Til beboere i kommunens omsorgsboliger

Sortland kommune følger Helsedirektoratets anbefalinger om besøksstans i fellesarealer i omsorgsboliger og liknende. Beboers leilighet i omsorgsboliger og liknende som er å anse som beboers private hjem, er ikke omfattet av dette.

Oppdatert informasjon om besøk og smittevern:

 • Besøkende må registrere seg i besøksprotokoll i din leilighet.
  Protokollen vil benyttes til smittesporing ved et eventuelt sykdomstilfelle.
 • Opphold på fellesarealer for besøkende er ikke tillatt.
 • De som bor i omsorgsboligene kan møtes i fellesarealer, maks 5 personer.
   

Generelt anbefales det for befolkningen å begrense sosiale kontakter, samtidig som det er viktig å kunne ha sosial omgang med et begrenset antall friske personer ved behov og ønske om dette. De generelle smittevernrådene for befolkningen må fortsatt overholdes.
 

 • Vi oppfordrer til god håndhygiene med hyppig håndvask eller bruk av hånddesinfeksjon
 • Hold god avstand til andre, 1-2 meter anbefales
 • God hostehygiene
   

► Personer som er definert som har vært i kontakt med en bekreftet smittet, har luftveissymptomer, mistenkes eller er bekreftet med covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk.

Mange beboere i omsorgsboligene er eldre personer og personer som har høyere risiko for alvorlig forløp av koronasmitte. Husk at du med disse tiltakene bidrar til egen og andres sikkerhet.