Råd og informasjon til innbyggere og næringsliv

 

Helsenorge

Her finner du alltid oppdatert informasjon. 
Finn informasjon på helsenorge.no  

Folkehelseinstituttet

Her finner du alltid oppdatert informasjon.. 
Finn informasjon på fhi.no

Helsedirektoratets informasjonstelefon - 815 55 015

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon.
Finn informasjon på Helsedirektoratet
 

Informasjon til innbyggere

Informasjon til innbyggere

Smittevernråd fra FHI for ferier og reiser - oppdateres kontinuerlig

Hold deg oppdatert på Smittevernråd for ferie og reise

Anbefalinger og informasjonsmateriell fra Helsedirektoratet

Temaside om covid-19 (koronavirus) med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører.

Temaside Covid-19

Hytteforbudet opphevet fra 20. april - reiseråd opprettholdes

►  Hytteforbudet opphevet fra 20. april.

►  Selv om det etter denne datoen ikke blir straffbart å overnatte på hytta, gjelder fortsatt rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser. Dette rådet gjelder inntil videre.

Informasjon fra Fylkesmannen i Nordland

Til innbyggere i Sortland fra ordfører og kommunedirektør

Kjære alle innbyggere i Sortland,

På grunn av koronautbruddet har Sortland kommune innført en rekke tiltak som påvirker alle innbyggere. De neste ukene vil bli krevende og vi er alle nødt til å håndtere endringer og tilpasninger på kort varsel. Vi jobber fortløpende med å sette i verk smittevernstiltak og vil informere om tiltak og endringer så snart vi får ny informasjon. For oppdatert informasjon fra Sortland kommune anbefales å følge med på våre hjemmesider, Facebook og media.

Det er viktig at alle tenker smittevern i hverdagen. Dette for å bryte smitteveier mellom folk. Unngå å opptre i samlinger med mange folk. Vi kan alle bidra for å beskytte utsatte grupper i samfunnet.  For å lykkes best mulig har alle et ansvar for å delta i denne nasjonale smittedugnaden og følge Folkehelseinstituttets retningslinjer.
 

Hilsen
Karl-Erling Nordlund
ordfører

Randi Gregersen
kommunedirektør

Meld fra om symptomer på koronavirus

Nå kan du melde fra om du har symptomer på koronavirus.

Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere.
Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Råd til befolkning om koronavirus

Råd fra kommuneoverlegen i Sortland om koronaviruset:
 

Det er to ting som nå er viktige at alle bidrar med

1.   Si fra til helsevesenet ved mistanke om smitte. Ikke oppsøk legekontoret personlig.
2.   Forebygge smitte gjennom god hverdagshygiene.


Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19


Forebygge smitte

God håndhygiene er det viktigste for å hindre smitte. Rådene er de samme som for omgangssyke og influensa:

·  Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser.
Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
·  Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
·  Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
·  Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask

Vi vil oppfordre alle i Vesterålen til å følge disse rådene for god forebygging slik at vi kan begrense smitte av flere ulike typer virus, ikke bare koronavirus.

 

 

Råd for bekymring rundt korona - fra kommunepsykologen

På kort tid har vi alle fått snudd hverdagen vår på hodet. Noen av oss sitter i karantene, noen av oss er urolige for jobben og mange av oss er bekymret for at vi eller noen av våre kjære skal bli syke. Ingen vet vi hvor lenge denne unntakstilstanden skal vare og hvordan verden vil se ut om en tid. Det er normalt om vi nå kjenner på uro og bekymring, likeså frustrasjon og resignasjon. Hvis man i utgangspunktet har lett for å engste seg, vil situasjonen være ekstra krevende.
 

Her er noen konkrete råd for god egenomsorg

La myndighetene tenke worst case
Myndighetene sin jobb er å tenke worst case, og det skal vi være glad for. Vår jobb er å følge myndighetenes råd, slik at situasjonen forhåpentligvis blir mindre alvorlig enn man frykter.

Begrens tiden du følger nyheter om Covid-19
Søk informasjon fra pålitelige kilder, slik som Helsenorge og Folkehelseinstituttet, og følg rådene derfra. Man trenger ikke oppdatere seg på nyheter store deler av døgnet, da dette vil gi økt følelse av stress og engstelse.

