Vaksinering Covid-19


Status vaksinering

Koronavaksinasjonsstatus-statistikk - FHI

 

Timebestilling koronavaksine

Du må nå selv bestille time til koronavaksinering både for dose 1, 2 og 3.
Du får ikke automatisk innkalling etter sist satte dose. Du må selv regne ut tidsintervallet mellom dosene.

 • Alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose. Det betyr at som er 18 år eller eldre kan tilbys en oppfriskningsdose med et intervall på 4,5 måneder (20 uker) mellom siste dose i grunnvaksineringen og oppfriskningsdosen. Det er nå mulighet til å bestille time i januar for de med riktig intervall. Det blir ingen automatisk tildeling av timer som tidligere.
   
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys oppfriskningsdose (4. dose), 3 måneder etter 3. dose.  Dette gjelder den gruppen som fremviste dokumentasjon fra fastlege/spesialisthelsetjenesten/på bruk av spesifikke medikamenter i høst for 3. dose. De kan ta kontakt for å bli satt opp på time for 4. dose.
  Ta kontakt på koronavaksinering@sortland.kommune.no eller ring koronatelefonen 952 64 105 for å bli satt opp på time eller ved spørsmål.
   
 • Vaksinering av barn og unge i gruppen 12-15 år og 16-17 år


Slik bestiller du time

Her bestiller du time til vaksinering. Dette gjelder Sortlands innbyggere over 18 år. Du må bruke BankID for å bestille time.

Timebestilling

Drop-in hver torsdag

I Sortland vil det være Drop-in vaksinering hver torsdag kl. 16.00-19.00, fra og med 6. januar 2022.
 

Vaksinering i januar 2022

Du behøver ikke bestille time til Drop-in, men til de andre tidspunktene.

Uke 4:
Onsdag 26. januar kl. 08.45 – 15.00
Torsdag 27. januar kl. 11.45 – 19.00 Drop-in kl. 16.00 - 19.00

Har du spørsmål

Hvis du har spørsmål angående vaksinering, eller ikke har anledning å bestille time digitalt, kan du ta kontakt med oss på Koronavaksinering@sortland.kommune.no eller ringe Koronatelefon 952 64 105.

 

Vaksineinformasjon

Vaksinering Covid-19

Spørsmål om oppfriskningsdosen?

 

 

 

Hvor bestiller jeg time for vaksinering?

Her melder du din interesse for å få vaksine. Vi ber alle innbyggere over 18 år i Sortland kommune som ønsker vaksine om å registrere seg. Det er ikke nødvendig å registrere seg flere ganger. Har du medisinske spørsmål, ta kontakt med ditt fastlegekontor.
Du må registrere deg med BankID:

Timebestilling

► Spørsmål angående vaksinering sendes til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

► Koronatelefonen i Sortland 952 64 105

Hva skjer når jeg har fått time?

Vi ber deg møte presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille. 
Kom så nær opp til din time som mulig, så unngår vi for lang ventekø.

Avbestilling: Gi oss beskjed om du ikke kan møte til time.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 

Flere vil bli vaksinert i samme rom og vi ber deg ha vaksinevennlige klær som for eksempel t-skjorte eller kortermet bluse. Vaksinen settes i armen. 

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksinering i Sortland foregår i Samfunnssalen, Rådhus II.

Vi ber deg møte presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille. 

Flere vil bli vaksinert i samme rom og vi ber deg ha vaksinevennlige klær som for eksempel t-skjorte eller kortermet bluse. Vaksinen settes i armen. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 

Følg de smittevernråd som til enhver tid gjelder og hold god avstand.

Frivillig og gratis

Det er frivillig å vaksinere seg.
Vaksinen er gratis for alle.

Om koronavaksinasjonstilbudet i Sortland

Det er kommunene i Norge, dermed også Sortland kommune, som gjennom lov og forskrift er forpliktet til å tilby og gjennomføre vaksinering for kommunens innbyggere i en pandemisituasjon, som koronasituasjonen er.

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge 

Spørsmål og svar om vaksinen

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer på ulike språk:

Norsk

Engelsk

Andre språk

Vaksinering av personer som har gjennomgått Covid-19
Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her:

Koronasertifikat

Endringer i gyldighet for koronasertifikatet for fullvaksinerte

1. februar 2022 vil fullvaksinasjon gi gyldig EU-koronasertifikat kun i 270 dager, fra siste dose. Gyldigheten forlenges uten begrensning med dose 3. 

Fullvaksinerte må etter 1. februar ta oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 (rundt 9 måneder) dager siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat. EU besluttet før jul å innføre endringen.

 • Dersom man har tatt eller tar oppfriskningsdose (dose 3) med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.
 • For fullvaksinerte har EU også besluttet at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med oppfriskningsdose.

Koronasertifikatet vil tilpasses fra 1. februar 2022

Oppfriskningsdose vil vises som «3 av 3» for de som er fullvaksinert med to doser, og «2 av 1» for de som ble regnet som fullvaksinert etter én dose av en vaksine på grunn av vaksinetypen eller gjennomgått covid-19.

Send oss e-post for veiledning og hjelp

► Spørsmål angående vaksinering sendes til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

Koronatelefonen i Sortland
Koronatelefonen i Sortland Åpningstider
952 64 105 kl. 08.30 - 13.00

 

Organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge

Temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Hvordan virker vaksinen?