Manntall

Får å kunne stemme må du ha stemmerett og stå innført i en kommunes manntall. Manntallet er en liste over personer med stemmerett i kommunen.

Er du innført i manntallet?


Velgere bosatt i Norge
Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt pr. 30. juni 2017.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni 2017, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert som bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke valgstyret i din siste bostedskommune om å bli innført i manntallet.

Du søker om å bli innført i mantallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å bruke eget skjema (PDF, 17 kB) eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (12. september kl. 17.00).

Søknad om innføring i manntallet i Sortland kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Sortland.
Adressen til valgstyret i Sortland:

Postadresse
Valgstyret i Sortland
Postboks 117
8401 Sortland

E-postadresse
postmottak@sortland.kommune.no

 

Manntall utlagt til offentlig ettersyn

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 10. juli til 8. september 2017 på Servicetorget i Rådhus I.
 

Feil i manntallet?
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Skriftlig begrunnet krav om retting sendes til valgstyret i Sortland kommune:

Postadresse
Valgstyret i Sortland
Postboks 117
8401 Sortland

E-postadresse
postmottak@sortland.kommune.no