Tiltak i Helse og omsorg

Det viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

 • Ikke møt folk om du ikke må
 • Ikke reis noen steder om du ikke må

 

 

Tiltak innen helse og omsorg

Tiltak i helse og omsorg

Besøksforbud ved sykehjem og omsorgsboliger

Med hjemmel i smittevernloven har kommuneoverlegen besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg, med øyeblikkelig virkning. Det vil være adgangskontroll ved disse institusjonene.

Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner. Besøk må da skje etter avtale med institusjonen per telefon, og gjennomføres med særlige smitteverntiltak. I boliger for utviklingshemmede videreføres besøksrestriksjonene som Folkehelseinstituttet anbefaler.

Til beboere i kommunens omsorgsboliger

Mange beboere i omsorgsboligene er eldre personer og personer som har høyere risiko for alvorlig forløp av koronasmitte.

Vi oppfordrer i utgangspunktet til at du lar være å ha besøke, og at du heller bruker telefon og andre hjelpemidler for å holde kontakt med venner og familie i denne tiden.

Hvis du likevel velger å ta imot besøk gjelder følgende:

 • Besøkende må registrere seg i besøksprotokoll ved inngangen.
  Protokollen vil benyttes til smittesporing ved et eventuelt sykdomstilfelle.
   
 • Opphold på fellesarealer for besøkende er ikke tillatt.
  Ta heller med dine besøkende inn i din leilighet.
   
 • De som bor i omsorgsboligene kan møtes i fellesarealer, da maks 2-3 personer.
  Vi anbefaler at dere holder 1-2 meters avstand.
   
 • Vi oppfordrer til god håndhygiene med hyppig håndvask eller bruk av hånddesinfeksjon.
   
 • Hold god avstand til andre, 1-2 meter anbefales.

Personer som har tegn på smitte eller luftveisplager, eller som er i hjemmekarantene, kan ikke komme på besøk. Vi oppfordrer deg til å informere dine pårørende om disse tiltakene.

Husk at du med disse tiltakene bidrar til egen og andres sikkerhet.

Bekymring rundt korona - råd fra kommunepsykologen

På kort tid har vi alle fått snudd hverdagen vår på hodet. Noen av oss sitter i karantene, noen av oss er urolige for jobben og mange av oss er bekymret for at vi eller noen av våre kjære skal bli syke. Ingen vet vi hvor lenge denne unntakstilstanden skal vare og hvordan verden vil se ut om en tid. Det er normalt om vi nå kjenner på uro og bekymring, likeså frustrasjon og resignasjon. Hvis man i utgangspunktet har lett for å engste seg, vil situasjonen være ekstra krevende.
 

Her er noen konkrete råd for god egenomsorg

La myndighetene tenke worst case
Myndighetene sin jobb er å tenke worst case, og det skal vi være glad for. Vår jobb er å følge myndighetenes råd, slik at situasjonen forhåpentligvis blir mindre alvorlig enn man frykter.

Begrens tiden du følger nyheter om Covid-19
Søk informasjon fra pålitelige kilder, slik som Helsenorge og Folkehelseinstituttet, og følg rådene derfra. Man trenger ikke oppdatere seg på nyheter store deler av døgnet, da dette vil gi økt følelse av stress og engstelse.

Gjør ting som vanligvis interesserer deg
Hvis man er veldig urolig, kan det være vanskelig å opprettholde aktiviteter som vanligvis gir glede. Det er likevel bra å fylle hodet med noe annet. Prøv derfor å gjenoppta det du er glad i, det være seg Netflix, strikking, bøker, spill eller en annen form for hobby.

Oppretthold rutiner for mat, søvn og aktivitet
Hvis man skal være hjemme over lang tid eller i karantene / isolasjon, er det viktig å opprettholde struktur i hverdagen. Stå opp til faste klokkeslett, spis til faste tider, kle deg som vanlig og finn gjerne en form for fysisk aktivitet. Mangel på struktur skaper uro. Vi mennesker har også et grunnleggende sosialt behov, så sørg for å få dekket dette gjennom kontakt med andre på telefon.

Med ønske om god egenomsorg og omsorg for hverandre – (på avstand).

