Informasjon om koronasituasjonen

 


Teststasjonen og koronatelefon avvikles

Fra 1. mai vil det kun testes for COVID-19 på klinisk indikasjon (diagnostisk testing), som rekvireres av lege ved behov.

I følge nasjonale føringer er det ikke lengre grunnlag for at kommuner skal tilby testing til reiseformål. Dermed vil Sortland kommune ikke tilby testing for Covid-19 i forbindelse med reise fra 01.07.22.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring legevakt 116 117

Koronavaksinering

Informasjon om koronavaksinering, august/september 2022


Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:
Helsenorge   
FHIs temasider   
Regjeringen


Anbefalingene om covid-19 som gjelder nå

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no)


Testing og positiv selvtest

  • Du trenger ikke teste deg med selvtest.
  • Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Nordmenn som skal reise til land som krever koronasertifikat kan ha en del spørsmål. I den sammenheng har FHI laget en nyhetssak, og Helsenorge har laget en sjekkliste for personer som planlegger reise.
    Reiser til og fra utlandet

 

Smittestatus i Sortland kommune

Fra 1. april 2022 vil det ikke legges ut smittetall for Sortland.