Trafikkanalyse med mulighetsstudie for Fv. 82 Vesterålsgata og handelsanalyse for Sortland

Formannskapet i Sortland vedtok 1.desember 2016 at det skulle utarbeides en ny handels- og trafikkanalyse for Sortland og Fv. 82 Vesterålsgata. Det ble inngått kontrakt med Norconsult om å utføre oppdraget i perioden juni til desember 2018. 

Bakgrunn

Bakgrunnen for vedtaket er behov for kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlag om handel og trafikk i Sortland. Formannskapet ba Rådmannen om å gjennomføre en tilbudskonkurranse og inngå avtale med ekstern konsulent om å utarbeide ny handelsanalyse og en trafikkanalyse.

 

Høsten 2017 ble det innledet et samarbeid mellom Sortland kommune, Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune om prosjektet. Prosjektet ble utvidet til også å omfatte en mulighetsstudie av Fv. 82 Vesterålsgata og dens influensområde.

 

Målsetting

Den overordnede målsettingen er å få et kunnskapsgrunnlag for planlegging av en fremtidsrettet byutvikling. Målene er:

  • å få utarbeidet en trafikkanalyse av FV. 82 Vesterålsgata
  • å få utført en mulighetsstudie, som skal foreslå tiltak og scenarier som utgjør helhetlige løsninger for Fv. 82 Vesterålsgata og dens influensområde
  • å få utført en handelsanalyse for Sortland
  • å få utarbeidet et sammendrag, hvor analysene og mulighetsstudien sees i sammenheng. I sammendraget skal det gjøres vurderinger og gis anbefalinger om tiltak og scenarier for fremtidige løsninger knyttet til både trafikk og handel i Sortland
     

Klikk for stort bilde

Kartutsnitt fra Byplanen

 

Organisering og finansiering

Prosjektet ledes av Sortland kommune, og gjennomføres i samarbeid mellom Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune. Aktørene har sammen finansiert prosjektet.

 

Prosjektorganisasjonen består av en arbeidsgruppe med representanter fra Sortland kommune, Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune. Det er en styringsgruppe med representanter fra administrasjonen i Sortland kommune, fra politisk posisjon og opposisjon. I tillegg er det to referansegrupper; med fokus på henholdsvis trafikkanalyse inkl. mulighetsstudien og handelsanalyse. I prosjektperioden avholdes åpne møter i samarbeid med aktører innen lokal handelsstand og næringsliv.
 

I juni 2018 ble det inngått kontrakt med Norconsult om å utføre oppdraget.
Oppdraget skal utføres i perioden juni til desember 2018. 

 

 

Aktuelle dokumenter i prosjektet

Under finner du relevante dokumenter i prosjektet. 
Oversikten oppdateres fortløpende gjennom prosjektperioden. 

 

Presentasjoner og orienteringer

Kontaktinfo

Helle Næss
Fagkoordinator plan
76 10 90 17