Andre tilsyn

Bekymringsmelding

Dersom du/dere er bekymret for brann-/rømningssikerheten der dere selv bor, eller noen av deres nærmeste (f.eks: skoleelev på hybel), kan dere sende bekymringsmelding til brannvesenet.

Brannvesenet vil da kontakte huseier, og/eller gjennomføre branntilsyn.

 

Særskilte brannobjekter

Sortland Brann og redning gjennomfører jevnlig tilsyn med bygg, områder o.l. der brann kan medføre tap av mange menneskeliv, eller få store samfunssmessige konsekvenser.

Kontaktinfo

Ståle Rasmussen
brannsjef
76 10 91 20
952 64 120
Espen Nygård
branninspektør
952 64 051