Reise og aktiviteter

Råd ved reiser 

Informasjon ved reiser

Råd ved reiser

Om du har spørsmål om oppdaterte rutetider se de enkelte transportørers hjemmesider for mer informasjon.
I Nordland finner du mer informasjon på reisnordland.no

Regjeringen fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land (14. mars)

UDs reiseinformasjon

Reiseråd fra helsenorge.no

Stenging av Stokmarknes lufthavn

Turister og utenlandske statsborgere i Norge

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
Dette innebærer følgende:
Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.

Du må sikre god hånd- og hostehygiene.
På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte. På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov.

Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett.
Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

Gardermoen
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø
Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i isolering, og du kan da ikke forlate landet.

Forskrift om endring i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

Corona - Quarantine (English)

Foreign nationals who have come to Norway from abroad and are therefore quarantined, but have not developed infection symptoms, may now leave Norway.

If they choose to stay in Norway, they must remain in quarantine for the full period.

Foreign nationals in quarantine because they have been in contact with infected persons in Norway must remain in quarantine for the full period.

Departure from Norway is contingent on sound infection control measures being practiced during transport from the place of quarantine to the place of departure.

This entails the following:

If you have to use public transport or taxi to get to the nearest airport, bus station, railway station or border crossing, you must keep at least two meters’ distance between you and your nearest fellow passengers.

You must make sure to practice good hand and cough hygiene.

At airports with direct flights out of Norway, there will be municipal personnel on hand who can be contacted if problems arise. Travel on a domestic flight is possible if necessary, in which case sound infection control measures must be practiced. At domestic airports, however, there will be no municipal personnel who can be contacted.

You may use your own car to travel out of the country, but it is up to you to check which border crossing points are open.

If you want to leave Norway by air, you must obtain a valid ticket on your own. Airports with direct flights out of Norway are:

Gardermoen

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Torp

If you become ill or develop symptoms while on your way out of Norway, call the health service for help at Tel. 116 117.

We emphasise that if you have a fever or respiratory symptoms such as coughing or shortness of breath, you must remain in isolation, and you may not leave the country.

Read the full Regulations at Lovdata.

Ministry of Health and Care Services

Ministry of Foreign Affairs

 


Arrangement og fritidsaktiviteter

Arrangement eller forsamlinger

Arrangementer/samlinger

Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen råder alle arrangører av offentlige og private tilstelninger om å følge med på smitteutviklingen i Norge, og oppdatere seg om råd gitt av Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har besluttet stenging og forbud av ulike arrangement og tilbud

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende


Med hilsen
kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen

Fritidsaktiviteter nå

Svømmehall, fritidsaktiviteter og bibliotek stenges fra 12. mars.
Kulturfabrikken stenges for vanlig drift.
 

Andre aktiviteter nå

Har sjekket Kulturfabrikkens virtuelle tilbud?

Sortland bibliotek
En bibliotekar kommer hjem til deg å leser!
For voksne:
Stein Rivertons "Jernvognen"

For barn:
Eventyret om kveia fra Ringelihorn av Regine Normann
Den lille røde høna


Turer i nærområdet
Sortland kommune har et fantastisk turterreng som passer for alle.

Det er viktig å bruke naturen nå i disse koronatider, når hodet og kroppen trenger noe annet å tenke på.
Vær aktiv - i små grupper - god tur!