Hvordan stille liste til valget

Partier og grupper som ønsker å stille liste til kommunestyrevalget, må levere listeforslag til den kommunen de ønsker å stille til valg i.


Digital innlevering av listeforslag ved lokale valg

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Det er nå anledning til både  samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.
 

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12.00 (på formiddagen)
 

Krav til listeforslag

Et gyldig listeforslag må enten:

  • ha kommet inn til kommunen fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning (digital innlevering) for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn.
     


Parti som stiller til valg i Sortland kommune 
 

Kontaktinfo

Valgansvarlig
Eva Merethe F. Bergli
send e-post
952 64 203

Stedfortreder
Oddbjørg Birkelid
send e-post
952 64 208