Oppdateringer fra kommunen


 

Torsdag 27. august

► Det er registrert 1 ny smittet i Sortland i dag. Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.
Totalt antall som har vært/er smittet av COVID-19 i Sortland: 9 personer.
Onsdag 26. august

► Det er registrert 1 ny smittet i Sortland i dag. Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.
Totalt antall som har vært/er smittet av COVID-19 i Sortland: 8 personer.

 

 

Onsdag 12. august

► Det er registrert 1 ny smittet i Sortland i dag. Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.
Totalt antall som har vært/er smittet av COVID-19 i Sortland: 7 personer.

Det er fortsatt viktig å følge de smittevernråd som til enhver tid gjelder.

 • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygiene
 • Vi må holde minst 1 meters avstand
 • Syke må holde seg hjemme

 

 

Onsdag 5. august

► Det er registrert 1 smittet i Sortland i dag. Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.
Totalt antall som har vært/er smittet av COVID-19 i Sortland: 6 personer.

Det er fortsatt viktig å følge de smittevernråd som til enhver tid gjelder.
Det svært viktig at smittevernrådene følges opp på en god måte:

 • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygiene
 • Vi må holde minst 1 meters avstand
 • Syke må holde seg hjemme

 

 

Fredag 17. juli

► Ingen registrert smittet pr i dag. Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.
Totalt antall som har vært smittet av COVID-19 i Sortland: 5 personer

Det er fortsatt viktig å følge de smittevernråd som til enhver tid gjelder.
Det er ikke er registrert Covid 19-smitte i vår kommune på lang tid. Likevel er det svært viktig at smittevernrådene følges opp på en god måte.

 • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygiene
 • Vi må holde minst 1 meters avstand
 • Syke må holde seg hjemme

Reiser og ferie: Hold deg oppdatert på Smittevernråd for ferie og reiser

► Skjenkesteder og smittespredning: Kommunen anser byens skjenkesteder for å være en mulig risikoarena for smittespredning. Det er viktig at både driverne og publikum er påpasselig med å følge smitteverntiltak.
Forbud mot skjenking ved bardisk. (§14a andre ledd)


 

Fredag 10. juli

► Ingen registrert smittet pr i dag. Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.
Totalt antall som har vært smittet av COVID-19 i Sortland: 5 personer

► Det er fortsatt viktig å følge de smittevernråd som til enhver tid gjelder.
Det er ikke er registrert Covid 19-smitte i vår kommune på lang tid. Likevel er det svært viktig at smittevernrådene følges opp på en god måte.

 • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygiene
 • Vi må holde minst 1 meters avstand
 • Syke må holde seg hjemme

► Reiser og ferie: Hold deg oppdatert på Smittevernråd for ferie og reiser

► Skjenkesteder og smittespredning: Kommunen anser byens skjenkesteder for å være en mulig risikoarena for smittespredning. Det er viktig at både driverne og publikum er påpasselig med å følge smitteverntiltak.

 

 

Mandag 29. juni

► Totalt antall som er/har vært smittet av COVID-19 i Sortland: 5 personer
Ingen registrert smittet pr i dag. Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.

Det er fortsatt viktig å følge de smittevernråd som til enhver tid gjelder.

 • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygiene
 • Vi må holde minst 1 meters avstand
 • Syke må holde seg hjemme

Reiser og ferie: Hold deg oppdatert på Smittevernråd for ferie og reiser

 

Torsdag 18. juni

► Totalt antall som er/har vært smittet av COVID-19 i Sortland pr i dag: 5 personer
Ingen registrert smittet pr i dag. Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.

Hold deg oppdatert på Smittevernråd for ferie og reiser

 

Mandag 8. juni

► Totalt antall som er/har vært smittet av COVID-19 i Sortland pr i dag: 5 personer
Ingen registrert smittet pr i dag. Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.

 

Fredag 29. mai

► Totalt antall som er/har vært smittet av COVID-19 i Sortland pr i dag: 5 personer
Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.

 

Onsdag 20. mai

► Totalt antall som er/har vært smittet av COVID-19 i Sortland pr i dag: 5 personer
Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.

 

Fredag 15. mai

Slik blir 17. mai i Sortland
Rådhuset åpner gradvis opp
Pressekonferanse v/ ordfører 

► Totalt antall som er/har vært smittet av COVID-19 i Sortland pr i dag: 5 personer
Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.

 

Mandag 11. mai

Nå åpnes det opp for besøk ved institusjoner og omsorgsboliger.
Informasjon om endringer i besøksregler.

