Tidligstemmegivning 1. juli - 9. august 2017

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan hevende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon når du skal avgi stemme.

Servicetorget, Rådhus I.
servicetorget@sortland.kommune.no

Åpningstider hverdager 08.00-15.00.
Telefon 76 10 90 00 (10.00-14.00)