Angående alle som har oppholdt seg i Danmark siste 2 uker

Det er  oppdaget en ny virusstamme som kommer fra virusmutasjon i mink.
Denne mutasjonen frykter Helsedirektoratet skal svekke effekten av en fremtidig Covid-19 vaksine.
Derfor har de sendt ut en anbefaling 8. november 2020.


Helsedirektoratet anbefaler følgende:

De som ankommer fra eller har vært i Danmark siste 2 uker 

  • bør teste seg når de kommer til Norge 
  • må gjennomføre karantene i 10 døgn fra ankomstdato, etter gjeldende regler, uansett testresultat 
  • bør melde fra til kommunen de oppholder seg i om hvor de har vært, og at de er i karantene
     

► Hvis noen som oppholder seg i Sortland berøres av denne anbefalingen oppfordres de til å ta kontakt med koronatelefonen på 952 64 105 for rådgiving og testing

Mette Røkenes
Kommuneoverlege Sortland