Totalt antall som er/har vært smittet av COVID-19 i Sortland pr i dag: 5 personer
Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.

 

Mandag 4. mai

► Totalt antall som er/har vært smittet av COVID-19 i Sortland pr i dag: 5 personer
Tallene oppdateres ved nye bekreftet smittede.

 

Tirsdag 28. april

► Det er pr i dag 5 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

Samfunnet åpnes nå langsomt opp igjen, og for Sortland kommune gjelder dette alle barnehager, samt småtrinnet i barneskolen fra 1.- 4. klasse.

Kommunedirektøren har, etter anbefaling fra smittevernlegen, vedtatt å avvente åpning av rådhusene til en ser hvordan den lokale utviklingen av covid-19 forløper. 

Det vil være mulig å avtale møter med saksbehandlere, dersom dette anses som nødvendig. Møtene må avklares med den enkelte saksbehandler, og vil gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler.  
 
Det gjøres ny vurdering om åpning av rådhusene 11. mai.

 

Fredag 24. april

► Det er pr i dag 5 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

Det viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden:
Ikke møt folk om du ikke må.
Ikke reis noen steder om du ikke må.
Hold avstand.
Vask hendene.
Ikke samles i grupper på mer enn 5

 

Tirsdag 21. april

► Det er pr i dag 5 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

 

Mandag 20. april

► Det er pr i dag 5 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

Informasjon til foresatte i forbindelse med åpning av barnehager 20. april
 

Ikke tiden å slippe opp

I dag er dagen mange har gledet seg til, men også mange har gruet seg til - gjenåpning av barnehagene.
Vi har kommet langt i kampen mot coronaviruset, og myndighetene legger nå til rette for en gradvis gjenåpning av samfunnet. Men kampen er ikke over, og det ligger i våre hender hvordan utviklingen blir videre.

Det er lagt ned mye og godt arbeid i barnehagene den siste tida, og som kommuneoverlege har jeg tillit til at dette skal gå bra. Fageksperter i Folkehelseinstituttet sitter med et godt kunnskapsgrunnlag fra mange land når de nå går ut med disse rådene. Barn synes å ha en begrenset rolle i smittespredningen i samfunnet, og viktigst for alle foreldre: Ellers friske barn får i all hovedsak ingen, eller kun milde symptomer.

Men oppstart av barnehager og etter hvert skoler, må ikke misforstås til at vi samtidig kan slippe opp på de generelle smittereduserende tiltakene i befolkningen. Det er din og min oppgave å holde coronaviruset under kontroll ved å holde avstand, være mindre sammen, og være mestere i håndvask og hostehygiene!

Jeg har stor forståelse for at mange lengter etter å være sosiale nå – det er tross alt vår menneskelige natur. Vi må likevel holde den felles dugnaden enda ei stund, og derfor lete etter andre måter å finne fellesskap på.
Gjennom media har vi sett mange kreative måter man kan være sammen, med alt fra kjør-forbi-bursdagsfeiringer, middagsselskaper med hjelp av nettbrett, drive-in-kino m.m. Når vi får til sånt og deler det med andre, hjelper vi hverandre til å holde motet oppe.

Og en gladnyhet er at det vil bli korpsmusikk å høre på 17. mai!
Smitteverntiltakene vil gjelde her også, så vi vet enda ikke helt hvordan det vil bli. Men kjente og kjære marsjer vil vi heldigvis kunne høre på nasjonaldagen.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege

 

Fredag 17. april

Det er pr i dag 5 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

Utdrag fra pressemelding

Tove Mette Bjørkmo, fungerende ordfører i Sortland, understreker at smittevernrådene fortsatt gjelder,
selv om «søringkarantenen» er opphevet og skoler, barnehager og ulike servicetilbud nå åpner opp igjen.

Sentrale myndigheter innførte strenge påbud som vi nå har øvet oss på i en måned.
Det åpnes for igangsetting av aktivitet i enkelte deler av samfunnet igjen.

Det er viktig å understreke at smittevernrådene gjelder fortsatt.  

 • Det som kan se ut som en letting av restriksjonene, er heller et bytte av tyngdepunkt.
   
 •  Ansvaret flyttes i enda større grad over til hver enkelt av oss. Med økt aktivitet i samfunnet blir det enda viktigere at vi gjennomfører det vi har lært den siste måneden. Vi må vaske hender, holde oss hjemme når vi er syke, unngå unødvendige reiser, holde minst 2 meters avstand, og minimere antall mennesker vi har nær kontakt med.
   
