Vaksine til helsepersonell

Vi har fått beskjed om at vi i neste uke vil motta 100 doser av vaksinen fra AstraZeneca og at disse skal kun være prioritert til helsepersonell. Dette i tillegg til de vaksinene vi mottar til vaksinering av innbyggerne vår. AstraZeneca er godkjent for bruk til personer under 65 år, så helsepersonell over 65 år vil  få tilbud om annen vaksine på lik linje med dagens praksis. 

Denne vaksinen er litt annerledes enn den vi har brukt til nå, slik at andre dose først skal settes etter 9-12 uker i stedet for 3 uker slik vi har jobbet til nå.

VI har fått informasjon om at det nå fremover kun vil være AstraZeneca som skal tilbys helsepersonell under 65 år, slik at helsepersonell under 65 år ikke lengre vil få tilbud om annen vaksine mot Covid 19 og vi håper på god oppslutning om vaksinen

Vi vet ikke om hva vi eventuelt vil få av denne vaksinen til førstegangsvaksinering i ukene etterpå, men vi håper på like mange doser i noen uker til slik at mer helsepersonell kan vaksineres raskt.

VI håper å få sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø med god oppslutning om vaksinen. Ikke minst for å sikre pasienter og brukere et godt tilbud, det er jo disse vi er her for.

En vaksine forebygger jo primært mot å bli syk selv. Vi ser svært positivt på dette at helsepersonell vil ha mindre risiko for sykdom. Det er en sårbar tjeneste ved sykefravær og dette vil være en god hjelp til kontinuitet i tjenestene.

Til innbyggerne i Sortland mottar vi enda den samme vaksinen som tidligere, her er det ingen endring. Vi er pålagt å følge prioriteringsveilederen utarbeidet av sentrale myndigheter og vi er godt i gang med gruppen 75 år +.

Vi ber alle innbyggere over 18 år å gå inn på kommunens hjemmeside og registrere seg der hvis de ønsker vaksinen.

Vaksinen er gratis og det er kun Sortland kommune som tilbyr denne.

Vi har mottatt informasjon om at det noen steder i landet har forekommet svindel. Det vil si at innbyggere andre steder har blir oppringt av falske vaksinatører og bedt om å betale for Covid-19 vaksiner. 

Minner også om at i Sortland kommune skal all registrering for vaksinekø gjøres i Helseboka

 

Mette Røkenes, kommuneoverlege
Inger-Lise Robertsen, vaksinekoordinator