Råd og informasjon til innbyggere og næringsliv


Har du spørsmål om korona - kontakt:

Koronatelefonen i Sortland
Koronatelefonen i Sortland Åpningstider, hverdager
952 64 105 kl. 09.00-13.00

 

Informasjon til innbyggere

Informasjon til innbyggere

Hvor bestiller jeg time for vaksinering (registrering)?

Her melder du din interesse for å få vaksine. Vi ber alle innbyggere over 18 år i Sortland kommune som ønsker vaksine om å registrere seg. Det er ikke nødvendig å registrere seg flere ganger. Har du medisinske spørsmål, ta kontakt med ditt fastlegekontor.
Du må registrere deg med BankID:

Registrering 

► De som har registrert seg vil få en SMS med tildelt time for vaksinering når den aktuelle prioriteringsgruppen er gjeldende. Kommunen ber om at pårørende hjelper de som trenger hjelp med registreringen for vaksine, får dette.

► Alle som er midlertidig bosatt i Sortland kommune skal også registrere seg hvis de ønsker vaksinen.

► Det er kommunene som er ansvarlige for vaksinering av sine innbyggere. Så hvis du er bosatt i en nabokommune, men benytter deg av fastlege på Sortland, må du kontakte din bostedskommune for vaksinering.

► Spørsmål angående vaksinering sendes til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

► Koronatelefonen i Sortland 952 64 105

Smittestopp-app

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI), som skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet. Den er helt frivillig å bruke, og tar vare på ditt personvern. Appen har 16-års aldersgrense.

Last ned smittestopp-app

Film smittestopp-app

Antallsbegrensninger og smittevern for arrangementer, samlinger og aktiviteter

Ved arrangementer må arrangøren følge regler for antall deltagere og avstand.

Ved private sammenkomster, bursdager, bryllup og lignende, som er innenfor rammen av tillatt antall, ønsker vi å minne om at alle slike arrangement er pålagt å ha en ansvarlig person som skal: 

1. Ha nedskrevet gjesteliste med kontaktinformasjon som oppbevares i 14 dager.
2. Påse at smittevernreglene overholdes og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Sjekkliste finner du her (PDF, 402 kB)
3. Iverksette tiltak som sørger for at syke personer ikke er tilstede på arrangementer. 

► Sammenkomster i private hjem

► Råd for sammenkomster fra Helsenorge

► Regjeringens spørsmål og svar om arrangementer

► Anbefalinger for arrangement fra Folkehelseinstituttet

Fra Ordfører - 21. august

Etter en tid med gjenåpning av samfunnet og økt reisevirksomhet/turisme vil Ordfører oppfordrer innbyggerne til å igjen bli mer bevisst på smittevernanbefalinger og de gode rutinene som mange etablerte i vinter/vår.

Av hensyn til den generelle smittespredningen i samfunnet er det viktig at vi er flink med håndhygiene, holder avstand og holder oss hjemme når vi er syk.

Mer konkret vil jeg minne om:
At vi ikke samler oss i større grupper. For eksempel på kafe eller arrangementer.
At vi velger oss noen få som vi omgås tett – for eksempel i samme hus eller i familien.
Ikke reis hvis du ikke absolutt må.
Hold avstand på butikker og kjøpesenter.
Vær særlig oppmerksom på personer i risikogrupper – sørge for at familiemedlemmer ikke unødig utsettes for smitterisiko – eksempelvis besteforeldre og oldeforeldre.

Krisesentrene følger smittevernreglene

For å unngå at unødig frykt for smitte gjør at voldsutsatte unnlater å ta kontakt med et krisesenter, har Bufdir i samarbeid med NKVTS utarbeidet en kort informasjonstekst om at krisesentrene følger smittevernreglene, som er lagt ut på sidene om krisesentertilbudet på dinutvei.no – på mange forskjellige språk:https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/248-krisesenter-omtale

Anbefalinger og informasjonsmateriell fra Helsedirektoratet

Temaside om covid-19 (koronavirus) med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører.

Temaside Covid-19

Råd til befolkning om koronavirus

Råd fra kommuneoverlegen i Sortland om koronaviruset:
 

Det er to ting som nå er viktige at alle bidrar med

1.   Si fra til helsevesenet ved mistanke om smitte. Ikke oppsøk legekontoret personlig.
2.   Forebygge smitte gjennom god hverdagshygiene.

Råd hvis du mistenker at du er syk med Covid-19

Opplysningstelefon for korona i Sortland kommune: 952 64 105
Ring om du mistenker at du er smittet eller har spørsmål rundt dette.


Forebygge smitte

God håndhygiene er det viktigste for å hindre smitte. Rådene er de samme som for omgangssyke og influensa:

·  Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser.
Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
·  Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
·  Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
·  Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask

Vi vil oppfordre alle i Vesterålen til å følge disse rådene for god forebygging slik at vi kan begrense smitte av flere ulike typer virus, ikke bare koronavirus.

