Servicetorg og kommunale kontorer

Rådhus I, Servicetorget og Kystnæringssenteret er stengt for besøkende inntil videre.

Dette er et forebyggende tiltak. Vi ønsker å bidra til å bryte smittekjeden og spredning av koronavirus.
Men vi hjelper deg gjerne på telefon og e-post. Du finner mye informasjon på våre nettsider.

Du når oss fortsatt på telefon 76 10 90 00 mellom kl. 10.00 - 14.00.
Åpningstider i påsken

Søk etter ansatte
 

Vi ber samtidig om forståelse for at det i tiden fremover kan bli noe lengre saksbehandlingstid.
På grunn av omprioriteringer i offentlig forvaltning vil blant annet saksbehandling også i Sortland kommune kunne ta noe lengre tid.
 

Redusert drift ved offentlige kontorer

Disse kontorer vil ha redusert drift i tiden som kommer:

Servicetorg og kommunale kontorer

Vesterålen barnevern

Som en konsekvens av nasjonale råd for å begrense corona- utbruddet, er det bestemt at alle ansatte ved Vesterålen barnevern fra og med 13.3.20 skal ha hjemmekontor. De ansatte er tilgjengelig pr telefon. Det innebærer at alle kontorene er stengt. Hvis du ønsker å melde bekymring til barnevernet ber vi om at du tar kontakt med på telefon 979 93 800, eller pr. epost til barnevern@vestbv.no.

Det gjøres fortløpende vurderinger knyttet til hvilke barnevernfaglige oppgaver som kan gjennomføres av Vesterålen barnevern.

NAV Sortland

NAV Sortland har etter råd fra kommuneoverlegen bestemt at mottaket stenges med virkning fra kl 12:30 i dag, den 12.3. Kontoret iverksetter nå beredskapsplanen, slik at de mest kritiske tjenestene kan opprettholdes over tid. Vi vil benyttes oss av både videokonferanse, telefon og andre digitale løsninger, for i størst mulig grad gi de samme tjenester som før.

Alle som har behov for tjenester hos NAV bes om å bruke www.nav.no, eller henvende seg til kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33. Kontaktsenteret opplever for tiden svært høy pågang. Ventetid må påregnes.

Akutt økonomisk hjelp
For de som har behov for akutt økonomisk sosialhjelp ring: 413 42 252

Bedrifter i Vesterålen
På grunn av stort trykk på kontaktsentrene i NAV, og den spesielle situasjonen vi står i, har NAV-lederne i Vesterålen besluttet å samarbeide om oppfølging av bedriftene i vår region.

Fra og med tirsdag 17.3, og inntil annen beskjed blir gitt, vil bedriftene i Vesterålen som har behov for å komme i kontakt med NAV kunne ringe inn til følgende nummer: 412 81 073.
Nummeret vil være betjent på hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30.
Telefonen betjenes av NAV-ansatte i Vesterålen med ansvar for oppfølging av bedriftene.

Det oppfordres til å søke informasjon på www.nav.no før man ringer.