Smitte og karantene

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015

  • Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen din, ikke møt opp på legekontoret
  • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117
     
  • Opplysningstelefon i Sortland kommune: 952 64 105
    Åpen skjærtorsdag og 2. påskedag mellom kl. 10.00-12.00
    Om du mistenker at du er smittet eller har spørsmål rundt dette.


 

God håndhygiene
God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Hoste - nyse
For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Helst bør man også hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.
 

Informasjon om karantene

Smitte og karantene

Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge

Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge

Søndag 29 mars ble det fattet nytt vedtaket om karantene i 14 dager for alle som ankommer Sortland fra fylker sør for Nordland. Nytt er altså at Trøndelag er tatt med i det lokale karantenevedtaket som er fattet av Kommuneoverlegen.

Begrunnelsene for et slikt vedtak er at vi her i Sortland er i en annen fase av Covid-19 utbruddet enn områder sentralt på Østlandet. I den fasen vi er i nå er et slikt karantenevedtak viktig for å kunne forsinke smitten ved å hindre import av smitte fra områder med mye smitte.

Vi trenger tid til å skaffe til veie nok smittevernutstyr. Her er en mangel i hele Norge.

Og vi trenger tid til å planlegge ferdig for hvordan vi skal handtere den økte mengden pasienter vil få i alle ledd av tjenestene våre. Vi har lange avstander, små sykehus, opplever mangel på helsepersonell og er svært sårbare for mange syke på èn gang.

Krav om hjemmekarantene i 14 dager for alle som har vært i fylkene - fra og med 10. mars:
Trøndelag, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland fylke.
 

Unntatt fra disse restriksjonene i vedtaket er:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene over regnes ikke som opphold i området.

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i fylker sør for Nordland

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

f) Barn med delt bosted fritas fra karantenebestemmelsene

Enkeltbedrifter som ikke er innbefattet av DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner kan søke dispensasjon fra karantenereglementet. Dispensasjon gis av kommuneoverlegen i den kommunen dispensasjonen skal gjelde.

Pressemeldingen fra 15. mars

Når skal jeg være hjemme og når gjelder karantene og isolasjon?

Folkehelseinstituttet presiserer råd om sosial distansering

Video: Hjemmekontor, karantene og isolasjon