Tilbake til normalen i barnehager og skoler

Barnehager og skoler har nå gått over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak. 

En økende andel ungdom har fått og får vaksine, og barn og unge har samtidig lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Skoler, barn og unge i normal hverdag (PDF, 844 kB)
Informasjon fra FHI