Stortings- og sametingsvalg 2021

Valgdagen er mandag 13. september.
 

Sortland kommune gjennomfører valget over to dager; søndag 12. og mandag 13. september.

For å begrense smitterisiko oppfordrer vi flest mulig til å forhåndsstemme.
Det vil bli sørget for et godt smittevern i forhåndsstemmemottakene.

Se mer info på valg.no

Valg 2021

Sjekk når og hvor du kan forhåndsstemme

Informasjon for Sortland kommune legges ut når dette er klart.

Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august -10. september i hele landet.
I denne perioden kan du stemme i den kommunen du ønsker.

Valglokaler og åpningstider på valgdagene

På valgdagene 12. og 13. september kan du bare stemme i hjemkommunen din der du er folkeregistrert.

Har du meldt flytting etter 30. juni 2021 må du stemme i kommunen du flyttet fra, eller forhåndsstemme innen fredag 9. september 2021, kl. 17.00. 

Valglokaler og åpningstid
Valgkrets Valglokale Søndag 12. september Mandag 13. september
Krets 01 Sigerfjord/Blokken Sigerfjord samfunnshus kl. 16.00-21.00 kl. 08.00-19.00
Krets 02 Strand Strand skole kl. 16.00-21.00 kl. 08.00-19.00
Krets 03 Maurnes/Godfjord Maurnes skole kl. 16.00-21.00 kl. 08.00-19.00
Krets 04 Sortland/Jennestad/Holand Samfunnssalen, Rådhus II kl. 16.00-21.00 kl. 07.00-21.00
Krets 05 Indre Eidsfjord Holmstad skole kl. 16.00-21.00 kl. 08.00-19.00

 

Korona og valg

Det skal være trygt å avgi stemme
 

Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler.
For å begrense smitterisiko oppfordrer vi flest mulig til å forhåndsstemme.

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021.
 

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

Står du i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Du kan da velge å stemme der valgdagen, eller forhåndsstemme i Sortland. 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i Servicetorget, Sortland rådhus I fra det er klart, rundt 10. juli og til og med valgdagen.

Du kan lese mer om manntall her

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme.

  • Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.
  • Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.
  • På valgdagene 12. og 13. september kan du bare stemme i hjemkommunen din der du er folkeregistrert.

Husk gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort, nasjonalt ID-kort, eller bankkort med bilde. Legitimasjon skal inneholde bilde, navn og fødselsdato.

Valgkortet blir nå digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt


Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Du må ikke ha valgkort for å stemme, men tar du med deg valgkortet i valglokalet, går det raskere å registrere at du stemmer. 

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsiden til Valgdirektoratet.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Valgkortet blir digitalt

Legitimasjonsplikt

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. 

Valgkort er ikke legitimasjon.

Hva er gyldig legitimasjon?

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort, nasjonalt ID-kort og bankkort med bilde. Kravet er at legitimasjonen inneholder velgers:

  • navn
  • fødselsdato
  • gjenkjennelig bilde

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Sametingsvalget

Har du stemmerett ved sametingsvalget, kan du avgi forhåndsstemme ved forhåndsstemmemottaket i kommunen
 

For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Fristen er 30. juni 2021.  Du får tilsendt eget valgkort til sametingsvalget

Valgdagene er 12. og 13. september.

Følgende partier stiller liste ved sametingsvalget 2021

Sametinget

Valglister og partier

Valglister og partier på nettsidene til Valgdirektoratet
I juni kan du se hvilke lister og partier som stiller til valg ved stortingsvalget 2021.

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordfører Karl-Erling Nordlund

Valgstyret

About the election

The Norwegian parliamentary election will take place on Monday 13 September 2021.
 

In 2021, there will be elections to the Storting and the Sami Assembly. Election day in Sortland is 12 and 13 September 2021. In order to be eligible to vote in Parliamentary elections, you must be a Norwegian national and registered as an elector in a municipality.

On this page you can find information about the election in English.

Kontaktinfo

Valgansvarlig
Eva Merethe F. Bergli
send e-post
952 64 203

Stedfortreder
Oddbjørg Birkelid
send e-post
76 10 90 40