Gjør ting som vanligvis interesserer deg
Hvis man er veldig urolig, kan det være vanskelig å opprettholde aktiviteter som vanligvis gir glede. Det er likevel bra å fylle hodet med noe annet. Prøv derfor å gjenoppta det du er glad i, det være seg Netflix, strikking, bøker, spill eller en annen form for hobby.

Oppretthold rutiner for mat, søvn og aktivitet
Hvis man skal være hjemme over lang tid eller i karantene / isolasjon, er det viktig å opprettholde struktur i hverdagen. Stå opp til faste klokkeslett, spis til faste tider, kle deg som vanlig og finn gjerne en form for fysisk aktivitet. Mangel på struktur skaper uro. Vi mennesker har også et grunnleggende sosialt behov, så sørg for å få dekket dette gjennom kontakt med andre på telefon.

Med ønske om god egenomsorg og omsorg for hverandre – (på avstand).

Elisabeth Sjølie
kommunepsykolog Sortland

 

Informasjon til, og om næringslivet i Sortland

Trygg handel i Sortland

Veileder for reiselivsbedrifter i Lofoten og Vesterålen sommer 2020
Utenlandsk arbeidskraft

Hvis du skal benytte deg av arbeidskraft fra utlandet nå, er det en del du må tenke på. Folkehelseinstituttet har også smittevernråd for sektorer der en bor på arbeidsplassen.

Ditt ansvar som arbeidsgiver
Du er ansvarlig for at regler for smittevern blir fulgt og at du har en beredskapsplan for å håndtere sykdom hos dine ansatte.

Husk alle nyankomne arbeidstakere skal i karantene i to uker, uansett hjemland.

Følg arbeidstilsynets retningslinjer
Det er veldig viktig at arbeidstilsynets retningslinjer for innkvartering følges, av hensyn til arbeidstakerens helse og smittevern i virksomheten.

Råd fra Folkehelseinstituttet
Arbeidsplasser der hvor ansatte bor over tid på brakkerigg eller lignende og lever tett på hverandre vil være spesielt usatt for smittespredning. På slike arbeidsplasser er det derfor spesielt viktig å forsterke hygienetiltak og begrense kontakt mellom ansatte.

Les mer om dette i avsnitt her

Mal for smittevernveileder - bransjestandard

Folkehelseinstituttet har laget en mal som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset sin aktivitet.

Mal for smittevernveileder - bransjestandard

Smittevernveileder for helsevirksomheter med èn-til-èn kontakt

Regjeringen konkluderte 7. april med at helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre fra 20. april kan møte pasientene sine ansikt til ansikt under forutsetning av at kravene i veileder for smittevern etterfølges.

Smittevernveileder for helsevirksomheter med èn-til-èn kontakt

Fra Mattilsynet til kantiner, serveringssteder og matbutikker

Koronavirus smitter hovedsakelig ved dråpesmitte fra luftveiene hos en smittet person, eller ved direkte eller indirekte kontakt. Det er større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører de samme kontaktpunktene.

Informasjon til kantiner, serveringssteder og matbutikker

Landbruket - spørsmål og svar
Råd til handlende og forretninger

Råd til de som må handle

 • Vask hendene eller bruk håndsprit før du handler.
 • Hold god avstand til andre du møter i butikken. (Helst over 2 meter)
 • Ikke ta deg i ansiktet under handleturen.
 • Planlegg handlingen i forkant slik at du ikke behøver gå rundt og lete.
 • Ikke ta på mer enn du må under handleturen.
 • Benytt netthandelsmuligheter der hvor det er mulig.
   

Råd til forretninger

 • Ha håndsprit lett tilgjengelig i butikken.
 • Ha gode rutiner for desinfisering av viktige flater. (Kortterminaler, touch-skjermer, dørhåndtak mv.)
 • Prioriter god og hyppig håndhygiene for de ansatte, både i butikk, kontor og på lager.
 • Informer på nett og sosiale media om hvilke varer dere har – og ikke har – slik at folk slipper lete unødig etter produkter.
 • Legg til rette for netthandel og hjemkjøring i den grad det er mulig.
Eiendomsskatt

For å lette likviditeten for næringslivet i Sortland kommune, gis det anledning til å betale utfakturert eiendomsskatt i 2 like betalinger. Dette gjelder for de bedrifter som har samlet eiendomsskatt på over kr 20.000,- per år.

For å nyttiggjøre seg av denne muligheten må fakturaens KID nummer benyttes ved betaling.

Del 1 betales innen oppsatt frist, og del 2 innen 23. mai.