Når og hvor kan jeg stemme?

I 2019 blir det 8 valgkretser. Her kan du stemme på valgdagen:
 

Krets Valglokale Søndag 8. september Mandag 9. september

Sortland

Kulturfabrikken 16.00 - 21.00 07.00 - 21.00

Strand
Sigerfjord
Indre Eidsfjord
Maurnes-Godfjord

Strand skole
Sigerfjord samfunnshus
Holmstad skole
Maurnes skole

16.00 - 21.00 08.00-19.00
Holand
Jennestad
Blokken
Holand skole
Jennestad samfunnshus
Blokken grendehus
  08.00 - 19.00


Husk legitimasjon med bilde.
Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

På valgdagen 9. september (og 8. september der det er todagers valg) må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2019.

Du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen.