Velkommen til nytt skoleår


Velkommen til nytt skoleår alle sammen!
 

Året vi nå går inn i er spesielt på mange måter. Først og fremst vil jeg trekke fram det store faglige temaet som er knyttet til fagfornyelsen. Dette innebærer at all undervisning i grunnopplæringen i Norge fra og med dette skoleåret skal foregå etter nye læreplaner. Dette gjelder alle trinn, bortsett fra 10. Fagfornyelsen er den største endringen i norsk skole siden 2006. Sortlandsskolen med alle lærere, pedagogiske medarbeidere og skolelederne er godt forberedt, så dette gleder vi oss til å komme i gang med.

Når vi nå starter på et nytt skoleår, er det dessverre slik at vi fortsatt må hensynta en situasjon der faren for smittespredning av Covid19 fortsatt er høyst til stede. Da vi avsluttet forrige skoleår, hadde vi håpet at vi kunne starte opp igjen etter sommeren i en fortsatt positiv utvikling. Dessverre er det ikke helt slik. For meg er det viktig å presisere at skolene fortsatt vil være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Utdanningsdirektoratets smitteveiledere for gult nivå, samt råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, vil bli fulgt. Gult nivå betyr at:

  • Hele skoleklasser kan være samlet, men det skal være minst mulig kontakt mellom klassene.
  • Alle elever får et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager og timeplan.
  • Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre.
  • Elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

På gult nivå gjelder fortsatt reglene om:

  • At ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • At dere må vaske hender før dere kommer på skolen.
  • At god håndhygiene og renhold er viktig på skolen

Dette betyr at det fortsatt er trygt for elevene å være på skolen. Dersom situasjonen skulle forverre seg, har alle skolene utarbeidet egne beredskapsplaner for hvordan legge om rutiner, gruppesammensetninger osv. slik at tryggheten til elevene og ansatte fortsatt blir ivaretatt.

Sortland kommune følger situasjonen nøye, og vi på oppvekstavdelingen vil prioritere arbeidet med å veilede og støtte våre skoleledere i de vurderingene de gjør som angår elevenes trygghet i denne spesielle tiden. Dersom du som foresatt er usikker på noe eller har spørsmål, må du ikke nøle med å ta kontakt med skolen.

Med det ønsker jeg dere alle et godt skoleår!

Vennlig hilsen
Erik Strand, kommunalsjef