Kommunens byggeprosjekter i 2019

Sortland kommune har alltid store og små utbyggingsprosjekter på gang.
Her er noe av det vi har holdt på med i året som har gått. 

Sortland brannstasjon 
Den nye brannstasjonen ble ferdigstilt og tatt i bruk i årets første halvår. Arkitekten var Norconsult AS og hovedentreprenør var Karstein Kristiansen Entreprenør AS.

Strandgata VA
Tiltaket omfatter nye ledninger som bidrar til å rydde opp i avløpssituasjonen i Sortland sentrum: Avløp som tidligere har gått urenset ut i sundet føres nå samlet i retning av fremtidig renseanlegg sør for brannstasjonen. Anlegget ferdigstilles første halvår 2020.

Verkstedveien
Opprusting av denne veistrekningen i Vestmarka næringsområde ble påbegynt i 2017. Høsten 2019 ferdigstilles prosjektet med asfalt og lys.

Vannledning fra Sortland til Holmen 
Ny vannledning som knytter sammen Sortland og Maurnes på Holmen ble påbegynt i 2017, og er fullført i 2019. Ledningen muliggjør en bedre vannforsyning til Holmen, og muliggjør en fremtidig vanntilførsel også motsatt vei; mot Sortland. Tiltaket er utført i tråd med hovedplan for vannforsyning. Arbeidene ble utført av Ottar Bergersen & Sønner AS. 

Ny vann- og avløpstrasé i Vestmarka 
Grunnet et sterkt behov for utskiftning av gammelt anlegg, har enkelte beboere i Aspåsveien og Skytterveien i Vestmarka har fått ny vann- og avløpstrasé. Dette var et prosjekt som ble utført av Ottar Bergersen & Sønner AS. 

Skolekvartalet 
Trafikksikkerhetstiltakene i Skolekvartalet er ferdigstilt. Det er laget rundkjøring/drop-sone for personbiler, opphøyet gangfelt og bredere snuhammer for busstrafikken. Arbeidene ble utført av Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS.

Uteområdene til rådhus II 
Legekontoret i rådhus II har fått egen ambulanseadkomst med varmekabler, hele parkeringsplassen utenfor legekontoret er asfaltert og det er satt opp en støttemur for fortauet. Arbeidene ble utført av Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS.

Utviklingsarbeider i Vestmarka næringsområde 
Sortland kommune har igangsatt arbeidet med å utvikle nye næringsarealer i Vestmarka med tanke på fremtidig tomtesalg.