Vaksinering Covid-19

Vi er nå i gang med vaksinering av gruppe 4, innbyggere i alderen 65-74 år, samt personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko (merket * i prioriteringsveileder). 

Leveransen på Pizer/BioNTech foregår som vanlig.
Fra 15. mars blir intervallet mellom dose 1 og dose 2 med mRNA-vaksiner (som Pfizer/BioNTech) forlenget til 6 uker, tidligere 3 uker.


Her registrerer du deg for å få vaksine

Vi ber alle innbyggere over 18 år i Sortland kommune som ønsker vaksine om å registrere seg.
Har du medisinske spørsmål, ta kontakt med ditt fastlegekontor.
Du må registrere deg med BankID:

Registrering

 

Prioriteringsrekkefølge vaksinering

 

Vaksinering Covid-19

Hvor bestiller jeg time for vaksinering (registrering)?

Her melder du din interesse for å få vaksine. Vi ber alle innbyggere over 18 år i Sortland kommune som ønsker vaksine om å registrere seg. Har du medisinske spørsmål, ta kontakt med ditt fastlegekontor.
Du må registrere deg med BankID:

Registrering 

► De som har registrert seg vil fortløpende få en SMS med tildelt time for vaksinering. Kommunen ber om at pårørende hjelper de som trenger hjelp med registreringen for vaksine, får dette.

► De over 75 år vil kommunen ringe til for å få oversikt over om de ønsker vaksinen. Disse kan også registrere seg om de ønsker det.

► Alle som er midlertidig bosatt i Sortland kommune skal også registrere seg hvis de ønsker vaksinen.

► Det er kommunene som er ansvarlige for vaksinering av sine innbyggere. Så hvis du er bosatt i en nabokommune, men benytter deg av fastlege på Sortland, må du kontakte din bostedskommune for vaksinering.

Koronatelefonen 952 64 105 er åpen mellom kl. 09.00 og 14.00 på hverdager for veiledning og hjelp.
Spørsmål angående vaksinering sendes til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

Om koronavaksinasjonstilbudet i Sortland

Det er kommunene i Norge, dermed også Sortland kommune, som gjennom lov og forskrift er forpliktet til å tilby og gjennomføre vaksinering for kommunens innbyggere i en pandemisituasjon, som koronasituasjonen er.

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge og i første omgang er dette beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksinering i Sortland foregår i Samfunnssalen, Rådhus II.

Følg de smittevernråd som til enhver tid gjelder og hold god avstand.

Frivillig og gratis

Det er frivillig å vaksinere seg.
Vaksinen er gratis for alle.

Koronatelefonen/e-post for veiledning og hjelp

Koronatelefonen 952 64 105 er åpen mellom kl. 08.30 -14.00 på hverdager for veiledning og hjelp.

► Spørsmål angående vaksinering sendes til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

Organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge

Temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Hvordan virker vaksinen?

Fra 15. mars blir intervallet mellom dose 1 og dose 2 med mRNA-vaksiner (som Pfizer/BioNTech) forlenget til 6 uker, tidligere 3 uker.

Vaksinenes beskyttelse inntrer sannsynligvis i løpet av 1–3 uker etter fullvaksinering med én eller to doser.

Koronavaksine på 1-2-3

Spørsmål og svar om vaksinen

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer på ulike språk:

Norsk

Engelsk

Andre språk