Smitte, testing og karantene

Koronatelefonen i Sortland
Koronatelefonen i Sortland Åpningstider, hverdager
952 64 105 kl. 08.30 - 13.00

Ta kontakt om du mistenker at du er smittet eller har spørsmål. Har du behov for akutt helsehjelp, ring legevakt 116 117.

Spørsmål angående vaksinering kan sendes til:
koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

► Bestilling av koronatest
Du kan hente selvtest på teststasjonen hverdager mellom kl. 08.30 og 13.00. 
Positiv selvtest bør følges opp med PCR-test tatt på teststasjonen innen 24 timer. Alle har plikt til å isolere seg ved positiv selvtest.

► Registrering for Covid-19 vaksinering

Bestille koronatest før reise

Reglene for testing og karantene er endret

Råd og regler for normal hverdag med økt beredskap

 • Hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber.
 • Du må gå i isolasjon hvis du får påvist Covid-19.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer til en som er blitt smittet, bør teste seg og gå i karantene, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.
 • Trafikklysmodellen i skoler og barnehager beholdes inntil videre som et verktøy som kan brukes ved behov dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig


Jeg har symptomer - hva gjør jeg?

► Det skal fortsatt være lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for vaksinerte. Du kan enten bestille koronatest eller bruke selvtest.
► Du bør holde deg hjemme til du får negativt prøvesvar og føler deg bedre.
 

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende

(kjæreste, nære venner el)

 • Karantene, eller testing i stedet for karantene.  
 • Hva slags oppfølging den enkelte nærkontakten skal ha avtales mellom nærkontakten og smittesporingsteamet.  
 • Testing i stedet for karantene kan gjøres med selvtester eller med tester på teststasjonen.
 • Du kan hente selvtester/hurtigtest på teststasjonen hverdager mellom kl. 08.30-13.00.
  Det vil bli gitt opplæring til de som skal ta selvtestene, og det følger også med bruksanvisning med bilder.


Andre nærkontakter

Ikke lengre karanteneplikt, men egne smittevernråd:

 • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer, også hvis du er vaksinert. 
 • Er du uvaksinert, bør du i tillegg ta en test så snart du får beskjed om at du er en nærkontakt. Det anbefales at du er forsiktig med sosial aktivitet til du har fått svar på den første testen.
 • Dersom du tar en selvtest, som blir positiv, isoler deg og ta kontakt med koronatelefonen 952 64 105 


Angående selvtesting

Se flytskjema under for hvem som bør teste seg. Vi kommer gradvis til å gå over til mer og mer selvtesting, og mindre PCR-testing på teststasjon.

Koronatelefonen 952 64 105 vil fortsatt være åpen og gi råd. Utdeling av selvtester fra teststasjonen skjer etter avtale med koronatelefonen. Så har du nyoppståtte symptomer følger du vedlagte flytskjema. Hvis du trenger testing så tar du kontakt med koronatelefonen og avtaler testmetode.

Klikk for stort bildeFlytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått Covid-19 tidligere.   

Hvor kan jeg få tak i selvtester?

Selvtest fås utlevert på teststasjonen når det er avtalt med koronatelefonen i forkant. Slik bruker du den:


Smittevern, testing og karantene

Smitte, testing og karantene

Koronatesting foregår ved PPD-bygget i Nordlysveien 30

Teststasjon er ved PPD-bygget i Nordlysveien 30.
Oppkjøringen er skiltet fra Vesterålsgata, sør for Sortland kirke.

Testing av Covid-19

► Hvis du har mistanke om at du kan være smittet av covid-19 skal du teste deg.

Koronatest

► Hvis du har spørsmål rundt testing, eller ikke har mulighet å  bestille time for testing elektronisk, ta kontakt med oss på Koronatelefonen 952 64 105.

Testkriterierier for covid-19

Klikk for stort bilde    

 

Svar på koronatesten din

Du får  varsel når prøvesvaret er klart. Avhengig av hva du har valgt, vil du få melding på SMS eller e-post, eller begge deler. Varselet vil ikke vise hva prøvesvaret er - bare at det er klart.
Har du fått melding om at prøvesvaret er klart, kan du også logge rett inn på prøvesvar-tjenesten uten å gå via meldingen. 

Prøvesvar

Avstand, karantene og isolering

Her finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

Avstand, karantene og isolering

Personer som har hatt korona er ikke smittefarlig etter at de er ferdige med isolasjon

Personer som er ferdige med sin isolasjon eller karantene vil ta del i samfunnet vårt igjen.  Erfaringer fra pandemien gjør at vi vet at dette vil være vanskelig for mange.

De som er ferdige med sin isolasjon er ikke lengre smittefarlige. De som har hatt Covid-19 er immune en stund etterpå, per i dag antar man at de er immune i 6 måneder.

Det er med andre ord ingen grunn til å være redd for å bli smittet av de som er friske og ferdige med sin isolasjon.

Vi lever i en sårbar tid, spesielt for barn og unge og jeg vil be alle huske dette. Vær raus og inkluderende!

 Alle som har opplevd en slik smittesituasjon trenger varme og omtanke

Mette Røkenes
Kommuneoverlege

 

Råd til deg som er syk

Råd til deg som er syk

Råd og informasjon om barn og ungdom

Det er fortsatt viktig å holde seg hjemme og teste seg dersom man er syk.
Mindre barn trenger ikke teste seg, men bør holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Når skal barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer – når skal de skal være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid-19?

Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom:

 Forenklet skjema fra FHI

 

Smittevern i ulike sektorer

Ulike smitteverntiltak for offentlige aktører (og helsepersonell) fra Helsedirektoratet.