Anbudskonkurranser

Sortland kommune ønsker bred deltakelse fra lokale tilbydere i våre anbudskonkurranser. Her vil du finne hvilke konkurranser man kan gi
tilbud på akkurat nå. 

Konkurranser som er publisert i Mercell og som man kan gi tilbud på: 

- Skisseprosjekt demensboliger 

Kommende anbudskonkurranser:
- Grunnundersøkelser Holmen 
- Utførelse av nytt avløpsanlegg på Holmstad 
- Uteområder nytt legekontor rådhus II 
- Lab-innredning nytt legekontor rådhus II 
- Entreprise 01 - Verkstedveien uttrauing og massetransport 
- Entreprise 02 - Verkstedveien VVA-anlegg
- Vann til Eidbukt
- Fast dekke i Skogveien - Gang- og sykkelvei i Sigerfjorden