Vaksinering Covid-19

 

Status vaksinering

Uke 41: Ingen vaksinering

Vaksinestatus pr 6. oktober:
7 980 personer har fått 1. dose.
7 126 personer har fått 2. dose. (De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose)
Andelen over 18 år som har fått 2. dose: 85,2 %
 

► Vaksinasjon med dose 3

Vi har startet opp med dose 3 til enkelte av Sortland kommunes innbyggere. 
 

► Vaksinering av 16- og 17- åringer

For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Dersom samtykke ikke foreligger, kan vaksinering ikke gjennomføres.
Samtykkeerklæring (PDF, 88 kB)
 

► Tilbud om koronavaksine til 12 - 15-åringer

Vi er godt i gang med å vaksinere ungdommer mellom 12-15 år, hvor det foregår et samarbeid med skolene for å få dette gjennomført

 

Slik registrerer du deg for vaksinering:

Hvis det er noen innbyggere over 16 år i Sortland kommune som ikke har fått dose 1, og ønsker vaksine, kan de fortsatt bli vaksinert og må registrere seg i helseboka. Ved spørsmål angående registrering kan man sende mail til :
koronavaksinering@sortland.kommune.no
Har du medisinske spørsmål, ta kontakt med ditt fastlegekontor.
Du må registrere deg med BankID:

Registrering

Ofte stilte spørsmål om vaksinering

Ofte stilte spørsmål

Når er det min tur til å bli vaksinert?

Dette er nesten umulig å svare på. Det beror på hvor mange vaksinedoser en får ukentlig, hvor mange som skal ha dose 2 og hvor mange det er i hver gruppe som skal ha dose 1. Vi får ofte oversikt over antall doser som leveres kun èn uke i forveien. Derfor bør en være tålmodig og vente på sin tur.

Hvilken gruppe vaksinerer dere nå?

Status for hvilken gruppe som vaksineres oppdateres jevnlig på kommunens hjemmeside. Du finner status øverst på denne siden.
Prioriteringsrekkefølge fra FHI

Kan jeg bli prioritert tidligere fordi jeg skal reise bort?

Nei, det er ikke mulig. Dersom du avlyser din time fordi du skal bort vil du få en time på et senere tidspunkt.

Kan jeg flytte timen jeg har fått til vaksinering?

Vi ønsker at innbyggere skal i størst mulig grad forholde seg til den timen de har fått tildelt. Det er vanskelig å få til bytter mellom timer, da det er svært mange som er satt opp til timer hver uke og det går mye ressurser til å planlegge vaksinering. Ved særlige grunner som legetime eller time på sykehus er det mulig å endre timer.

Kan jeg bli satt på reserveliste for vaksinering?

Nei, man kan ikke ringe eller sende e-post for å bli satt opp på reserveliste. De som står på reserveliste er plukket ut da de er de neste i køen fra sin gruppe, og dette gjøres av de som er ansvarlig for innkalling til timer.

Kan intervallet mellom dose 1 og dose 2 forskyves?

Intervallet er fastsatt av FHI og vi forholder oss til det fastsatte intervallet. Kan du ikke ta dose 2 når du er satt opp til time, vil du få time på et senere tidspunkt, ikke tidligere.

Kan jeg settes opp på en time på en gitt dato som passer for meg?

Vi har ikke ressurser til å holde oversikt over alle som ønsker tilpasset vaksinedato eller klokkeslett. Må du avbestille din time, og ønsker en time på et senere tidspunkt må du ta kontakt når det nærmer seg, så kan vi se om det er ledig time i uken etterpå.

Hvordan blir jeg oppsatt på time til vaksinering?

Tildeling av timer skjer elektronisk via «Helseboka». Dersom du er registrert i vaksinekøen via Sortland kommune sin hjemmeside («Helseboka»), vil du få SMS med invitasjon til å bestille time når det er din tur. Ved å klikke på lenken i meldingen, og logge inn med Bank-ID, vil du få en oversikt over ledige datoer og klokkeslett i en begrenset tidsperiode. Dersom du ikke bestiller time innen 24 timer etter at du har fått meldingen, vil du få tildelt time fra oss.

Hva skjer dersom jeg ikke får til å svare på innsjekkingsskjemaet som skal fylles ut før min oppsatte vaksinasjonstime?

