Registrering for Covid-19 vaksinering

Her melder du din interesse for å få vaksine. Dette gjelder i første omgang de som er i risikogruppe 1-7. Du må registrere deg med BankID:

Registrering

► De som har registrert seg vil fortløpende få en SMS med tildelt time for vaksinering. Kommunen ber om at pårørende hjelper de som trenger hjelp med registreringen for vaksine, får dette.

► De over 75 år vil kommunen ringe til for å få oversikt over om de ønsker vaksinen. Disse kan også registrere seg om de ønsker det.

► Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

► Alle som er midlertidig bosatt i Sortland kommune skal også registrere seg hvis de ønsker vaksinen.

► Det er kommunene som er ansvarlige for vaksinering av sine innbyggere. Så hvis du er bosatt i en nabokommune, men benytter deg av fastlege på Sortland, må du kontakte din bostedskommune for vaksinering.

► Vaksinetelefonen (koronatelefonen)  952 64 105 er åpen mellom kl. 09.00 og 14.00 på hverdager for veiledning og hjelp.