Kommunal kriseledelse

Sortland kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon.
I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Rådmann og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse.


Overordnet beredskapsplan for Sortland kommune (PDF, 978 kB)
 

Psykososialt kriseteam

Sortland kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer.

Smittevern

Kommunelege har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern. 

Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 106 kB)

Delplan for Plan for kommunal kriseledelse

 

Kontaktinfo

Randi Gregersen
Rådmann
76 10 90 04
911 63 279
Tove Mette Bjørkmo
Ordfører
76 10 90 05
952 21 142