Servicetorget:
Hverdager kl. 08.00 - 15.00

Torsdag 29. august kl. 15.00-18.00
Lørdag 31. august kl.10.00 - 13.00
Torsdag 5. september kl. 15.00-18.00
 

I tillegg kan du stemme følgende steder:

Troneshaugen
Tirsdag 20. august, kl. 10.00 - 12.00

Sjøgata
Mandag 26. august, kl. 11.00 - 12.30

Lamarktunet
Tirsdag 27. august, kl. 11.00 - 13.00

Parken
Onsdag 28. august kl. 10.00 - 11.30

Håløygtunet
Onsdag 28. august kl. 12.30 - 13.30

Sortland Videregående skole
Tirsdag 3. september, kl. 12.00 - 14.00
 

Stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke om å stemme hjemme eller der de oppholder seg.

Søknad om forhåndsstemmegivning hjemme må være mottatt av valgstyret innen tirsdag 3. september 2019.

Det kan søkes på følgende måter:

  • Ring Servicetorget på telefon 76 10 90 00 mellom kl. 10.00-14.00
  • Send e-post til servicetorget@sortland.kommune.no
  • Brev til Valgstyret i Sortland kommune, postboks 117, 8400 Sortland

Det er ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er f.eks. ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til og forhåndsstemme et annet sted.

 

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer. Stemmen din blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Stemme på valgdagen 9. september i Sortland kommune