 • Arbeidet med smittesporing viser at noen fortsatt har opptil 30 nærkontakter. Har noen av disse igjen like stor sosial kontakt, kan smitte spre seg til mange på kort tid. Derfor er det viktig å begrense antall mennesker du har nær kontakt med.  

Når vi nå har lokal smitte i Sortland så betyr det ei eskalering av smittesituasjonen. Derfor er det viktig å understreke overfor alle innbyggerne at dugnaden vi alle er med på må fortsette. Valgene vi tar i hverdagen har stor betydning. Det er nå det gjelder å stå på - det er nå vi skal stå til eksamen.

Tove Mette Bjørkmo
Fungerende ordfører

 

Onsdag 15. april

► Det er pr i dag 5 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

Informasjon til foreldre med barn i barnehage

Sortland kommune har, i nært samarbeid med kommunale og private barnehager, kommet godt i gang med å planlegge åpning av barnehagene i kommunen mandag 20. april. Vårt viktigste mål er at en åpning skal oppleves trygt for barn, foreldre og ansatte. I vårt arbeid samarbeider vi derfor tett med kommunens smittevernkompetanse.

Torsdag 16. april skal statlige helsemyndigheter være klar med en veileder for hvordan barnehagene skal sikre at den daglige drifta ivaretar hensynet til godt smittevern og et trygt tilbud for barna. Ettersom det kan komme tiltak i veilederen som vil medføre behov for lengre tid til forberedelses, kan det være at noen av barnehagene vil få utfordringer med å klare målet om å åpne mandag 20. april. Endelig avklaring vil bli gjort så snart som mulig og ny informasjon vil bli sendt dere seinest fredag 17. april.

For de av dere som er usikker på om barna eller nær familie er i risikogrupper for koronasmitte, ber vi dere ta kontakt med fastlege for å få dette avklart.

Erik Strand

Kommunalsjef oppvekst

 

 

Det er lov å trene

Mange barn, unge og voksne har lengtet etter å få lov til å møtes og drive med idrett i lag. Forutsetningen er at hver enkelt følger de smittevernråd som fortsatt gjelder: god hygiene og redusert kontakt. Dette gjelder i høyeste grad ved idrettsaktiviteter.
Både innendørs- og utendørsaktivitet er tillat med en absolutt forutsetning om at deltakerne holder minst 2 meters avstand, og at det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

Regler anbefalt fra Norges idrettsforbund

 

 

Tirsdag 14. april

Det er pr i dag 5 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

Lokal smitte: «Søringkarantenen» videreføres ikke i Sortland 

Ettersom det nå er registrert lokal smitte i kommunen og vi er over i fase to av epidemien, er det ikke lenger grunn til å opprettholde «søringkarantenen».

Det er nå ekstra viktig at vi fortsetter med sosial distansering for å hindre stor smittespredning. Alle må huske på å holde avstand, ikke samles i store grupper (maks 5 personer), og håndvask er veldig viktig.

Fortsatt gjelder nasjonale forskrifter om karantene
Det vil si når man ankommer Norge fra utlandet.

Grunnlaget for denne karantene var at vi var i en annen fase av epidemien enn i sør.
Målsettingen var å hindre ukontrollert smitte i regionen i en sårbar periode for kommunene.
Vi har brukt denne tiden godt:
- Vi har klart å stabilisere situasjonen rundt smittevernutstyr.
- Kontinuitetsplanleggingen har vært god.
- Vi har rustet legekontorene og organisert tjenestene i helse og omsorg til å kunne møte denne epidemien.

Norge har gjennom å innføre «de mest inngripende tiltakene siden krigen» klart å slå ned smitten og antallet alvorlig syke pasienter og dødsfall er nedadgående. Dette gjør at samfunnet gradvis åpnes opp. Neste uke er det planlagt åpning av barnehager, så følger småtrinn på skole. Næringslivet vil også åpnes opp gradvis. Det vil bli utarbeidet nasjonale veiledere som skal følges.

Råd om sosial distansering fra Folkehelseinstituttet

Viderefører alle tiltak frem til 20. april

 

Fredag 10. april

Det er pr i dag 5 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

To nye bekreftet smittet med covid-19 i Sortland  - til sammen 5 smittet

To pasienter har 10. april testet positiv test på covid-19. Pasientene ble diagnostisert ut fra symptomer. Dette er ikke importert smitte og de er antatt smittet lokalt. Pasientene er i grei form og sitter nå i isolasjon etter gjeldende råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene.

