Skoler og barnehager i Sortland på grønt nivå

For barnehagene gjelder følgende regler fra 31. mai:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen
  • God hygiene og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag
     

For skolene gjelder følgende regler fra 31. mai:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag.

Sortland kommune følger situasjonen nøye, samt råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Dersom du som foresatt er usikker på noe eller har spørsmål, må du ikke nøle med å ta kontakt med ditt barns barnehage/skole.

Utdanningsdirektoratets smitteveileder for barnehager
Utdanningsdirektoratets smitteveileder for skoletrinn 1.-7
Utdanningsdirektoratets smitteveiledere for ungdomsskole
Utdanningsdirektoratets smitteveiledere for videregående skole

Skoler og barnehager okt 2020

Personalsituasjonen i barnehage og skole - 23. september
Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

► Flytskjema norsk:

Her finner du skjema på ulike språk:

 

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

På denne siden fra Regjeringen finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen.

► Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Informasjon om koronasituasjonen fra Utdanningsdirektoratet
Barnelegeforeningens vurdering av barn i risikogruppen

Barnelegeforeningens vurdering av barn i risikogruppen i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler.

► Barnelegeforeningens vurdering av barn i risikogruppen (PDF, 814 kB)

Velkommen til nytt skoleår i Sortland

 

Informasjonsfilm om koronavirus

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen under får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller til Helen (lege i Helsedirektoratet).