Nye nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Nye endringer gjelder fra 23. februar 2021. Dette er noen av de viktigste nye endringene:

 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. 
  Innendørs kan det være maks 50 personer på slike arrangementer.
  Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
   
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
   
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser
   
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer. 
   
 • Skjenkestopp kl. 22.00. Kun tillatt med skjenking ved servering av mat videreføres. 
   
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder


Les hele pressemeldingen fra regjeringen.