Valglister - valg 2019

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

Valgstyret  godkjente i møtet 27. mai 2019 følgende valglister til kommunestyrevalget 2019 i Sortland kommune: 

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre
 

Listene er også lagt ut på Servicetorget på Sortland Rådhus, etter valgloven § 6-7.

Klage på valgstyrets vedtak må framsettes innen 7. juni 2019, det vil si sju dager etter kunngjøring i avisen Bladet Vesterålen.
Eventuelle klager sendes til Valgstyret via e-post: postmottak@sortland.kommune.no

Kontaktinfo

Oddbjørg Birkelid
Leder Fellestjenesten
76 10 90 00