Det er lov å trene

Mange barn, unge og voksne har lengtet etter å få lov til å møtes og drive med idrett i lag. Koronapandemien er nå som kjent under kontroll, men forutsettingen for at vi fortsatt skal ha kontroll er at hver enkelt følger de smittevernråd som fortsatt gjelder som handler om god hygiene og redusert kontakt. Det gjelder i høyeste grad også ved idrettsaktiviteter.

Både innendørs- og utendørsaktivitet er tillat med en absolutt forutsetning om at deltakerne holder minst 2 meters avstand, og at det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

I tillegg gjelder følgende regler anbefalt fra Norges idrettsforbund:

Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

► Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

► Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Det er idrettslagenes ansvar å sjekke særforbundenes anbefalinger.

Hvis spørsmål kan idrettslagene kontakte
Fritidsleder Øystein Bjørstad Lindbeck
oystein@kulturfabrikkensortland.no

Vennlig hilsen
Mette Røkenes
Kommuneoverlege