Når du er oppsatt til time for vaksinasjon vil du få et skjema på SMS som skal fylles ut før timen. Dersom du har problemer med å fylle ut skjemaet, gjør ikke dette noe og du kan møte til timen din som planlagt.

Hva skjer når du har fått time?

Vi ber deg møte presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille. 
Kom så nær opp til din time som mulig, så unngår vi for lang ventekø.

Avbestilling: Gi oss beskjed om du ikke kan møte til time.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 

Flere vil bli vaksinert i samme rom og vi ber deg ha vaksinevennlige klær som for eksempel t-skjorte eller kortermet bluse. Vaksinen settes i armen. 

Hva gjør jeg når jeg ikke har fått svar på det jeg lurte på med å lese disse svarene?

Du kan ta kontakt med oss på e-post: koronavaksinering@sortland.kommune.no.

Det er også mulig å ringe koronatelefonen: 952 64 105 (08.30-13.00 hverdager), men koronatelefonen er i hovedsak tiltenkt testing/spørsmål ved mistanke om smitte, ikke for vaksinering. Dermed er det begrenset med ressurser og kunnskap relatert til vaksinering. De vil kunne formidle dine spørsmål videre om du ikke har funnet svar med hjelp av svarene som allerede foreligger her.

 

Vaksineinformasjon

Vaksinering Covid-19

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her:

Koronasertifikat

Vaksinering av personer som har gjennomgått Covid-19

Det anbefales at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 også vaksinerer seg.
Personer som har hatt covid-19 trenger imidlertid bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis minst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19. Dette gir best effekt av vaksinasjon, men det vil være mulig å vente opptil 6 måneder ettersom oppfølgingsstudier viser på at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er veldig høy første 6 månedene. 

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Vaksinasjon av studenter

Følgende punkter er sentrale for studentvaksinering ifølge FHI:

• Det er i utgangspunktet fordelaktig at studenter tar imot tilbudet i den kommunen de er folkeregistrert.

• Samtidig må studiekommunen være forberedt på å tilby vaksine til studenter som oppholder seg i kommunen, og ha ordninger som gjør at disse kan registrere seg.

• FHI vil vurdere om kommuner med mange studenter i forhold til folketall skal kompenseres med flere doser, noe en vil  komme tilbake til.

• Hovedregelen er at studenter, som andre, skal motta andre dose der de mottok første dose. Dette vil imidlertid ikke være mulig for alle, men med de estimatene vi har nå vil de fleste kunne tilbys to doser innen semesterstart.

• Det kan bli aktuelt å ha opphentingsvaksinasjon i regi av studenthelsetjenestene til høsten for å fange opp studentene som ikke har fullført vaksinering i løpet av sommeren.

Norske studenter som studerer, skal studere eller skal på utveksling i utlandet, bør tilbys begge doser før de reiser fra Norge. FHI presisere at utlandsstudenter ikke skal prioriteres som en gruppe, eller før det etter alder er deres tur. Men kommunene kan, om det er mulig, finne løsninger for at utlandsstudenter kan få begge doser før avreise.
Utenlandsstudenter må sende e-post til koronavaksinering@sortland.kommune.no for å identifisere seg om utenlandsstudent, opplyse om avreisedato, samt legge ved bekreftelse på studie.

Utenlandske studenter som skal studere i Norge over tid har krav på vaksine på lik linje med andre som bor og oppholder seg i Norge. Bostedskommunene (som regel universitetsbyen) har ansvar for å gi tilbud til denne gruppa. Per nå er det et tilbud til innbyggere over 18 år i koronavaksinasjonsprogrammet.

Doseintervall på 12 uker mellom dose 1 og 2

På grunn av usikkerhet rundt leveranser av Pfizer-vaksine for juli opprettholdes doseintervall på 12 uker inntil det gis nærmere informasjon.

Dette gjelder alle som er 65 år og yngre uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8 og nedover).

Til deg som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen

Regjeringen har besluttet å følge FHI sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine.
Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få tilbud om time til vaksinering.

Koronavaksinering i sommer

Innbyggere i Sortland kommune vil bli innkalt til vaksinasjon også gjennom sommeren. 

