Kommunal kriseledelse

Sortland kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon.
I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse.

 

Beredskapsplan overordnet  (PDF, 197 kB)

 

Psykososialt kriseteam

Sortland kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer.

Smittevern

Kommunelege har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern. 

Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 504 kB)

Delplan for Plan for kommunal kriseledelse

 

Kontaktinfo

Karl-Erling Nordlund
Ordfører
959 95 111