Registrering for Covid-19 vaksinering

Her melder du din interesse for å få vaksine. Dette gjelder Sortland innbyggere over 18 år. Du må registrere deg med BankID:

Registrering

► De som har registrert seg vil fortløpende få en SMS med tildelt time for vaksinering. Kommunen ber om at pårørende hjelper de som trenger hjelp med registreringen for vaksine, får dette.

► Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

► Alle som er midlertidig bosatt i Sortland kommune skal også registrere seg hvis de ønsker vaksinen.

► Det er kommunene som er ansvarlige for vaksinering av sine innbyggere. Så hvis du er bosatt i en nabokommune, men benytter deg av fastlege på Sortland, må du kontakte din bostedskommune for vaksinering.

► Risikogrupper: Har du fått SMS fra din fastlege på Sortland om at du tilhører en risikogruppe (4, 5, 6 eller 7) med underliggende sykdom/tilstand, men har annen bostedskommune: Ta kontakt med din bostedskommune, slik at de blir oppmerksom på deg som innbygger i risikogruppen. Dette gjelder også for innbyggere i Sortland kommune som har fastlege i annen kommune.

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI

Koronatelefonen i Sortland
Koronatelefonen i Sortland Åpningstider, hverdager
952 64 105 kl. 10.00 - 12.00

Ved spørsmål om vaksiner: koronavaksinering@sortland.kommune.no