Vaksinering Covid-19

Sortland kommune er nå i gang med å vaksinere befolkningen mot Covid-19. Vaksineringen foregår i rekkefølgen listet opp nedenfor. I tillegg kommer enkelte personer med høy risiko i alderen 18–64 år (se prioriteringsgruppe 4).
Disse gruppene kan nå registrere seg for vaksinering, andre må vente.

Vi følger også nasjonale anbefalinger om at 20 % av mottatte vaksiner skal gå til utvalgt helsepersonell. Disse vil få informasjon om dette fra sin leder i kommunen.
 

Prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem 
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75–84 år
4. Alder 65–74 år og; enkelte personer med høy risiko 18–64 år*
5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand

* Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • ​kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
   

Vaksinering Covid-19

Hvor bestiller jeg time for vaksinering (registrering)?

Her melder du din interesse for å få vaksine. Dette gjelder i første omgang de som er i risikogruppe 1-7.
Du må registrere deg med BankID:

Registrering 

► De som har registrert seg vil fortløpende få en SMS med tildelt time for vaksinering. Kommunen ber om at pårørende hjelper de som trenger hjelp med registreringen for vaksine, får dette.

► De over 75 år vil kommunen ringe til for å få oversikt over om de ønsker vaksinen. Disse kan også registrere seg om de ønsker det.

► Alle som er midlertidig bosatt i Sortland kommune skal også registrere seg hvis de ønsker vaksinen.

► Det er kommunene som er ansvarlige for vaksinering av sine innbyggere. Så hvis du er bosatt i en nabokommune, men benytter deg av fastlege på Sortland, må du kontakte din bostedskommune for vaksinering.

Vaksinetelefonen (koronatelefonen)  952 64 105 er åpen mellom kl. 09.00 og 14.00 på hverdager for veiledning og hjelp.

Hvem kan få koronavaksine nå?

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så utsatte grupper blir prioritert. 

 • I første omgang er det beboere på sykehjem og de i alderen 65 og oppover som får vaksine. 
 • Generell befolkning 18-64 år vil få informasjon om når vaksineringen starter.
 • Alle som er midlertidig bosatt i Sortland kommune skal også registrere seg hvis de ønsker vaksinen.

Dette er prioriteringsrekkefølgen

Koronavaksiner anbefales først og fremst til personer som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper), og dernest til helsepersonell. Folkehelseinstituttet kan oppdatere disse anbefalingen og prioriteringene kan endres.

Om koronavaksinasjonstilbudet i Sortland

Det er kommunene i Norge, dermed også Sortland kommune, som gjennom lov og forskrift er forpliktet til å tilby og gjennomføre vaksinering for kommunens innbyggere i en pandemisituasjon, som koronasituasjonen er.

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge og i første omgang er dette beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksinering i Sortland vil foregå i Samfunnssalen, Rådhus II.

Følg de smittevernråd som til enhver tid gjelder og hold god avstand.

Frivillig og gratis
 • Det er frivillig å vaksinere seg
 • Vaksinen er gratis for alle
Vaksinetelefon for veiledning og hjelp

Vaksinetelefonen (koronatelefonen)  952 64 105 er åpen mellom kl. 09.00 -14.00 på hverdager for veiledning og hjelp.

Organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge

Temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Hvordan virker vaksinen?

Informasjonen som er kommet så langt er at det er Pfizer sin vaksine som Sortland kommune vil motta. Dette er en vaksine som gis i 2 doser, siste dose settes 21 dager etter at første dose er satt.

Vaksinenes beskyttelse inntrer sannsynligvis i løpet av 1–3 uker etter fullvaksinering med én eller to doser.

Koronavaksine på 1-2-3

Spørsmål og svar om vaksinen

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer på ulike språk:

Norsk

Engelsk

Andre språk