Vaksineleveransene til Norge vil fortsette, uavhengig av sommerferieavvikling

For å sikre raskest mulig vaksinasjon av befolkningen, sendes mottatte vaksinedoser fortløpende ut til kommunene også i sommer. Slik det ser ut nå vil det komme store leveranser fra Pfizer i løpet av juni, juli og august.

► Innbyggere i Sortland kommune vil bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren, også i sommerferien.
 

Du vil få dose 2 i samme kommune som du får dose 1

Dette gjelder både nå, og under ferieavviklingen. Dette får kommunen hyppig spørsmål om, og Sortland kommune kan ikke tilby dose 2 til feriegjester eller andre.

  • Når du får tilbud om dose 1, blir du innkalt til dose 2 etter 6-12 uker.
  • Hvis du vet at du er på ferie når dose 2 skal settes, bør du vurdere å utsette dose 1.
  • Vi har ingen mulighet til å være fleksibel på dose 2 på grunn av ferieavvikling og privat reiseaktivitet i sommer.
Risikogrupper skal vaksineres i sin bostedskommune

Om du har fastlege på Sortland, men annen bostedskommune, skal du vaksineres i din bostedskommune.

Om du har du fått SMS fra din fastlege på Sortland om at du tilhører en risikogruppe (4, 5, 6 eller 7) med underliggende sykdom/tilstand, men har annen bostedskommune, skal du vaksineres der.

Ta kontakt med din bostedskommune, slik at de blir oppmerksom på deg som innbygger i risikogruppen. Dette gjelder også for innbyggere i Sortland kommune som har fastlege i annen kommune.

Prioriteringsrekkefølge risikogrupper:
Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI

Hvor bestiller jeg time for vaksinering (registrering)?

Her melder du din interesse for å få vaksine. Vi ber alle innbyggere over 18 år i Sortland kommune som ønsker vaksine om å registrere seg. Det er ikke nødvendig å registrere seg flere ganger. Har du medisinske spørsmål, ta kontakt med ditt fastlegekontor.
Du må registrere deg med BankID:

Registrering 

► De som har registrert seg vil få en SMS med tildelt time for vaksinering når den aktuelle prioriteringsgruppen er gjeldende. Kommunen ber om at pårørende hjelper de som trenger hjelp med registreringen for vaksine, får dette.

► Alle som er midlertidig bosatt i Sortland kommune skal også registrere seg hvis de ønsker vaksinen.

► Det er kommunene som er ansvarlige for vaksinering av sine innbyggere. Så hvis du er bosatt i en nabokommune, men benytter deg av fastlege på Sortland, må du kontakte din bostedskommune for vaksinering.

► Spørsmål angående vaksinering sendes til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

► Koronatelefonen i Sortland 952 64 105

Frivillig og gratis

Det er frivillig å vaksinere seg.
Vaksinen er gratis for alle.

Om koronavaksinasjonstilbudet i Sortland

Det er kommunene i Norge, dermed også Sortland kommune, som gjennom lov og forskrift er forpliktet til å tilby og gjennomføre vaksinering for kommunens innbyggere i en pandemisituasjon, som koronasituasjonen er.

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge 

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksinering i Sortland foregår i Samfunnssalen, Rådhus II.

Vi ber deg møte presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille. 

Flere vil bli vaksinert i samme rom og vi ber deg ha vaksinevennlige klær som for eksempel t-skjorte eller kortermet bluse. Vaksinen settes i armen. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 

Følg de smittevernråd som til enhver tid gjelder og hold god avstand.

Spørsmål og svar om vaksinen

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer på ulike språk:

Norsk

Engelsk

Andre språk

Send oss e-post for veiledning og hjelp

► Spørsmål angående vaksinering sendes til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

Koronatelefonen i Sortland
Koronatelefonen i Sortland Åpningstider, hverdager
952 64 105 kl. 08.30 - 13.00

 

Organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge

Temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Hvordan virker vaksinen?

Intervallet mellom dose 1 og dose 2 med mRNA-vaksiner (som Pfizer/BioNTech) er 6-12 uker (tidligere 3 uker).

Vaksinenes beskyttelse inntrer sannsynligvis i løpet av 1–3 uker etter fullvaksinering med én eller to doser.

Koronavaksine på 1-2-3

 

 Prioriteringsrekkefølge vaksinering FHI