Reise, arrangement og aktiviteter

Råd ved reiser 

Informasjon ved reiser

Ferie og reiser - 10. juli

Karanteneregler og råd for smittevern ved reiser oppdateres fortløpende.

Smittevernråd for reiser og innreisekarantene ved ankomst Norge
 

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt. 

Smittevern i kollektivtransport og luftfarten

Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet. Det faglige innholdet er levert av Folkehelseinstituttet.

Veiledere

Corona - Quarantine (English)

Foreign nationals who have come to Norway from abroad and are therefore quarantined, but have not developed infection symptoms, may now leave Norway.

If they choose to stay in Norway, they must remain in quarantine for the full period.

Foreign nationals in quarantine because they have been in contact with infected persons in Norway must remain in quarantine for the full period.

Departure from Norway is contingent on sound infection control measures being practiced during transport from the place of quarantine to the place of departure.

This entails the following:

If you have to use public transport or taxi to get to the nearest airport, bus station, railway station or border crossing, you must keep at least two meters’ distance between you and your nearest fellow passengers.

You must make sure to practice good hand and cough hygiene.

At airports with direct flights out of Norway, there will be municipal personnel on hand who can be contacted if problems arise. Travel on a domestic flight is possible if necessary, in which case sound infection control measures must be practiced. At domestic airports, however, there will be no municipal personnel who can be contacted.

You may use your own car to travel out of the country, but it is up to you to check which border crossing points are open.

If you want to leave Norway by air, you must obtain a valid ticket on your own. Airports with direct flights out of Norway are:

Gardermoen

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Torp

If you become ill or develop symptoms while on your way out of Norway, call the health service for help at Tel. 116 117.

We emphasise that if you have a fever or respiratory symptoms such as coughing or shortness of breath, you must remain in isolation, and you may not leave the country.

Read the full Regulations at Lovdata.

Ministry of Health and Care Services

Ministry of Foreign Affairs

 


Arrangement og fritidsaktiviteter

Arrangement eller forsamlinger

Halloween-tips fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) har samlet gode råd for hvordan du kan gjennomføre Halloween-feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

Halloweein-råd fra FHI

Orientering til alle innehavere av skjenkebevilling om endring i Covid 19-forskriften - 16. juli

Helse- og omsorgsdepartementet har orientert oss om at det er vedtatt endring i covid-19-forskriften § 14a andre ledd som trer i kraft straks.

Covid-19-forskriften § 14a skal nå lyde:
«Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1.»

Det er viktig at restaurant- og serveringsbransjen forholder seg til disse endringene.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Smittevern, private feiringer og sammenkomster

Nå som konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper står for døren ønsker vi å minne om at alle private arrangement er pålagt å ha en ansvarlig person som skal: 

1. Ha nedskrevet gjesteliste med kontaktinformasjon som oppbevares i 10 dager.
2. Påse at smittevernreglene overholdes og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Sjekkliste finner du her (PDF, 402 kB)
3. Iverksette tiltak som sørger for at syke personer ikke er tilstede på arrangementer. 

Private sammenkomster med inntil 20 personer

Råd for sammenkomster fra Helsenorge

Regjeringens spørsmål og svar om arrangementer

Anbefalinger for arrangement fra Folkehelseinstituttet

Slik gjennomfører du arrangementer

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Det er opp til arrangøren å sikre at arrangementet er forsvarlig. 

Folkehelseinstituttet har en egen side for med råd og anbefalinger for gjennomføringen av arrangementer:

FHI - råd og anbefalinger for arrangementer
 

Hva menes med arrangement?

► Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper
► Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver
► Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.
 

Spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger


Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen råder alle arrangører av offentlige og private tilstelninger om å følge med på smitteutviklingen i Norge, og oppdatere seg om råd gitt av Helsedirektoratet.

Smittevernveileder for idretten

En ny veileder for idretten gir råd om hvordan idrettslag og foreninger kan ivareta smittevernet og forebygge korona-smitte.

Smittevernveileder for idretten

Sortlandshallen - aktiviteter

Etter regjeringens signaler i forrige uke og Idrettsforbundet og Helsedirektoratets veileder denne uken er det nå åpnet opp for mer aktivitet. Vi jobber nå med planlegging av forsiktig og kontrollert åpning for aktivitet i Sortlandshallen og har fokus på å sikre at aktiviteten kan skje i trygge rammer.

Svømmehallen åpnet  ved skolestart i august.

Slik blir opplegget fremover: 

- Det er satt opp ekstra antibac-dispensere  i Sortlandshallen.

- I tiden framover legger vi opp til ekstra renhold, særlig ved felles kontaktflater.

- Vi ber om at alle - så langt det lar seg gjøre - ankommer ferdig skiftet og klar til trening og forlater rett etter trening.

- Se oppslag fra Norges Idrettsforbund og særforbundene som henger på veggene ved salene + i foajéen. Lagene plikter å gjøre seg kjent med disse og følge bestemmelsene for sin idrett.

- Hallen åpnes nå kun for planlagt, organisert treningsaktivitet, ingen annen bruk. Heller ikke kafédrift.

- Personer som ikke inngår i en treningsgruppe kan ikke oppholde seg i hallen.

- Videre gjelder fortsatt de sentrale bestemmelsene: 

  • Hold avstand - ikke nærmere enn 1 meter.
  • Max 20 personer pr gruppe.

- Vi ber lagene ta med egen antibac til trening for bruk ved behov.

- Hver treningsgruppe skal ha en korona-ansvarlig som påser at reglene følges. Dette kan f.eks. være trener.

