Informasjon om koronasituasjonen

 


Smittestatus i Sortland kommune

Hverdager legger vi ut informasjon om nye smittetilfeller/positive PCR-tester. Disse har en forsinkelse på 2 dager da vi må vente på svar. Eventuelle smittetall fra lørdag og søndag legges ut påfølgende uke.

Smittetall for Sortland
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Totalt
47 3 0 0
46 1 3 1 5 1 0 0 11
45 8 1 4 1 4 0 0 18


► Du kan selv hente hurtigtest/selvtester på teststasjonen hverdager mellom kl. 08.30 og 13.00. 

De viktigste rådene er fortsatt:

 • Holde deg hjemme hvis du er syk
 • Vask hendene ofte
 • Test deg ved symptomer

Pressemeldinger - info

Råd fra kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen - 6. november

6. november 2021

Rådene er felles for kommunene Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes og Andøy

Det har vært en betydelig økning i smitteforekomst i kommunene siste 2 uker. I hovedsak gjelder dette blant barn og unge og voksne i deres omgangskrets. Men det er også flere sporadiske tilfeller, det vil si uten klar smittekilde eller tilknytning til miljøer med barn og unge. Det rapporteres i all hovedsak om milde og moderate symptomer. Vi ser imidlertid at smitteutviklingen øker risikoen for smitte blant sårbare grupper, deriblant eldre og folk med betydelig nedsatt immunforsvar. 

På bakgrunn av dette utvides smittevernrådene til befolkningen:

► De generelle rådene vil fortsatt være helt grunnleggende fremover: 

 • Holde deg hjemme ved symptomer, og ta en test 
 • God hånd- og hostehygiene 

► I tillegg anbefales alle: 

 • Holde avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne 1 meter
 • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand innendørs i det offentlige rom

Det er viktig å understreke at dette gjelder offentlige rom. Skoler og barnehager skal fortsette på grønt nivå. Det er heller ikke grunnlag for å gjøre tiltak overfor arrangementer eller sosiale lag. Disse tiltakene er for å begrense den smitten som spres uten å kunne knyttes til nærkontakter eller miljø, men medvirker til raskere smittespredning. 

Rådene gjelder både for å begrense koronasmitte, men også øvrige luftveisvirus. Med disse anbefalingene opprettholdes den normale hverdagen, men med noen flere forholdsregler.       

Mvh 
Kommuneoverlegene i Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes og Andøy

Økende smitte i Sortland - 6. november

6. november 2021

Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg.
Fra og med uke 45 vil vi legge ut daglige/ukentlige smittetall for Sortland. 

Luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine, snørrete / tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand.  Symptomene kan være tegn på covid-19, som betyr at du må teste deg. Du kan kontakte koronatelefonen for å få gratis hurtigtest, men de selger også hurtigtester på samtlige apotek på Sortland.

 • Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme
 • Hold avstand til andre der det er mulig i offentlige rom, gjerne 1 meter
 • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand innendørs i det offentlige rom
 • God håndhygiene er viktig

Har du enda ikke fått muligheten til å vaksinere deg kan du kontakte koronatelefonen.

Koronatelefonen i Sortland
Koronatelefonen i Sortland Åpningstider, hverdager
952 64 105 kl. 08.30 - 13.00


Covid-19, forkjølelse eller influensa?

Symptomene på korona er veldig like symptomene på influensa og en vanlig forkjølelse. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Derfor bør du uansett teste deg for covid-19 når du får symptomer på luftveisinfeksjon. Dersom du tester positivt på selvtest, ta kontakt med koronatelefonen. 

Er du usikker, se flytskjema. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere.

 

Husk at du alltid vil finne informasjon på Helsenorge.no.

Pandemien er ikke over - 4. november

4. november 2021

Selv om at landet ble gjenåpnet 25. september, så betyr ikke det at pandemien er over. Pandemien er over i en ny fase.

Alle over 18 år som ønsker vaksine er vaksinert, det samme med mange barn over 12 år. Vaksinen gjør at færre smittede blir alvorlig syke og smittetall er ikke i seg selv avgjørende, det er det som vil avgjøre eventuelle tiltak fremover. Det vi følger med på nå er innleggelser og alvorligheten av sykdom. 

I Sortland kommune følger vi nasjonale retningslinjer for testing og smittesporing. Det ligger god befolkningsrettet informasjon på helsenorge.no og jeg anbefaler alle om å gå inn der og bli kjent med disse nettsidene.  

Det testes mye i Sortland nå, både selvtester og hurtigtester. Alle positive selvtester og hurtigtester skal bekreftes med PCR, så dersom du tar en selvtest og denne er positiv, må du ta kontakt med koronatelefonen for å få tatt en PCR-test.  

Det er også mye aktivitet på koronatelefonen, så det kan være litt ventetid der for tiden. Testsenteret gjør en fabelaktig jobb med testing og koronatelefon, og jeg bøyer meg i støvet for disse dyktige medarbeiderne.  

Hvis det skulle bli aktuelt med lokale tiltak, så vil dette bli kommunisert ut i god tid til både befolkning og næringsliv. På kommunens hjemmeside, har vi under pandemien hatt en telling på antall positive PCR-tester. Denne oppdateres ved positive tester, de som ønsker eksakte smittetall kan gå inn på Sortland kommunes hjemmeside. Per nå vil det ikke bli sendt ut pressemelding når det oppstår nye enkelttilfeller.

Det viktige fremover er at alle husker at pandemien ikke er over. Covid-19 vil vi ha blant oss i lang tid fremover. Det er viktig å følge råd om å holde seg hjemme når man er syk, huske håndhygiene og holde avstand der det er mulig. Dette for å begrense smitte med Covid-19, influensavirus og omgangssyken.  
 

Mette Røkenes
Kommuneoverlege 

 

 

Koronatelefonen i Sortland
Koronatelefonen i Sortland Åpningstider, hverdager
952 64 105 kl. 08.30 - 13.00

Har du behov for akutt helsehjelp, ring legevakt 116 117
 

Koronatest 

Bestill Koronatest
Koronatesting skjer mandag - fredag.
Har du spørsmål om testing, eller avbestilling av time utenom åpningstiden, send e-post til: testpandemi@sortland.kommune.no
 

Vaksinering

Registrering for Covid-19 vaksinering
Har du spørsmål angående vaksinering, må melde avbud, eller endre oppsatt time for vaksinering?
Send e-post til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag - fredag.

Medisinske spørsmål i forhold til vaksinering rettes til fastlege.
Ta kontakt om du mistenker at du er smittet eller har spørsmål.

Vaksinestatus i Sortland
 

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:

Helsenorge   
FHIs temasider   
Regjeringen

 

Tidligere publiserte oppdateringer fra kommunen
Her finner du all informasjon som har vært publisert tidligere under oppdateringer fra kommunen.