Anbud

Sortland kommune benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sortland kommune? 

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Pågående anbud

Lilandsvatnet - Vannforsyning lakseslakteri Holmen - Frist: 24.08.2022

Kort beskrivelse:

Det skal etableres ny overføringsledning for vannforsyning til planlagt lakseslakteri på Holmen. Det legges ny inntaksledning fra Lilandsvatnet ned til eksisterende vannbehandlingsanlegg, med tilstrekkelig kapasitet både for lakseslakteriet og kommunal forsyning i området. Her må det fjellbores.
Videre herfra legges ledning mot Holmen, delvis på land og som sjøledning. Denne strekningen skal være privat.
Det inngår også en opsjon på etablering av en forbindelse til eksisterende kommunalt nett og lakseslakteriet ved Holmen.
Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise.

For mer informasjon

Kjempenhøy trafikale løsninger - Frist: 24.08.2022

  Kort beskrivelse:

Bygging av ny rundkjøring i Vesterålsgata, fortau i Kjempenhøy, VA-anlegg i Strandgata.

For mer informasjon

 

Kommende anbud: Steiroveien; rehabilitering ca 200 meter, fortau og VA.

 Rehabilitering av vei, noe VA-anlegg, og fortau mellom Elvebakken og anleggsveien.

Oppdraget lyses ut via Mercell og Doffin i åpen tilbudskonkurranse på vanlig måte. Antatt utlysningsperiode er august-september 2022.

 

Kommende anbud: Demontering og remontering av stålhall

Sortland kommune planlegger å demontere en stålhall på 625 m2, flytte den og montere hallen på nytt.

Hallen, en tidligere frysehall, står i dag i det tidligere Norturakomplekset, og skal bli lagerhall på kommunens nye utebase i Vestmarka. Oppgaven vil, i tillegg til å demontere og remontere hallen, være betong-/fundamenteringsarbeider, fyllingsarbeider og asfaltering samt noe grøftearbeid inne på tomta.

Anbud planlegges høsten 2022.

Kommende anbud: Overføringsledning avløp Myrland

Avløpsprosjektet på Myrland - Strandskog kommer på anbud tidlig høst 2022. Hovedelementet i prosjektets del I er overførings- og oppsamlingsledning.

 

 

Kommende anbud: Svømmebasseng Maurnes - rehabilitering

Sortland kommunestyre har vedtatt at bassenget ved Maurnes skole skal rehabiliteres.

Anbud forventes i perioden august - oktober 2022.