Hvem har stemmerett

For å kunne stemme må du ha stemmerett og stå innført i en kommunes manntall.

Disse har stemmerett ved stortingsvalget 2017:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
     
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.
     
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.