Oppdateringer fra kommunen

Tirsdag 7. april

Åpning av skoler og barnehager

Mandag 20. april åpner barnehagene igjen. Foreldre og foresatte vil bli holdt orientert om hvordan åpning og oppstart vil foregå, av sin barnehage.

Fra og med mandag 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn og SFO.
Nærmere informasjon vil bli gitt.
For elever på 5.-10. trinn er skolene fortsatt stengt også etter den 27. april.

 

Ny pasient i Sortland bekreftet smittet med covid-19 - tilfelle nummer tre

En pasient har 7. april testet positiv på covid-19. Pasienten ble diagnostisert ut fra symptomer og en svak tilknytning til reiseaktivitet. Pasienten er i grei form og sitter nå i isolasjon etter gjeldende råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten, og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege

 

Regjeringens endringer fra 20. april


 

Mandag 6. april

Videreføring av lokale smittevernregler

Kommunestyret i Sortland viderefører mandag 6. april de lokale karantenevedtakene. Det betyr at alle som kommer på innenlands reise til kommunen fra sør for Nordland fylke, må i hjemmekarantene.

For å forebygge og begrense smitte, samt forsinke spredning av Covid-19, og for å beskytte sårbare grupper, vedtok kommunestyret i Sortland 6. april å opprettholde lokale karantenevedtak med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 første ledd bokstaven d.

Forskrift Sortland kommune 6. april (PDF, 186 kB)

 

Onsdag 1. april

Sortland fikk i går sitt andre positive prøvesvar på Covid-19

Dette er også importert smitte. Denne gang fra utlandet. Pasienten har fulgt alle retningslinjer for karantene og isolasjon, og jeg mistenker ikke videre smitte i lokalmiljøet. Gjeldende rutiner for smitteoppsporing er iverksatt. Pasienten har det greit og følges opp lokalt av sin fastlege etter gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege

 

Mandag 30. mars

Viderefører lokale smittevernregler
Vedtaket gjelder til og med 5. april - kan bli forlenget.

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen har evaluert konsekvensene og effekten av de samordnede karantenevedtakene som har vært gjeldende i kommunene i regionen de siste to ukene.
Vi ønsker ikke at folk kommer på påsketur til Vesterålen og Lofoten. 
Anbefaler å videreføre lokale smittevernregler i Lofoten og Vesterålen

 

Torsdag 26. mars:

Tiltakene mot koronavirus videreføres 

Regjeringen viderefører alle tiltak som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.
Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter

 

Søndag 22. mars:

Kommuneoverlegene i regionen fatter i dag et samordnet vedtak om å videreføre de lokale karantenebestemmelsene i én uke

Les hele pressemeldingen her

 

Torsdag 19. mars:

Pasient i Sortland bekreftet smittet med covid-19

En pasient har 18. mars testet positiv test på covid-19. Pasienten ble diagnostisert under karantene grunnet reise fra områder med utbredt smitte. Fanget opp grunnet lokale karantenekrav om reise fra fylker sør i Norge.

Pasienten er i grei form og sitter nå i isolasjon etter gjeldende råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene.
 

Mette Røkenes
Kommuneoverlege Sortland Kommune