Avdeling Oppvekst

Erik Strand       
Kommunalsjef 
☎ 474 62 694
Send e-post

Mona Haugli   
Assisterende kommunalsjef
☎ 996 44 569 
Send e-post

Charlotte Brunborg
Rådgiver økonomi 
☎ 951 27 245 
Send e-post

► Budsjett, økonomirapportering, tilskudd til private barnehager, refusjoner, fakturagrunnlag og diverse tilskudd.

Kristoffer Lagesen    
Rådgiver
☎ 952 64 206
Send e-post

►Barnehagemyndighet, trafikksikkerhetskoordinator,  barnehageopptak, 
redusert foreldrebetaling barnehage, Visma Flyt Barnehage, fakturering, internkontroll, GDPR 

Liv Edrun Johansen 
Rådgiver
☎ 454 34 041
Send e-post 

► Saksbehandling og utviklingsarbeid knyttet til spesialpedagogikk og spesialpedagogisk støtte, særskilt språkopplæring, SFO og psykososialt læringsmiljø.

Odin Engamo  
IKT-rådgiver og koordinator BTI
☎ 911 98 022
send e-post

► Visma Flyt skole, internkontroll, redusert foreldrebetaling SFO, Visma Min Timeplan, Visma Sikker sak, Skooler, Conexus Engage, Kartleggeren, Klassetrivsel, Feide, eFeide og BTI.

Ragnhild Remen
Logoped 
☎ 952 64 106
Send e-post

► Logopedtjenester for barn i aldersgruppen 0-16 år, og lavterskeltilbud barn 0-6 år.

Solveig Birkeland 
Spesialpedagogisk rådgiver
☎ 952 64 107​​​​
Send e-post

► Rådgivning barnehager, barnehageutvikling og lavterskeltilbud barn 0-6 år.

Linda Enbusk 
Koordinator for Lærlinger
☎ 994 87 880
Send e-post

► Faglig oppfølgning av lærlinger og lærlingeordningen for oppvekstsektoren.

Torgeir Steinsland
Koordinator for
Den kulturelle skolesekken 
☎ 959 97 390
Send e-post

► Den kulturelle skolesekken.

Lisa Schønsee 
Regional skoleutvikler
☎ 412 18 478
Send e-post

► Kompetanseutvikling i skolene i Vesterålen. Ansatt i RKK Vesterålen og Lødingen.