Rådhuset åpner gradvis opp

Servicetorget har åpent fra 10.00-14.00

Rådhuset åpner gradvis opp.

Du når oss på telefon 76 10 90 00 mellom kl. 10.00 - 14.00.

Søk etter ansatte
 

På grunn av omprioriteringer i offentlig forvaltning vil blant annet saksbehandling også i Sortland kommune kunne ta noe lengre tid. Vi ber om forståelse for dette.