Vaksinering Covid-19

I uke 19 starter vi med å gi helsepersonell som tidligere har fått 1. dose AztraZeneca vaksine, 2. dose med Pfizer/Biontech vaksine.

I uke 20 får vi 384 doser med Pfizer/Biontech. Dette vil gi mest vaksiner til 2. doser, men også noen førstegangsdoser.

Med mengden doser vi til nå har mottatt, vaksineres det hver onsdag.
Ved større leveranser vil vi også vaksinere på fredager.
Vi starter på gruppe 6 (alder 45-54 med underliggende sykdommer), ifølge prioriteringslisten.

Intervallet mellom dose 1 og 2 med Pfizer/BioNtech endres til 12 uker.

 

Her registrerer du deg for å få vaksine

Vi ber alle innbyggere over 18 år i Sortland kommune som ønsker vaksine om å registrere seg.
Har du medisinske spørsmål, ta kontakt med ditt fastlegekontor.
Du må registrere deg med BankID:

Registrering

 

Prioriteringsrekkefølge vaksinering

 

Vaksinering Covid-19

Utvidet intervall mellom dose 1 og 2 mot Covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet har etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot Covid-19.

Intervallet utvides fra 6 til 12 uker og vil sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig.
Første dose gir svært god beskyttelse mot Covid-19, og ved å utvide doseintervallet med seks uker, vil flere få første dose tidligere. Dette trer i kraft fra mandag 3. mai, men for mange kommuner vil det enda ta noe tid før overgangen fra 6 til 12 uker kan innføres.
 

Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder som følger:
• For personer under 65 år uten underliggende sykdommer, det vil si prioriteringsgruppe 8 og 9, samt 18- 44-åringer.

Utvider tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 - FHI

Til deg som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen

Regjeringen har besluttet å følge FHI sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine.
Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få tilbud om time til vaksinering.

Koronavaksinering i sommer

Innbyggere i Sortland kommune vil bli innkalt til vaksinasjon også gjennom sommeren. 

Vaksineleveransene til Norge vil fortsette, uavhengig av sommerferieavvikling

For å sikre raskest mulig vaksinasjon av befolkningen, sendes mottatte vaksinedoser fortløpende ut til kommunene også i sommer. Slik det ser ut nå vil det komme store leveranser fra Pfizer i løpet av juni, juli og august.

► Innbyggere i Sortland kommune vil bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren, også i sommerferien.
 

Du vil få dose 2 i samme kommune som du får dose 1

Dette gjelder både nå, og under ferieavviklingen. Dette får kommunen hyppig spørsmål om, og Sortland kommune kan ikke tilby dose 2 til feriegjester eller andre.

  • Når du får tilbud om dose 1, blir du innkalt til dose 2 etter 6 uker.
  • Hvis du vet at du er på ferie når dose 2 skal settes, bør du vurdere å utsette dose 1.
  • Vi har ingen mulighet til å være fleksibel på dose 2 på grunn av ferieavvikling og privat reiseaktivitet i sommer.
Risikogrupper skal vaksineres i sin bostedskommune

Om du har fastlege på Sortland, men annen bostedskommune, skal du vaksineres i din bostedskommune.

Om du har du fått SMS fra din fastlege på Sortland om at du tilhører en risikogruppe (4, 5, 6 eller 7) med underliggende sykdom/tilstand, men har annen bostedskommune, skal du vaksineres der.

Ta kontakt med din bostedskommune, slik at de blir oppmerksom på deg som innbygger i risikogruppen. Dette gjelder også for innbyggere i Sortland kommune som har fastlege i annen kommune.

Prioriteringsrekkefølge risikogrupper:
Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI

Hvor bestiller jeg time for vaksinering (registrering)?

Her melder du din interesse for å få vaksine. Vi ber alle innbyggere over 18 år i Sortland kommune som ønsker vaksine om å registrere seg. Har du medisinske spørsmål, ta kontakt med ditt fastlegekontor.
Du må registrere deg med BankID:

Registrering 

► De som har registrert seg vil fortløpende få en SMS med tildelt time for vaksinering. Kommunen ber om at pårørende hjelper de som trenger hjelp med registreringen for vaksine, får dette.

► De over 75 år vil kommunen ringe til for å få oversikt over om de ønsker vaksinen. Disse kan også registrere seg om de ønsker det.

► Alle som er midlertidig bosatt i Sortland kommune skal også registrere seg hvis de ønsker vaksinen.

► Det er kommunene som er ansvarlige for vaksinering av sine innbyggere. Så hvis du er bosatt i en nabokommune, men benytter deg av fastlege på Sortland, må du kontakte din bostedskommune for vaksinering.

Koronatelefonen 952 64 105 for veiledning og hjelp.
Spørsmål angående vaksinering sendes til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

Om koronavaksinasjonstilbudet i Sortland

Det er kommunene i Norge, dermed også Sortland kommune, som gjennom lov og forskrift er forpliktet til å tilby og gjennomføre vaksinering for kommunens innbyggere i en pandemisituasjon, som koronasituasjonen er.

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge og i første omgang er dette beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksinering i Sortland foregår i Samfunnssalen, Rådhus II.

Følg de smittevernråd som til enhver tid gjelder og hold god avstand.

Hvordan virker vaksinen?

Fra 15. mars blir intervallet mellom dose 1 og dose 2 med mRNA-vaksiner (som Pfizer/BioNTech) forlenget til 6 uker, tidligere 3 uker.

Vaksinenes beskyttelse inntrer sannsynligvis i løpet av 1–3 uker etter fullvaksinering med én eller to doser.

Koronavaksine på 1-2-3

Frivillig og gratis

Det er frivillig å vaksinere seg.
Vaksinen er gratis for alle.

Spørsmål og svar om vaksinen

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer på ulike språk:

Norsk

Engelsk

Andre språk

Koronatelefonen/e-post for veiledning og hjelp

Koronatelefonen 952 64 105 er åpen mellom kl. 08.30 -13.00 på hverdager for veiledning og hjelp.

► Spørsmål angående vaksinering sendes til: koronavaksinering@sortland.kommune.no
E-post besvares daglig mandag-fredag.

Organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge

Temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Koronavaksinasjonsprogrammet