- På grunn av smittesporing er det nødvendig med en oversikt over hvem som har trent når/hvor.
Denne listen må avleveres av trener/lagleder etter hver treningsøkt/dag.

- Baller og annet fellesutstyr skal vaskes mellom treningsøktene/dagene. 

- Har du spørsmål under trening, kontakt driftspersonell i hallen på telefon 76 10 90 99.
 

Lagene må planlegge
► Før bruk av Sortlandshallen  ber vi lagene planlegge godt internt, med fokus på hvordan man kan organisere treninger på en smittevernmessig forsvarlig måte. Planlegg slik at dere unngår opphopning, fortetting, etc.

► Vi ber dere også drøfte hvilke grupper som bør prioriteres fra deres hold. Det er viktig at hver klubb setter seg godt inn i sitt forbunds veileder, samt den generelle veilederen fra Idrettsforbundet.

► All trening forutsetter gode rutiner utarbeidet av hvert lag og bevisstgjøring knyttet til viktigheten av å følge disse. All trening forutsetter også at mengden aktivitet holder seg innenfor et gjennomførbart nivå med tanke på renholds- og driftskapasitet.

Ordningen vil følges tett og evalueres fortløpende.
 

Tilbakemelding fra idrettslagene

  • Vi ønsker nå tilbakemelding fra idrettslagene om hvordan man ønsker å starte opp med aktivitet og i hvilken form/omfang. 
  • Vi ber samtidig lagene sende over navn på kontaktperson/koordinator fra hvert lag.

Vi ser fram til tilbakemelding fra dere og er klar for tett dialog

Velkommen!

 

Blåbyhallen åpner for organisert aktivitet - 20. april

Sortland kommune og Sortland idretts- og fritidspark AS starter nå prøveprosjekt for gradvis åpning av Blåbyhallen for organisert idrettsaktivitet.

All idrett er, som resten av samfunnet, underlagt et strengt smittevernregime i situasjonen vi nå er inne i. Oppstart av treningsaktivitet forutsetter at gode rutiner innarbeides av hvert lag, samt bevisstgjøring knyttet til viktigheten  av å følge disse. Rutinene regulerer både antallet mennesker på trening og kontakten/avstanden mellom disse. Dette er forankret i i avtalen mellom Norges Idrettsforbund og Helsedirektoratet og i NFF sine koronavettregler (PDF, 51 kB).

Fra Blåbyhallen informeres det om følgende rutineendringer og krav til idrettslagene i perioden framover: 

Hallen vil kun være åpen for organisert aktivitet. Personer som ikke tilhører organisert treningsgruppe vil ikke kunne bruke Blåbyhallen.

► Det er satt opp antibac-dispensere til venstre for dør ned til hallen. Det samme gjelder nede i hallen til høyre ved hovedutgangsdør. Disse er skiltet.

►  Info knyttet til smittevernregler både fra Folkehelseinstituttet og Norges Fotballforbund er lett synlig i hallen, både i plakatform, på tv-skjermer og projektor.

►  Rengjøring vil intensiveres og da med hovedfokus på hyppig rengjøring av naturlige berøringsflater.

►  Garderober vil ikke kunne benyttes. Det samme gjelder cafe nede i hallen.

►  Hallen vil kun være åpen for organisert aktivitet. Dvs. at personer som ikke tilhører en organisert treningsgruppe  vil ikke kunne bruke Blåbyhallen. Ref. egentrening mm.

►  Blåbyhallen legger til rette for såpevask av fotballer før og etter bruk.

►  I tillegg til dette skal lagene bringe med antibac til trening

►  Lagene og trenerne skal holde seg oppdatert på siste rutiner fra Norges Fotballforbund / fotball.no


Åpning av Blåbyhallen er et tidlig steg mot letting av strenge og nødvendige koronarestriksjoner, og er en prøveordning som vil bli fulgt fortløpende, og evaluert etter noen uker med aktivitet. 

Lag som er interesserte i å innføre treningsaktivitet bes ta kontakt med daglig leder
Bernt-Åge Johnsen
Telefon 977 40 145

eller post@blabyhallen.no

Smittevern for musikkøvelser

Norsk musikkråd har laget ei veileder i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

Smittevern for musikkøvelser

Kor og korona - oppdaterte råd

Norsk musikkråds veileder for musikkøvelser er nå godkjent av Helsedirektoratet

Hva gjør vi med korøvelser?
 

Dette er et supplement til veilederen "Smittevern for musikkøvelser" utarbeidet av helsemyndighetene og Norsk musikkråd, gjeldende fra 22. april 2020: 

Hvordan gjennomføre øvelser for voksenkor i koronatiden?

Det er lov å trene - Oppdatert 15. april

Mange barn, unge og voksne har lengtet etter å få lov til å møtes og drive med idrett i lag. Koronapandemien er nå som kjent under kontroll, men forutsettingen for at vi fortsatt skal ha kontroll er at hver enkelt følger de smittevernråd som fortsatt gjelder som handler om god hygiene og redusert kontakt. Det gjelder i høyeste grad også ved idrettsaktiviteter.

Både innendørs- og utendørsaktivitet er tillat med en absolutt forutsetning om at deltakerne holder minst 2 meters avstand, og at det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

I tillegg gjelder følgende regler anbefalt fra Norges idrettsforbund:

Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

► Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

► Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Det er idrettslagenes ansvar å sjekke særforbundenes anbefalinger.

Hvis spørsmål kan idrettslagene kontakte fritidsleder
Øystein Bjørstad Lindbeck
oystein@kulturfabrikkensortland.no

Vennlig hilsen
Mette Røkenes
Kommuneoverlege