Aktuelle og kommende anbud

Sortland kommune benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Om du er interessert i ulike anbud fra kommunen kan du selv følge med på mercell.com, eller ganske enkelt abonnere på søk som er av særlig interesse.

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. I all hovedsak vil konkurranser som er publisert i Mercell også havne på Doffin.

Aktuelle anbud

Redskapsbærer til Teknisk drift/kommunalteknikk

Anbudsforespørsel med frist 13.09.2023 finner du bak lenken https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-376104

Reguleringsplanlegging; renseanlegg på N04 Myrland

Anbud for arbeider med regulering for å legge til rette for bygging av renseanlegg på N04/Myrland er utlyst med tilbudsfrist 07.09.2023.

Demontering og remontering av stålhall

Sortland kommune planlegger å demontere en stålhall på 625 m2, flytte den og montere hallen på nytt.

Hallen, en tidligere frysehall, står i dag i det tidligere Norturakomplekset, og skal bli lagerhall på kommunens nye utebase i Vestmarka. Oppgaven vil, i tillegg til å demontere og remontere hallen, være betong-/fundamenteringsarbeider, fyllingsarbeider og asfaltering samt noe grøftearbeid inne på tomta.

Anbud ute, se link ->https://www.mercell.com/nb-no/anbud/209853391/238763---miljoeprosjektet-flytting-staalhall-anbud.aspx

Kommende anbud: Gang-/sykkelvei Sigerfjord, etappe 1

Sortland kommune planlegger å bygge gang-/sykkelvei - den første etappen - mellom Sigerfjord skole og Langbakken. Ettersom det er begrenset plass på denne aktuelle strekningen vil løsningen bli fortau i stedet for gang-/sykkelvei. Bygging er avhengig av at reguleringsplanen er godkjent, og at rettigheter til grunn er avklart.

Det antas at prosjektet startes i 2024, potensielt med utlysning av entreprise vinteren 2023/2024.

 

Kontaktinfo

Brynjulv Øverby
Kommunalsjef teknisk og samfunnsutvikling
95730976