 

 

Råd for bekymring rundt korona - fra kommunepsykologen

På kort tid har vi alle fått snudd hverdagen vår på hodet. Noen av oss sitter i karantene, noen av oss er urolige for jobben og mange av oss er bekymret for at vi eller noen av våre kjære skal bli syke. Ingen vet vi hvor lenge denne unntakstilstanden skal vare og hvordan verden vil se ut om en tid. Det er normalt om vi nå kjenner på uro og bekymring, likeså frustrasjon og resignasjon. Hvis man i utgangspunktet har lett for å engste seg, vil situasjonen være ekstra krevende.
 

Her er noen konkrete råd for god egenomsorg

La myndighetene tenke worst case
Myndighetene sin jobb er å tenke worst case, og det skal vi være glad for. Vår jobb er å følge myndighetenes råd, slik at situasjonen forhåpentligvis blir mindre alvorlig enn man frykter.

Begrens tiden du følger nyheter om Covid-19
Søk informasjon fra pålitelige kilder, slik som Helsenorge og Folkehelseinstituttet, og følg rådene derfra. Man trenger ikke oppdatere seg på nyheter store deler av døgnet, da dette vil gi økt følelse av stress og engstelse.

Gjør ting som vanligvis interesserer deg
Hvis man er veldig urolig, kan det være vanskelig å opprettholde aktiviteter som vanligvis gir glede. Det er likevel bra å fylle hodet med noe annet. Prøv derfor å gjenoppta det du er glad i, det være seg Netflix, strikking, bøker, spill eller en annen form for hobby.

Oppretthold rutiner for mat, søvn og aktivitet
Hvis man skal være hjemme over lang tid eller i karantene / isolasjon, er det viktig å opprettholde struktur i hverdagen. Stå opp til faste klokkeslett, spis til faste tider, kle deg som vanlig og finn gjerne en form for fysisk aktivitet. Mangel på struktur skaper uro. Vi mennesker har også et grunnleggende sosialt behov, så sørg for å få dekket dette gjennom kontakt med andre på telefon.

Med ønske om god egenomsorg og omsorg for hverandre – (på avstand).

Elisabeth Sjølie
kommunepsykolog Sortland

 

Informasjon til, og om næringslivet i Sortland

Informasjon til, og om næringslivet

Råd til ulike sektorer; dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Her finner du råd til sektorer utenfor helsetjenesten som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19.

Råd til ulike sektorer

Mal for smittevernveileder - bransjestandard

Folkehelseinstituttet har laget en mal som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset sin aktivitet.

Mal for smittevernveileder - bransjestandard

Smittevernveileder for helsevirksomheter med èn-til-èn kontakt
Fra Mattilsynet til kantiner, serveringssteder og matbutikker

Koronavirus smitter hovedsakelig ved dråpesmitte fra luftveiene hos en smittet person, eller ved direkte eller indirekte kontakt. Det er større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører de samme kontaktpunktene.

Informasjon til kantiner, serveringssteder og matbutikker

Råd ved servering av buffetmat

Landbruket - spørsmål og svar
Utenlandsk arbeidskraft

Hvis du skal benytte deg av arbeidskraft fra utlandet nå, er det en del du må tenke på. 

Ditt ansvar som arbeidsgiver
Du er ansvarlig for at regler for smittevern blir fulgt og at du har en beredskapsplan for å håndtere sykdom hos dine ansatte.

Bestemmelsene for innreisekarantene endres i takt med smittesituasjonen i det landet dine ansatte kommer fra. Hold deg derfor oppdatert på gjeldene bestemmelser.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde/gule områder 

Følg arbeidstilsynets retningslinjer
Det er veldig viktig at arbeidstilsynets retningslinjer for innkvartering følges, av hensyn til arbeidstakerens helse og smittevern i virksomheten.

Råd fra Folkehelseinstituttet
Arbeidsplasser der hvor ansatte bor over tid på brakkerigg eller lignende og lever tett på hverandre vil være spesielt usatt for smittespredning. På slike arbeidsplasser er det derfor spesielt viktig å forsterke hygienetiltak og begrense kontakt mellom ansatte.

Les mer om dette i avsnitt her

Råd til handlende og forretninger

Råd til de som må handle

 • Vask hendene eller bruk håndsprit før du handler.
 • Hold god avstand til andre du møter i butikken. (Helst over 2 meter)
 • Ikke ta deg i ansiktet under handleturen.
 • Planlegg handlingen i forkant slik at du ikke behøver gå rundt og lete.
 • Ikke ta på mer enn du må under handleturen.
 • Benytt netthandelsmuligheter der hvor det er mulig.
   

Råd til forretninger

 • Ha håndsprit lett tilgjengelig i butikken.
 • Ha gode rutiner for desinfisering av viktige flater. (Kortterminaler, touch-skjermer, dørhåndtak mv.)
 • Prioriter god og hyppig håndhygiene for de ansatte, både i butikk, kontor og på lager.
 • Informer på nett og sosiale media om hvilke varer dere har – og ikke har – slik at folk slipper lete unødig etter produkter.
 • Legg til rette for netthandel og hjemkjøring i den grad det er mulig.