Smitte og karantene

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015

  • Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen din, ikke møt opp på legekontoret
  • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117
     
  • Opplysningstelefon i Sortland kommune: 952 64 105
    Åpen hverdager mellom kl. 08.15-11.00 og 13.00-15.00
    Om du mistenker at du er smittet eller har spørsmål rundt dette.


 

God håndhygiene
God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Hoste - nyse
For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Helst bør man også hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.
 

Smittevern og karantene

Smitte og karantene

Testing av Covid-19 - 3. juli

► Hvis du har mistanke om at du kan være smittet av Covid-19 skal du kontakte fastlegen din for å avtale mulig testing.

► Hvis du har spørsmål rundt testing, ta kontakt med oss på telefon 952 64 105

Nå kan du selv se svaret på koronatesten din - 2. juli

Nå kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

Raskere svar via Helsenorge og kjernejournal

Prøvesvar

Forskrift om endringer i forskrift (bortvisning av utlendinger mv. av hensyn til folkehelsen) - 12. mars
Smittevern i ulike sektorer

Ulike smitteverntiltak for offentlige aktører (og helsepersonell) fra Helsedirektoratet.

«Søringkarantenen» videreføres ikke i Sortland - gradvis gjenåpning

Lokal smitte: «Søringkarantenen» videreføres ikke i Sortland 
Ettersom det nå er registrert lokal smitte i kommunen og vi er over i fase to av epidemien, er det ikke lenger grunn til å opprettholde «søringkarantenen».

Det er nå ekstra viktig at vi fortsetter med sosial distansering for å hindre stor smittespredning. Alle må huske på å holde avstand, ikke samles i store grupper, og håndvask er veldig viktig.

Fortsatt gjelder nasjonale forskrifter om karantene
Det vil si når man ankommer Norge fra utlandet.

Grunnlaget for denne karantene var at vi var i en annen fase av epidemien enn i sør.
Målsettingen var å hindre ukontrollert smitte i regionen i en sårbar periode for kommunene.
Vi har brukt denne tiden godt:
- Vi har klart å stabilisere situasjonen rundt smittevernutstyr.
- Kontinuitetsplanleggingen har vært god.
- Vi har rustet legekontorene og organisert tjenestene i helse og omsorg til å kunne møte denne epidemien.

Norge har gjennom å innføre «de mest inngripende tiltakene siden krigen» klart å slå ned smitten og antallet alvorlig syke pasienter og dødsfall er nedadgående. Dette gjør at samfunnet gradvis åpnes opp.
Det vil bli utarbeidet nasjonale veiledere som skal følges.

Råd om sosial distansering fra Folkehelseinstituttet

Gradvis gjenåpning