Det er viktig i tiden fremover at alle som får symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme for å unngå å smitte andre, uansett hvilke virus som er årsak til symptomene. Hvis det er behov for legekontakt er legevakten på Stokmarknes åpen hele påsken. Husk å ringe da pasienter med denne type symptomer ikke skal møte opp på legevakten uten avtale.

Vil minne alle på at vi er inne i en tid hvor sosial distansering og gode håndvaskrutiner er viktig. Sosial distansering over tid kan være vanskelig for mange, så det er fint å ringe hverandre og holde kontakt på denne måten.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege

 

Tirsdag 7. april

Det er pr i dag 3 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

Åpning av skoler og barnehager

Mandag 20. april åpner barnehagene igjen. Foreldre og foresatte vil bli holdt orientert om hvordan åpning og oppstart vil foregå, av sin barnehage.

Fra og med mandag 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn og SFO.
Nærmere informasjon vil bli gitt.
For elever på 5.-10. trinn er skolene fortsatt stengt også etter den 27. april.

 

Ny pasient i Sortland bekreftet smittet med covid-19 - tilfelle nummer tre

En pasient har 7. april testet positiv på covid-19. Pasienten ble diagnostisert ut fra symptomer og en svak tilknytning til reiseaktivitet. Pasienten er i grei form og sitter nå i isolasjon etter gjeldende råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten, og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege

 

Regjeringens endringer fra 20. april


 

Mandag 6. april

Det er pr i dag 2 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

Videreføring av lokale smittevernregler

Kommunestyret i Sortland viderefører mandag 6. april de lokale karantenevedtakene. Det betyr at alle som kommer på innenlands reise til kommunen fra sør for Nordland fylke, må i hjemmekarantene.

For å forebygge og begrense smitte, samt forsinke spredning av Covid-19, og for å beskytte sårbare grupper, vedtok kommunestyret i Sortland 6. april å opprettholde lokale karantenevedtak med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 første ledd bokstaven d.

Forskrift Sortland kommune 6. april (PDF, 186 kB)

 

Onsdag 1. april

Det er pr i dag 2 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Sortland.

Sortland fikk i går sitt andre positive prøvesvar på Covid-19

Dette er også importert smitte. Denne gang fra utlandet. Pasienten har fulgt alle retningslinjer for karantene og isolasjon, og jeg mistenker ikke videre smitte i lokalmiljøet. Gjeldende rutiner for smitteoppsporing er iverksatt. Pasienten har det greit og følges opp lokalt av sin fastlege etter gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Mette Røkenes
Kommuneoverlege

 

Mandag 30. mars

Det er pr i dag 1 bekreftet tilfelle av COVID-19 i Sortland.

Viderefører lokale smittevernregler
Vedtaket gjelder til og med 5. april - kan bli forlenget.

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen har evaluert konsekvensene og effekten av de samordnede karantenevedtakene som har vært gjeldende i kommunene i regionen de siste to ukene.
Vi ønsker ikke at folk kommer på påsketur til Vesterålen og Lofoten. 
Anbefaler å videreføre lokale smittevernregler i Lofoten og Vesterålen

 

Torsdag 26. mars:

Det er pr i dag 1 bekreftet tilfelle av COVID-19 i Sortland.

Tiltakene mot koronavirus videreføres 

Regjeringen viderefører alle tiltak som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.
Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter

 

Søndag 22. mars:

Det er pr i dag 1 bekreftet tilfelle av COVID-19 i Sortland.

Kommuneoverlegene i regionen fatter i dag et samordnet vedtak om å videreføre de lokale karantenebestemmelsene i én uke

Les hele pressemeldingen her

 

Torsdag 19. mars:

Det er pr i dag 1 bekreftet tilfelle av COVID-19 i Sortland.

Pasient i Sortland bekreftet smittet med COVID-19

En pasient har 18. mars testet positiv test på covid-19. Pasienten ble diagnostisert under karantene grunnet reise fra områder med utbredt smitte. Fanget opp grunnet lokale karantenekrav om reise fra fylker sør i Norge.

Pasienten er i grei form og sitter nå i isolasjon etter gjeldende råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene.
 

Mette Røkenes
Kommuneoverlege Sortland Kommune

Det er ikke er registrert Covid 19-smitte i vår kommune på lang tid. Likevel er det svært viktig at smittevernrådene følges opp på en god måte.