• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Varsel om hendelse

Skjemautfylling

Varsel om hendelse i skolemiljø

Elever, foreldre og foresatte kan her varsle om hendelser i skolemiljøet. Det kan være mobbing, krenkelser eller andre uønskede hendelser som elever opplever.

Skjema må fylles ut med en kort beskrivelse av hendelsen. Når du trykker send går skjema til rektor på vedkommende skole. Skolen vil ta kontakt med deg og vil følge opp saken.

Dersom du ikke vil bruke dette skjema, kan du ta direkte kontakt med skolen eller med oppvekstkontoret i Rådhuset.

Varselet gjelder
*
*
Om innsender
*
*/*
*

Rektor vil så snart som mulig ta kontakt med deg per telefon for å finne ut hva saken gjelder.

Du vil også få en kode tilsendt ditt mobilnummer for å kunne sende inn dette skjemaet.

*
Samtykke
*
Engangskode

Ved å trykke på "Send melding" vil du få en engangskode på SMS til mobilnummeret oppgitt over. Tast inn koden i feltet under, og du kan sende inn skjemaet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(515ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 6ms)
(531ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 4ms)
(593ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 67ms)
(703ms) SkjemaService: Steg 'Varsel_om_hendelse' generert (målt tidsbruk: 70ms)
(703ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 77ms)
(703ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 96ms)
(796ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(812ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 175 kontroller gjennomgått
(812ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(953ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(1031ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (69 objekttrær) - OK
(1031ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(1031ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=grab( Datakilde, "Skoler")") på ["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList}
(1046ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList}. Oppdaterer referanser:
(1046ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Skole"]") på ["Valgt_skole"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1046ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Skole"
(1062ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Admenhet"]") på ["Admenhet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1062ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Admenhet"
(1062ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varselet_gjelder.Skole3["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1062ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(1062ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=datatabeller.Skoler") på ["Datakilde"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Datakilde"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = array(10). Oppdaterer referanser:
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=grab( Datakilde, "Skoler")") på ["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList}. Oppdaterer referanser:
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Skole"]") på ["Valgt_skole"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Skole"
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Admenhet"]") på ["Admenhet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Admenhet"
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varselet_gjelder.Skole3["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Skole"]") på ["Valgt_skole"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Skole"
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Admenhet"]") på ["Admenhet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Admenhet"
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (Innsenders_mobilnummer > 0) {return false}; else {return true};") på ["synlig"] (default: True)
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= PROFIL["RefID"]") på ["Referansenummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Om_innsender.Innsenders_mobilnummer") på ["Melding_sendes2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Melding_sendes2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= "47" + "" +Melding_sendes2") på ["Nummer_til_ws2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Nummer_til_ws2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "47". Oppdaterer referanser:
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varsel_om_hendelse.Gruppe.Nummer_til_ws2") på ["String"]<->{System.Xml.XmlElement}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if(Om_innsender.Innsenders_mobilnummer> 0) {return true}") på ["synlig"] (default: True)
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= "47" + "" +Melding_sendes2") på ["Nummer_til_ws2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "47"
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= rand(9999)") på ["Engangskode4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Engangskode4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 4410. Oppdaterer referanser:
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= "Din engangskode til Sortland kommune er: " +Engangskode4") på ["Melding2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Melding2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din engangskode til Sortland kommune er: 4410". Oppdaterer referanser:
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varsel_om_hendelse.Gruppe.Melding2") på ["String"]<->{System.Xml.XmlElement}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= "Din engangskode til Sortland kommune er: " +Engangskode4") på ["Melding2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din engangskode til Sortland kommune er: 4410"
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varsel_om_hendelse.Gruppe.Nummer_til_ws2") på ["String"]<->{System.Xml.XmlElement} = "47"
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varsel_om_hendelse.Gruppe.Melding2") på ["String"]<->{System.Xml.XmlElement} = "Din engangskode til Sortland kommune er: 4410"
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("="Det er registrert en ny mobbesak på din skole " + PROFIL["RefID"]") på ["Melding3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varselet_gjelder.Skole3["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1078ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(1078ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(1078ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 306ms)
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- velg skole" (default: - velg skole). Oppdaterer referanser:
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Skole"]") på ["Valgt_skole"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Skole"
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Admenhet"]") på ["Admenhet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Admenhet"
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varselet_gjelder.Skole3["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- velg skole" (default: - velg skole). Oppdaterer referanser:
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Skole"]") på ["Valgt_skole"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Skole"
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Admenhet"]") på ["Admenhet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Admenhet"
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varselet_gjelder.Skole3["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- velg skole" (default: - velg skole). Oppdaterer referanser:
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Skole"]") på ["Valgt_skole"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Skole"
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Skole3["Admenhet"]") på ["Admenhet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Admenhet"
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Varselet_gjelder.Skole3["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(1203ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
ScriptEvent
(1046ms) AScript_web: EVENT: DropDownList-kontroll verdioppdatert (["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = array(0))
(1046ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Valgt_skole"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1062ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Admenhet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1062ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1078ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Datakilde"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.FunksjonKontroll} = array(10))
(1078ms) AScript_web: EVENT: DropDownList-kontroll verdioppdatert (["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = array(10))
(1078ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Referansenummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "1011220")
(1078ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Melding_sendes2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1078ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Nummer_til_ws2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "47")
(1078ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["String"]<->{System.Xml.XmlElement} = "47")
(1078ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Engangskode4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 4410)
(1078ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Melding2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Din engangskode til Sortland kommune er: 4410")
(1078ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["String"]<->{System.Xml.XmlElement} = "Din engangskode til Sortland kommune er: 4410")
(1078ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Melding3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Det er registrert en ny mobbesak på din skole 1011220")
(1203ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- velg skole")
(1203ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- velg skole" (default: - velg skole))
(1203ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- velg skole" (default: - velg skole))
(1203ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Klassetrinn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "- velg klassetrinn")
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier: Sortland kommune | Telefon 76 10 90 00 

| E- post: postmottak@sortland.kommune.no