Elisabeth Sjølie
kommunepsykolog Sortland

Informasjon fra Helsestasjonen

Informasjon om helsestasjonstilbudet under coronautbruddet

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet. Vi reduserer kraftig på tilbudet og vil kun følge opp de minste barna, barnevaksiner og de med spesielle behov for oppfølging. Det er svært viktig at vi vaksinerer under koronautbruddet, dette for å unngå at andre sykdommer skal blusse opp. Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig.

 • Ingen som er syke uansett årsak skal komme.
 • Ingen i karantene pga Covid-19 skal komme. 
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 
 • Dersom mulig, kun en voksen følger barnet. 
 • Ta med egen leke da alle våre er fjernet. 
 • Ikke kom innom helsestasjonen hvis du ikke har avtale
   

Gravide

 • Møt opp på avtalt time dersom du ikke har hørt noe annet. 
 • Flere av dere vil få telefonkonsultasjon, du vil da få beskjed. 
 • Alle familier som nylig har fått et barn vil bli oppringt og får oppfølging på helsestasjonen.
 • Dersom mulig, ønskes ikke ledsager med på konsultasjonen

Råd om korona til foreldre, barn og gravide
 

Barn

 • Nyfødte og de barna som skal ha vaksiner beholder sine time
 • Helseundersøkelser som kan vente blir utsatt/avlyst inntil videre.
 • Mange blir tilbudt telefonkonsultasjoner istedenfor oppmøte.
 • Legeundersøkelser blir tilbudt kun til 6 ukere, 1 åringer og barn med spesielle behov.
 • Alle som IKKE skal møte vil få beskjed pr SMS eller telefon. Så har du ikke hørt noe, skal du møte. 
 • Alle gruppetilbud utgår
 • Åpen time utgår


Helsestasjon for ungdom er stengt inntil videre
Det er mulig å få time på mandager etter kl 14.30, men timen må bestilles i forkant.
Ring oss på tlf 952 64 238 eller 76 10 92 30 i telefontida.
Hvis vi ikke svarer deg, ringer vi deg opp igjen når vi har mulighet.
Forskrivning av prevensjon vil bli prioritert.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på:
Telefon 76 10 92 30 mellom kl. 10.00-14.00
eller direkte til fast helsesykepleier/jordmor

Opplysningstelefon for koronasmitte

Sortland kommune har nå opprettet en opplysningstelefon for koronasmitte.  

952 64 105  
 

Åpningstid er hverdager mellom kl. 08:15-11:00 og 13:00-15:00.

Opplysningstelefonen skal avlaste legekontorene i spørsmål som gjelder koronasmitte.
Henvendelser vil bli besvart av helsepersonell.  

Ta gjerne kontakt på opplysningstelefonen om du mistenker at du er smittet av koronaviruset eller har
spørsmål om karantene mv.

 

Råd til helsepersonell

Helsepersonell

Helsepersonell

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling får ikke reise utenlands.
Dette gjelder alle typer reiser, også private reiser/ferie. 

Tiltak besluttet gjennomført blant kommunalt ansatte i forbindelse med koronavirus.

Kartlegging av tilgjengelig helsepersonell

Sortland kommune forbereder seg på en situasjon der vi mangler personell innenfor pleie og omsorg samt helsetjenesten i kommunen.

Vi har ikke et akutt behov for flere helse- og omsorgsarbeidere akkurat i øyeblikket, men vi er nødt til å ta høyde for at situasjonen både kan eskalere og bli langvarig. Vi jobber også med å kartlegge egne ansatte og vurderer omdisponering og omplassering av ansatte fra tjenester som stenges, også ansatte uten helsefaglig bakgrunn. 

På sikt kan det bli behov for flere hender enn det kommunen i utgangspunktet rår over. Vi ønsker derfor å lage en oversikt over helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren i Sortland kommune.  

Har du helsefaglig bakgrunn, men jobber med noe annet nå? Dette kan være deg som for eksempel er student, du som jobber i forsikringsselskap men egentlig er utdannet sykepleier, du som har jobbet som helsepersonell men har gått av med pensjon, eller du har ledig arbeidskapasitet av andre grunner. Vi er takknemlige for alle som kan bidra.

Vi ber om at du sender en CV eller annen oversikt over din bakgrunn på e-post til: HR@sortland.kommune.no

Sortland kommune jobber fortløpende med klargjøring av helsepersonell. Dersom Sortland kommune kommer i en situasjon med mangel på helsepersonell, er det viktig for oss å ha god oversikt og rask tilgang til tilgjengelig personell. Du vil bli kontaktet.