Informasjon til foresatte i forbindelse med åpning av barnehager 20. april

Alle barnehager i Sortland kommune, private og kommunale, åpner mandag den 20. april, etter å ha vært stengt som følge av covid-19 utbruddet. Dette gjøres etter anbefaling fra nasjonale helsemyndigheter og en rekke andre fagmiljøer i landet. Det betyr at det skal være trygt for barn å gå i barnehagen. Ansatte og ledere i alle barnehagene har lagt ned en stor innsats for å bli klare. Jeg er derfor veldig glad for å kunne ønske alle barn og foreldre i Sortland velkommen tilbake til barnehagen sin igjen.

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagene, og i perioden framover vil vi og alle ansatte være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi følger rådene i Veilederen for smittevern i barnehager under covid-19, og er i rute med forberedelsene til åpning av barnehagene på mandag. For å være helt sikker på at vi sikrer godt smittevern i barnehagen på best mulig måte, må vi imidlertid gå med redusert åpningstid i den første tiden.

Åpningstiden vil inntil ny informasjon kommer, være mellom kl. 08.30 – 15.30.

Dette gjelder ikke barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner, men vi ber også disse prøve så langt råd er, å følge redusert åpningstid.

Som vi etter hvert er blitt vant med å høre fra nasjonale myndigheter, avhenger godt smittevern av at vi alle gjør en innsats og følger rådene vi får. Barnehagen vil være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha særlig godt renhold i barnehagen denne tiden
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte
  • regulere tidspunkt for levering og henting i barnehagen

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna, og barnehagen skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Barna skal oppleve barnehagen slik de kjenner den fra før, men noen endringer vil det være. Barnehagen vil orientere dere nærmere om det som er nytt.

Ta kontakt med en av de ansatte i barnehagen dersom du lurer på noe.
Med det ønsker jeg dere alle velkommen tilbake til barnehagen.

Vennlig hilsen
Erik Strand
Kommunalsjef oppvekst