Nytt helsehus i Sortland

Formannskapet vedtok i møte 14.04.16 å igangsette arbeidet med utredning av helsehus på Sortland.

Bakgrunnen for vedtaket er Kommunedelplan for Helse, omsorg og folkehelse 2014-2030  som ble vedtatt i kommunestyret 16.04.15.  I planen er nytt helsehus som rommer frisklivssentral, legesenter (offentlig /privat), helsestasjon, samt utleiemuligheter. 

Fremtidens helsetjenester skal samordnes ut i fra brukernes egne ønsker.  Den skal bygge på at innbyggerne er aktive mennesker som tar selvstendig ansvar for egen helse og at de skal bo lengst mulig hjemme.

Etablering av Helsehus skal være et virkemiddel for oppfyllelse av disse målene.

Prosjektet  er nå i sin første fase, der det  arbeides med  å kartlegge samarbeidsformer, innhold og mulig plassering av et fremtidig helsehus.  Dette arbeidet har resultert i en rapport som inneholder en analyse og forslag til 4 forskjellige konsept for helsehus.
 

Nytt helsehus - mulighetsstudie (PDF, 1021 kB)

Formannskapet la rapporten til høring 20.01.16- -15.12.16.
Her er høringsuttalelsene som kom inn:

Høringsuttalelser