Frydenlundparken - samskaping om de grønne møteplassene i den blå byen

Klikk for stort bildeSortland har som mål å skape en attraktiv by med gode møteplasser for lokalbefolkningen og besøkende. Sortland vokser innover og det skal fortettes med kvalitet, der folkehelse og en grønnere fremtid står sentralt.

Prosjektet tar utgangspunkt i lokalt engasjement og skal gjennom samarbeid mellom kommunen, næringsliv og frivillige aktører planlegge og videreutvikle Frydenlundparken. Prosessen skal skape lokalt engasjement, aktivitet, stolthet og bidra til integrering.

Kom og bli med, du også!

Beliggenhet
Frydenlundparken ligger i Sortland sentrum, vis-á-vis busstasjonen.

Oppstart av arbeidet
Initiativ til prosjektet ble tatt av Sortland kommune v/plan- og parkenheten, med ønske om at noe skulle skje i byens parker i 2018. Ressursene var først og fremst tilgang til en stor kommunal park og egen kompetanse til å planlegge  og styre prosjektet.  I tillegg finnes det uante ressurser i befolkningen, gjennom frivillige lag og foreninger og tilgang på midler fra næringslivet og ulike støtteordninger.

Tilbud i parken
Alle delanleggene i parken er åpen for alle. Forskjellige lag og foreninger har det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av sin del.  Det er opprettet en driftsavtale mellom kommunen og laget/foreningen.

Bocciabane
Frivilligsentralen har etablert og driver bocciabanen. Banen ble åpnet høsten 2018 og alle som vil kan komme hit og spille boccia. Frivilligsentralen har planer om å starte egen bocciaklubb og arrangere fastre bocciadager. 
Ta kontakt med Unni Glad på Sortland Frivilligsentral, for mer informasjon.

Grillhytte
Sortland Rotary har bygd grillhytte i øvre del av parken. Grillhytta er ikke ferdigstilt (våren 2019).

Parsellhage
I nedre del av parken planlegges det parsellhage. Det er opprettet en egen parsellhagegruppe under ledelse av Sunniva Birkeland. 
Mer informasjon kommer.

Klatretårn og multiclimber
Lek og aktivitet i parken er viktige elementer.  Det er derfor satt opp to store klatrestativ og en multiclimber, som kan være spennende og utfordrende for barn og unge.

Bord og benker
Mange bord og benker ble snekret våren 2018.  Disse står nå rundt om i parken, slik at alle som vil kan ta en liten pause og kose seg i sola.

Hundepark
Det er etablert hundepark i området mellom Sortland idrettspark, gressbanen og Søndre Frydenlund allé. Hundeparken ble opparbeidet høsten 2018 og drives av organisasjonen Sortland hundepark, men er åpen for alle. 

Frisbeegolf
Det er satt opp tre frisbeegolfkurver for uttesting av denne aktiviteten. 

Gapahuk
Gapahuk i øvre del av parken er under planlegging og skal etablereis i 2019. 

Staudebed og blomsterbed
Sortland hagelag skal bidra i planlegging og etablering av et staudebed i øvre de av parken.
Mer informasjon kommer. 

Forankring og finansiering
Politisk forankring av prosjektet (informasjon kommer)
Stedsutviklingsmidler (informasjon kommer)